BIM BİM 2 32 2005-01-05T18:00:00Z 2005-01-06T07:37:00Z 2005-01-06T07:37:00Z 5 2034 11594 TBMM 96 23 14238 9.4402 21

 Dönem: 22

                                                                                                                            Yasama Yılı:  3

                                                                                                                                  No: 59

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

 5 Ocak 2005 Çarşamba

 

Tasarılar

 

            1.- Türkiye Cumhuriyeti İle Avrupa Birliği Arasında Türkiye Cumhuriyetinin Makedonya Eski Yugoslavya Cumhuriyetindeki Avrupa Birliği Polis Misyonuna (EUPOL-PROXIMA) Katılımına Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı (1/944) (Avrupa Birliği Uyum, İçişleri ve Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2004)

            2.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Pakistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/945) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.1.2005)

           

Teklifler

 

            1.- Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu’nun: Tabii Afetlerden Zarar Gören Çiftçilere Yapılacak Yardımlar Hakkında Kanun Teklifi  (2/358) (Tarım , Orman ve Köyişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.12.2004)

            2.- Niğde Milletvekili Erdoğan Özegen ve 5 Milletvekilinin; Tedaş Genel Müdürlüğü İle Bağlı Ortaklıkları ve Müesseselerinin Enerji Bedelinden Doğan Alacakları ve Gecikme Bedellerinin Tahsiline Dair Kanun Teklifi (2/359) (Sanayi, Ticaret, Enerji , Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2004)

            3.- Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım ve 22 Milletvekilinin; 05.07.1977 Tarih ve 2090 Sayılı Tabii Afetlerden Zarar Gören Çiftçilere Yapılacak Yardımlar Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/360) (Tarım, Orman ve Köyişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2004)

            4.- Konya Milletvekili Atilla Kart ve 23 Milletvekilinin; 877 Sayılı Teşkilatı Mülkiye Kanununun 2. Maddesiyle Bağlı 4 Nolu Cetvelde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/361) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2004)

            5.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ve 46 Milletvekilinin; 222 Sayılı İlköğretim Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/362) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor, Plan ve Bütçe ve  İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2004)

 

 

 

 

 

Sözlü Soru Önergeleri

 

1.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, Erzurum İlindeki hava kirliliğinin nedenlerine ve alınacak önlemlere ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1376) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.12.2004)

2.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, Erzurum İlinde hava kirliliği sonucu artan hastalıklara ve tedaviye ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1377) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.12.2004)

3.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, soru önergesi nedeniyle, Başbakan tarafından hakkında tazminat davası açılan milletvekili sayısına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1378) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.12.2004)

4.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, Karabük-Yenice Devlet Hastanesinin sağlık personeli ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1379) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.12.2004)

5.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, TRT’nin, Aziz Nesin’in öykülerinden oluşan dizi çekimini durdurduğu iddialarına ilişkin Devlet Bakanından (Beşir ATALAY) sözlü soru önergesi (6/1380) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.12.2004)

6.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, Antalya-Finike Devlet Hastanesinin check-up ünitesinin kapatıldığı iddialarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1381) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.12.2004)

7.- Balıkesir Milletvekili Sedat PEKEL’in, THY tarafından, VIP uçağı alınacağı iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1382) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.12.2004)

 

Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, Fener Rum Patrikhanesinin bazı görüşlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4534) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.12.2004)

2.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, siyasi ve mali af içerikli kanunlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4535) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.12.2004)

3.- Iğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR’in, 5084 sayılı Kanun kapsamında yatırım yapılan illere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4536) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.12.2004)

4.- Niğde Milletvekili Orhan ERASLAN’ın, çevre mühendisliği bölümü mezunlarının istihdamına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4537) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.12.2004)

5.- İstanbul Milletvekili Mehmet SEVİGEN’in, VİP uçak alım ihalesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4538) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.12.2004)

6.- İzmir Milletvekili Erdal KARADEMİR’in, Kıbrıs ile ilgili basında yer alan bir beyanına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4539) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.12.2004)

7.- İstanbul Milletvekili Kemal KILIÇDAROĞLU’nun, Star Gazetesinde işten çıkarılan gazetecilere ve yargı kararlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4540) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.12.2004)

8.- Niğde Milletvekili Orhan ERASLAN’ın, şehit ailelerinin maaşlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4541) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.12.2004)

9.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, Türkiye’nin AB üyeliği ve serbest dolaşıma ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4542) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.12.2004)

10.- Konya Milletvekili Atilla KART’ın, Konya’da yapılacak yeni adliye inşaatı için belirlenen arsaya ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/4543) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.12.2004)

11.- Niğde Milletvekili Orhan ERASLAN’ın ceza ve infaz koruma memurlarının maaş ve tazminat durumlarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/4544) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.12.2004)

12.- Niğde Milletvekili Orhan ERASLAN’ın, Niğde-Bor-Kemerhisar Kasabasına çevre yolu yapılıp yapılmayacağına ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/4545) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.12.2004)

13.- Adıyaman Milletvekili Mahmut GÖKSU’nun, İller Bankasından Adıyaman’daki belediyelere aktarılan paraya ve belediyelerin borçlarına ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/4546) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.12.2004)

14.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan-Çıldır-Kurtkale yolunun ne zaman yapılacağına ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/4547) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.12.2004)

15.- Yozgat Milletvekili Emin KOǒun, karayollarındaki paralı geçiş noktalarına ve bazı iddialara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/4548) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.12.2004)

16.- Kırıkkale Milletvekili Halil TİRYAKİ’nin, Star Medya Grubu Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyelerinin görevden alınmasına ve yeni üyelerin aylık ücretlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif ŞENER) yazılı soru önergesi (7/4549) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.12.2004)

