BIM Normal deneme 2 25 2004-10-14T12:40:00Z 2004-10-19T14:19:00Z 2004-10-19T14:19:00Z 2 797 4545 TBMM 37 9 5581 9.2812 21

 Dönem: 22

                                                                                                                            Yasama Yılı:  3

                                                                                                                                  No: 6

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

15 Ekim 2004 Cuma

 

 

Raporlar

 

1.- Elazığ Milletvekili Mehmet Kemal Ağar’ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/91) (S. Sayısı: 468) (Dağıtma tarihi: 15.10.2004) (GÜNDEME)

2.- Elazığ Milletvekili Mehmet Kemal Ağar’ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/92) (S. Sayısı: 469) (Dağıtma tarihi: 15.10.2004) (GÜNDEME)

3.- Kayseri Milletvekili Abdullah Gül’ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/93) (S. Sayısı: 470) (Dağıtma tarihi: 15.10.2004) (GÜNDEME)

4.- İstanbul Milletvekili Abdülkadir Aksu’nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/94) (S. Sayısı: 471) (Dağıtma tarihi: 15.10.2004) (GÜNDEME)

5.- Elazığ Milletvekili Mehmet Kemal Ağar’ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/95) (S. Sayısı: 472) (Dağıtma tarihi: 15.10.2004) (GÜNDEME)

6.- Elazığ Milletvekili Mehmet Kemal Ağar’ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/96) (S. Sayısı: 473) (Dağıtma tarihi: 15.10.2004) (GÜNDEME)

7.- Elazığ Milletvekili Mehmet Kemal Ağar’ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/97) (S. Sayısı: 474) (Dağıtma tarihi: 15.10.2004) (GÜNDEME)

8.- Elazığ Milletvekili Mehmet Kemal Ağar’ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/98) (S. Sayısı: 475) (Dağıtma tarihi: 15.10.2004) (GÜNDEME)

9.- Elazığ Milletvekili Mehmet Kemal Ağar’ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/99) (S. Sayısı: 476) (Dağıtma tarihi: 15.10.2004) (GÜNDEME)

10.- Amasya Milletvekili Akif Gülle’nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/100) (S. Sayısı: 477) (Dağıtma tarihi: 15.10.2004) (GÜNDEME)

11.- Bingöl Milletvekili Mahfuz Güler’in  Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/101) (S. Sayısı: 478) (Dağıtma tarihi: 15.10.2004) (GÜNDEME)

12.- Kahramanmaraş Milletvekili Ali Sezal’ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/102) (S. Sayısı: 479) (Dağıtma tarihi: 15.10.2004) (GÜNDEME)

 

13.- Bingöl Milletvekili Mahfuz Güler’in  Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/104) (S. Sayısı: 480) (Dağıtma tarihi: 15.10.2004) (GÜNDEME)

14.- Adıyaman Milletvekili Dengir Mir Mehmet Fırat’ın  Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/105) (S. Sayısı: 481) (Dağıtma tarihi: 15.10.2004) (GÜNDEME)

15.- Trabzon  Milletvekili Asım Aykan’ın   Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/132) (S. Sayısı: 482) (Dağıtma tarihi: 15.10.2004) (GÜNDEME)

16.- Kocaeli  Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen’in  Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/137) (S. Sayısı: 483) (Dağıtma tarihi: 15.10.2004) (GÜNDEME)

17.- Kocaeli  Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen’in  Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/138) (S. Sayısı: 484) (Dağıtma tarihi: 15.10.2004) (GÜNDEME)

18.- Kocaeli  Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen’in  Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/146) (S. Sayısı: 485) (Dağıtma tarihi: 15.10.2004) (GÜNDEME)

19.- Düzce Milletvekili Metin Kaşıkoğlu’nun  Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/162) (S. Sayısı: 486) (Dağıtma tarihi: 15.10.2004) (GÜNDEME)

20.- Aydın  Milletvekili Mehmet Semerci’nin  Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/167) (S. Sayısı: 487) (Dağıtma tarihi: 15.10.2004) (GÜNDEME)

 

 

Geri Alınan Yazılı Soru Önergesi

 

1.- Iğdır Milletvekili Yücel ARTANTAŞ, Atatürk Orman Çiftliği arsasının Gençlerbirliği Spor Kulübüne kiralanmasına ve bazı iddialara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesini 14.10.2004 tarihinde geri almıştır. (7/3682)