BIM Normal t 2 20 2004-12-20T12:31:00Z 2005-01-11T07:46:00Z 2005-01-11T07:46:00Z 2 613 3496 TBMM 29 6 4293 9.2812 21

 Dönem: 22

                                                                                                                            Yasama Yılı:  3

                                                                                                                                  No: 61

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

 10 Ocak 2005 Pazartesi

 

Tasarı

 

            1.- Devlet Memurları Kanunu ve Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu İle Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/946) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.1.2005)

 

 

Süresi İçinde Cevaplandırılmayan Yazılı Soru Önergeleri

 

           

 1.- Aydın Milletvekili Özlem ÇERÇİOĞLU’nun, Aydın-Didim-Karakuyu mevkiinde bazı arazilerin Toplu Konut İdaresine devredilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3844)

            2.- Aydın Milletvekili Mehmet Mesut ÖZAKCAN’ın, çiftçilerin taksitlendirilen kredi borçlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3933)

3.- Ankara Milletvekili Eşref ERDEM’in, görevden alınan ve yeni atanan üst düzey  yöneticiler ile TEDAŞ’a ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/4211)

4.- .- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, Türkiye’nin, AB vize negatif listesine uygun olarak bazı ülkelere vize uygulamasının sonuçlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4213)

5.- Denizli Milletvekili Mustafa GAZALCI’nın, Kamu İhale Kurulunun Milli Eğitim Bakanlığının okul ihaleleriyle ilgili raporuna ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4215)

6.- Antalya Milletvekili Nail KAMACI’nın, bankacılık işlemlerinden alınan ücretlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4216)

7.- Iğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR’in, kamu kuruluşlarına alınan sözleşmeli personele ve işçilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4217)

8.- Iğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR’in, okul ihalelerinde yolsuzluk yapıldığı iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4218)

9.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, Halk Bankasının tahsil edilemeyen kredilerine ilişkin Devlet Bakanından (Ali BABACAN) yazılı soru önergesi (7/4224)

10.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, IMF’nin belediye borçları konusundaki değerlendirmesine ilişkin Devlet Bakanından (Ali BABACAN) yazılı soru önergesi (7/4225)

11.- İstanbul Milletvekili Gürsoy EROL’un, umuma mahsus pasaportlardan alınan harçlara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/4227)

12.- Kırklareli Milletvekili Mehmet S. KESİMOĞLU’nun, 4455 sayılı Kanunun emniyet personeline uygulanma yöntemine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4234)

13.- Yozgat Milletvekili Emin KOǒun, İnsan Hakları Danışma Kuruluna ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4244)

14.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, sanal ortamda oynanan şans oyunlarının denetimine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4246)

15.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, Sayıştay üyeliği seçimlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4247)

16.- Çanakkale Milletvekili Ahmet KÜÇÜK’ün, yurtdışına yaptığı resmi seyahatlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4249)

17.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, Milli Güvenlik Siyaset Belgesine ve Genelkurmay Başkanının bu konudaki açıklamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4250)

18.- İzmir Milletvekili Ahmet ERSİN’in, silahlı saldırıya uğrayan spor yazarı ve TV yorumcularına ve faillerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4251)

19.- Iğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR’in, Irak’ta hayatını kaybeden Türk vatandaşlarına ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/4256)

20.- İstanbul Milletvekili Onur ÖYMEN’in, Yunanistan’ın kendine ait olmayan bazı kayalıklara bayrak diktiği iddialarına ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/4257)

21.- Iğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR’in, köy ve mahalle muhtarlarının özlük haklarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4261)

22.- Yozgat Milletvekili Emin KOǒun, makam aracı ve koruma tahsislerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4264)

23.- Hatay Milletvekili Gökhan DURGUN’un, bir davada usule aykırı şekilde iade edilen ilam harcına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/4265)

24.- İzmir Milletvekili Türkan MİÇOOĞULLARI’nın, il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerine yapılan atamalara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4271)