 17.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, soru önergelerinin cevaplarının tetkik edilmediği iddiasına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif ŞENER) yazılı soru önergesi (7/4550) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.12.2004)

18.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, Star Yayın Grubu yönetimindeki değişikliklere ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif ŞENER) yazılı soru önergesi (7/4551) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.12.2004)

19.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, Uzan Grubunun sakladıkları iddia edilen doküman bilgi ve belgelere ve borçlarının TMSF tarafından takibine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif ŞENER) yazılı soru önergesi (7/4552) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.12.2004)

20.- Yozgat Milletvekili Emin KOǒun, Nesin Vakfı ile TRT arasındaki film çekimi anlaşmasına ilişkin Devlet Bakanından (Beşir ATALAY) yazılı soru önergesi (7/4553) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.12.2004)

21.- Yozgat Milletvekili Emin KOǒun, TRT Alım ve İkmal Dairesi Başkanlığına atanan görevli hakkındaki iddialara ilişkin Devlet Bakanından (Beşir ATALAY) yazılı soru önergesi (7/4554) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.12.2004)

22.- Yozgat Milletvekili Emin KOǒun, bir TRT Genel Müdür Müşaviri hakkındaki iddialara ilişkin Devlet Bakanından (Beşir ATALAY) yazılı soru önergesi (7/4555) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.12.2004)

23.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, BOTAŞ’a ve elektrik enerjisi üretimine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/4556) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.12.2004)

24.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, Bakü-Tiflis-Ceyhan Boru Hattıyla ilgili bir iddiaya ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/4557) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.12.2004)

25.- Niğde Milletvekili Orhan ERASLAN’ın, gasp ve kapkaç suçlarındaki artışa ve nedenlerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4558) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.12.2004)

26.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, Ankara Kızılay Meydanında düzenlenen bir gösteriye ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4559) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.12.2004)

 27.- Kırklareli Milletvekili Mehmet S. KESİMOĞLU’nun, Kızılay Meydanında gerçekleştirilen bir gösteriye ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4560) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.12.2004)

28.- İzmir Milletvekili Bülent BARATALI’            nın, vatandaşlık için müracaat eden göçmenlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4561) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.12.2004)

29.- İstanbul Milletvekili Mehmet SEVİGEN’in, Dolmabahçe G-MALL alışveriş merkezindeki sinemada çıkan yangına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4562) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.12.2004)

30.- Adana Milletvekili Kemal SAĞ’ın, Adana-Pozantı-Elmalı Kayak Merkezi inşaatına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/4563) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.12.2004)

31.- Yozgat Milletvekili Emin KOǒun, yönetici atamalarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/4564) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.12.2004)

32.- İzmir Milletvekili Türkan MİÇOOĞULLARI’nın, sanatçı alım sınavlarının iptaline ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/4565) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.12.2004)

33.- Bursa Milletvekili Mehmet KÜÇÜKAŞIK’ın, Kamu İhale Kurulunca iptal edilen Sayıştay eski binalarının onarım ihalesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/4566) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.12.2004)

34.- Yozgat Milletvekili Emin KOǒun, Turizm Anonim Şirketine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/4567) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.12.2004)

35.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, emekli ikramiyelerinin hisse senediyle ödeneceği iddialarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/4568) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.12.2004)

36.- Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR’un, vergi gelirlerinin azalmasındaki temel nedenlere ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/4569) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.12.2004)

37.- Niğde Milletvekili Orhan ERASLAN’ın, Mesleki Eğitim Fakültesi hazır giyim ve giyim öğretmenliği mezunlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4570) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.12.2004)

38.- Hatay Milletvekili Züheyir AMBER’in, 2003-2004 yılı kurumlar arası öğretmen atamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4571) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.12.2004)

39.- Niğde Milletvekili Orhan ERASLAN’ın, Niğde elma üreticisinin sorunlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4572) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.12.2004)

40.- Niğde Milletvekili Orhan ERASLAN’ın, Niğde İlindeki lahana üreticilerinin sorunlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4573) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.12.2004)

 41.- Adıyaman Milletvekili Mahmut GÖKSU’nun, Recep Grup Suyu Projesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4574) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.12.2004)

42.- Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR’un, narenciye ihracatının teşvik edilip edilmeyeceğine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4575) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.12.2004)

43.- Ordu Milletvekili İdris Sami TANDOĞDU’nun, devlet hastaneleri ve sağlık ocaklarında yaşanan aşı sıkıntısına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4576) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.12.2004)

44.- Samsun Milletvekili Haluk KOǒun, adli tıp uzmanlığı süresinin kısaltılacağına yönelik iddialara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4577) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.12.2004)

45.- Muğla Milletvekili Ali ARSLAN’ın, Bodrum-Gümbet’teki telefon numaralarının değiştirilmesi sırasında meydana gelecek sorunlara ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/4578) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.12.2004)

46.- Niğde Milletvekili Orhan ERASLAN’ın, sosyal güvenlik kurumlarının açık verdiği iddialarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/4579) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.12.2004)

47.- İzmir Milletvekili Bülent BARATALI’nın, generallerin makam tazminatı ödeneği kapsamına alınmama nedenlerine ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/4580) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.12.2004)

 

   Meclis Araştırması Önergeleri

 

1.- Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR ve 24 Milletvekilinin, Çukobirlik’in sorunlarının araştırılarak sorumluların tespiti ve alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/243) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2004)

2.- Muğla Milletvekili Ali ARSLAN ve 26 Milletvekilinin, Muğla’da SİT alanı, Tabiat ve Kültür Varlıkları ile Özel Çevre Koruma Bölgesindeki vatandaşların sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/244) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2004)