BIM Normal tbmm 2 5 2004-12-20T12:31:00Z 2005-01-13T09:01:00Z 2005-01-13T09:01:00Z 4 1780 10148 TBMM 84 20 12462 9.2812 21

 Dönem: 22

                                                                                                                            Yasama Yılı:  3

                                                                                                                                  No: 62

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

 11 Ocak 2005 Salı

 

Sözlü Soru Önergeleri

 

1.- Balıkesir Milletvekili Sedat PEKEL’in, Türk Telekomun ADLS hizmetine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1383) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.12.2004)

2.- Antalya Milletvekili Hüseyin EKMEKÇİOĞLU’nun, işletmelerin yeni bir birlik çatısı altında örgütlenmelerinin TOBB’un temsil gücü üzerindeki etkisine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1384) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.12.2004)

 

Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- İzmir Milletvekili K. Kemal ANADOL’un, 2005 Universiade Yaz Oyunlarının hazırlık çalışmalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4582) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.12.2004)

2.- Konya Milletvekili Atilla KART’ın, “Türk Gıda Kodeksi Enerji İçeçekleri Tebliği” hakkındaki yargı kararının uygulanmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4583) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.12.2004)

3.- Samsun Milletvekili Haluk KOǒun, Samsun’daki okulların depreme dayanıklılığının incelenip incelenmediğine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4584) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.12.2004)

4.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, Alanya-Girne deniz ulaşımına ve Sultanahmet Meydanındaki bir kamu kurumuna ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4585) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.12.2004)

5.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, sözde Ermeni soykırımı iddiasına karşı oluşturulacak stratejiler ve politikalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4586) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.12.2004)

6.- Antalya Milletvekili Osman KAPTAN’ın, Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracat Genel Müdürlüğünün “Kıbrıs Rum Kesimi” ibaresini Kıbrıs olarak değiştirdiği iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4587) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.12.2004)

7.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ahıska Türklerinden olan tıp doktorlarının diplomalarının tanınmasına yönelik bir çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4588) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.12.2004)

8.- İzmir Milletvekili Ali Rıza BODUR’un, 5187 sayılı Kanunun bölgesel süreli yayınlara getirdiği mali külfete ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4589) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.12.2004)

9.- Antalya Milletvekili Nail KAMACI’nın, Antalya, Rize ve Siirt illerinde kullanılacak yatırım ödeneklerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4590) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2004)

10.- Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR’un, Avrupa Birliği ile müzakere sürecine hazırlık çalışmalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4591) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2004)

11.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, bütçe görüşmeleri sırasında yaptığı konuşmadaki bir ifadesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4592) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2004)

12.- Antalya Milletvekili Tuncay ERCENK’in, Antalya-Lara Kent Parkı Projesi tahsis protokolünün iptaline ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4593) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.12.2004)

13.- Çanakkale Milletvekili Ahmet KÜÇÜK’ün, petrol fiyatlarındaki düşüşün akaryakıt ürünlerine yansıtılıp yansıtılmayacağına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4594) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.12.2004)

14.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, 4422 ve 5187 sayılı Kanun hükümlerince haklarında dava açılanların isimlerine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/4595) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.12.2004)

15.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, Abdullah Öcalan’ın avukatlarıyla yaptığı görüşmelerin hukukiliğine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/4596) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.12.2004)

16.- Konya Milletvekili Atilla KART’ın, adli ve idari soruşturmaya uğrayan hakim ve savcılara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/4597) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.12.2004)

17.- Iğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR’in, Iğdır merkezli bölünmüş yol çalışmalarına ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/4598) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2004)

18.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, Antalya-Alanya İlçesindeki Kuşyuvası Karayolunda meydana gelen kazalara ve alınacak tedbirlere ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/4599) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2004)

19.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bursa-Gemlik-Şahinyurdu köylülerinin makta izni alamamaktan doğan mağduriyetlerine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/4600) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.12.2004)

20.- Kırklareli Milletvekili Mehmet S. KESİMOĞLU’nun, Kırklareli orman köylülerinin bazı sorunlarına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/4601) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.12.2004)

21.- Mersin Milletvekili Vahit ÇEKMEZ’in, Maliye Bakanlığına KPSS şartlarına aykırı olarak yapılan bazı atamalara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali ŞAHİN) yazılı soru önergesi (7/4602) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.12.2004)

 22.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, Kütahya’daki İshak Fakih Medresesinin bakım ve kullanımına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali ŞAHİN) yazılı soru önergesi (7/4603) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2004)

23.- Denizli Milletvekili Mustafa GAZALCI’nın, İSKİ Genel Müdürlüğünde terfi ettirilen bir görevliye ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4604) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.12.2004)

24.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, bir gazetede yayımlanan iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4605) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2004)

25.- Antalya Milletvekili Nail KAMACI’nın, Antalya Emniyet Müdürlüğünün motorlu taşıt sayısına ve kap-kaç olaylarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4606) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2004)

26.- Antalya Milletvekili Nail KAMACI’nın, Antalya’daki hava kirliliğinin nedenlerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4607) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2004)

