BIM BIM 2 14 2005-01-03T13:50:00Z 2005-01-05T07:59:00Z 2005-01-05T07:59:00Z 4 1116 6362 TBMM 53 12 7812 9.3821 21

                                                                                                                            Yasama Yılı:  3

                                                                                                                                  No: 58

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

 4 Ocak 2005 Salı

 

Raporlar

 

1.-                   Kadastro Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (1/858) (S. Sayısı: 728) (Dağıtma tarihi: 04.01.2005) (GÜNDEME)

2.-                   Türkiye Cumhuriyeti ile Pakistan İslam Cumhuriyeti Arasında Hukuki ve Ticari Konularda Adli Yardımlaşma Anlaşmasının 9 uncu Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Ek Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/943) (S. Sayısı: 730) (Dağıtma tarihi: 04.01.2005) (GÜNDEME)

 

Tezkereler

 

            1.- Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Yıldız’ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/731) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.12.2004)

 

            2.- Ardahan Milletvekili Kenan Altun’un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/732) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.12.2004)

 

            3.- Sakarya Milletvekili Ayhan Sefer Üstün’ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/733) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.12.2004)

 

Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- Iğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR’in, Musul’da şehit edilen Türk güvenlik görevlilerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4505) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.12.2004)

2.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, futbol stadyumlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4506) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.12.2004)

3.- İstanbul Milletvekili Ali Rıza GÜLÇİÇEK’in, Milli Güvenlik Siyaset Belgesindeki mezheplerle ilgili bir maddeye ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4507) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.12.2004)

4.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, AB müzakerelerinin yürütülmesinde mevzuattan kaynaklanan engellere ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/4508) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.12.2004)

5.- Hatay Milletvekili Züheyir AMBER’in, Musul’da şehit edilen Türk güvenlik görevlilerine ve Irak’taki kamyon şoförlerinin güvenliğine ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/4509) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.12.2004)

6.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, TMSF tarafından el konulan bazı kuruluşlara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif ŞENER) yazılı soru önergesi (7/4510) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.12.2004)

7.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, SPK tarafından kararlaştırılan bir suç duyurusunun geciktirilmesinin nedenine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif ŞENER) yazılı soru önergesi (7/4511) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.12.2004)

8.- Yozgat Milletvekili Emin KOǒun, doğalgaz kullanılan illere ve boru hattı döşeyen şirketlere ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/4512) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.12.2004)

9.- Manisa Milletvekili Hasan ÖREN’in, tarımsal sulamada kullanılan ve ödenemeyen elektrikte fiyat ve KDV indirimi yapılıp yapılmayacağına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/4513) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.12.2004)

10.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, Denizli’de kaybolan bir şahsa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4514) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.12.2004)

11.- Yozgat Milletvekili Emin KOǒun, polis ve jandarmanın tuttuğu suç fişlerinin iptaline ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4515) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.12.2004)

12.- Yozgat Milletvekili Emin KOǒun, internette oynanan şans oyunlarının denetimine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4516) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.12.2004)

13.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, muhtarların özlük haklarına ve muhtarlıkların teknik donanım ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4517) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.12.2004)

14.- Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR’un, Adana Devlet Hastanesi personelinin döner sermayeden pay alamamalarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4518) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.12.2004)

15.- Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR’un, Adana Devlet Hastanesinde açılan bir ihaleye ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4519) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.12.2004)

16.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, İstanbul Boğazı Tüpgeçit ve Marmaray Projelerine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/4520) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.12.2004)

17.- Trabzon Milletvekili M. Akif HAMZAÇEBİ’nin, Antalya Havalimanı II. Ünite Dış Hatlar Terminali ihalesine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/4521) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.12.2004)

18.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, Kur’an-ı Kerim meal ve tefsirlerine ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet AYDIN) yazılı soru önergesi (7/4522) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.12.2004)

19.- Ankara Milletvekili Ersönmez YARBAY’ın, bir soru önergesine verilen cevaba ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/4523) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.12.2004)

20.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, özelleştirme kapsamındaki kuruluşlarda çalışıp iş akitleri fesh edilenlere ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali ŞAHİN) yazılı soru önergesi (7/4524) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.12.2004)

21.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, Siirt-Kurtalan arasındaki duble yol ile ilgili iddialara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/4525) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.12.2004)

22.- Hatay Milletvekili Züheyir AMBER’in, SSK hastanelerinde uygulanan ilaç alıp prosedürüyle ilgili protokole ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/4526) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.12.2004)

23.- Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR’un, emekli aylıklarının ödenmesinde ATM’lerde yaşanan sorunlara ilişkin Devlet Bakanından (Ali BABACAN) yazılı soru önergesi (7/4527) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.12.2004)

24.- Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR’un, balıkçılığın rekabet gücünü korumaya yönelik önlemlere ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4528) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.12.2004)

25.- İzmir Milletvekili Erdal KARADEMİR’in, İzmir Milli Eğitim Müdürlüğünce gerçekleştirilen bir ihaleye ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4529) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.12.2004)

26.- Mersin Milletvekili Hüseyin GÜLER’in, Mersin’deki bazı okulların sorunlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4530) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.12.2004)

27.- Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt ASLANOĞLU’nun, Cumhurbaşkanınca affedilen hükümlülere ve Adli Tıp Kurumuna ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/4531) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.12.2004)

 

   Meclis Araştırması Önergeleri

 

1.- İstanbul Milletvekili İrfan GÜNDÜZ ve 22 Milletvekilinin, kamuya ait gayrimenkullerin tahsisinin ve tahsis amacına uygun kullanılıp kullanılmadığının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/241) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2004)

2.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL ve 47 Milletvekilinin, Uludağ’ın doğal ve tarihi zenginliklerinin araştırılarak daha iyi değerlendirilmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/242) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2004)