27.- İstanbul Milletvekili Gürsoy EROL’un, İzmir Büyükşehir Belediyesi ESHOT Genel Müdürlüğünün öğrenci pasolarıyla ilgili bir uygulamasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4608) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.12.2004)

28.- Mersin Milletvekili Vahit ÇEKMEZ’in, Mersin-Silifke İlçesindeki Gazi Çiftliğinin restorasyonuna ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/4609) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.12.2004)

29.- Yalova Milletvekili Muharrem İNCE’nin, DÖSİM’de çalışan personel sayısına ve gelirlerin harcanma şekline ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/4610) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.12.2004)

30.- İzmir Milletvekili Canan ARITMAN’ın, DÖSİM’de çalışan personel sayısına ve gelirlerin harcanma şekline ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/4611) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.12.2004)

31.- Iğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR’in, Iğdır İli ve Ağrı Dağının turizm açısından değerlendirilmesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/4612) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2004)

32.- Mersin Milletvekili Vahit ÇEKMEZ’in, belde ve köy esnafının yeni vergilendirme usulünden kaynaklanan mağduriyetine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/4613) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.12.2004)

33.- Hatay Milletvekili Züheyir AMBER’in, Hatay-İskenderun Limanında batan MV-Ulla Gemisinin verdiği zararın mağdurlarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/4614) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.12.2004)

34.- Iğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR’in, lojman ve resmi araç sayısına ve AB ülkeleri ile mukayesesine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/4615) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.12.2004)

35.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, özelleştirme kapsamındaki KİT’lerin yönetim kurulu üyeliklerine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/4616) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.12.2004)

36.- Karaman Milletvekili Mevlüt AKGÜN’ün, vatandaşların TEDAŞ’a olan borçlarını kredi kartları ile ödeyip ödeyemeyeceklerine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/4617) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.12.2004)

37.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, gençlerin tarihimiz konusunda bilinçlendirilmelerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4618) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.12.2004)

38.- Yalova Milletvekili Muharrem İNCE’nin, okul web sitelerindeki bazı sorunlara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4619) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.12.2004)

39.- İzmir Milletvekili Ali Rıza BODUR’un, Ankara’daki bir imam hatip lisesiyle ilgili bazı iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4620) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.12.2004)

40.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, bir gazetede yayımlanan iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4621) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2004)

41.- Antalya Milletvekili Nail KAMACI’nın, Antalya-Alanya İlçesindeki Kargacık İlköğretim Okulu binasındaki hasara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4622) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2004)

42.- Adana Milletvekili Tacidar SEYHAN’ın, bir mağaza ve eğitim kurumu ile ortaklığı olduğu iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4623) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2004)

43.- Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR’un, Adana Devlet Hastanesince yapılan bir ihaleye ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4624) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.12.2004)

44.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, sağlık ocaklarındaki verem aşısı ihtiyacına ve verem hastalığının tedavisine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4625) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2004)

45.- Iğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR’in, Dünya Bankası ile ortak yürütülen projelere ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4626) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2004)

46.- Eskişehir Milletvekili Mehmet Vedat YÜCESAN’ın, verem aşısının bulunamamasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4627) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2004)

47.- Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR’un, balıkçılığın rekabet gücünün korunmasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4628) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.12.2004)

48.- Muğla Milletvekili Gürol ERGİN’in, ülkemize sınır ticareti yoluyla giren tarım ürünlerine ve çiftçilerin borçlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4629) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.12.2004)

49.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, doğrudan gelir desteğine ve narenciye fiyatlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4630) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.12.2004)

50.- İzmir Milletvekili Oğuz OYAN’ın, doğal afetden zarar gören çiftçilere yapılacak yardımlara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4631) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2004)

51.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, Dünya Bankası ile ortak yürütülen projelere ilişkin Devlet Bakanından (Ali BABACAN) yazılı soru önergesi (7/4632) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.12.2004)

52.- Mersin Milletvekili Vahit ÇEKMEZ’in, Tarsus İli BAĞ-KUR İrtibat Bürosunun şube müdürlüğüne dönüştürülüp dönüştürülmeyeceğine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/4633) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.12.2004)

53.- Muğla Milletvekili Fahrettin ÜSTÜN’ün, Muğla-Bodrum İlçesinde telefon numaralarının değiştirilmesine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/4634) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2004)

54.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, yurtlarda bulunan engelli çocukların bakımına ve yetersiz kalan personelin sayısının arttırılmasına ilişkin Devlet Bakanından (Güldal AKŞİT) yazılı soru önergesi (7/4635) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2004)

55.- Antalya Milletvekili Hüseyin EKMEKÇİOĞLU’nun, TOBB’da oda seçimlerinin ne zaman yapılacağına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/4636) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.12.2004)

 

Süresi İçinde Cevaplandırılmayan Yazılı Soru Önergesi

 

1.- İzmir Milletvekili Canan ARITMAN’ın, son zamanlardaki müze soygunları ile personel, yönetim ve güvenlik sorunlarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/3993)