BIM BIM 2 54 2005-01-03T13:50:00Z 2005-01-04T07:32:00Z 2005-01-04T07:32:00Z 3 1059 6039 TBMM 50 12 7416 9.3821 21

 Dönem: 22

                                                                                                                            Yasama Yılı:  3

                                                                                                                                  No: 57

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

 3 Ocak 2005 Pazartesi

 

Raporlar

 

1.- Mardin Milletvekili Muharrem Doğan’ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 6 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/467) (S.Sayısı: 597’ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 3.1.2005) (GÜNDEME)

2.- Elazığ Milletvekili Mehmet Kemal Ağar’ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 6 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/468) (S.Sayısı: 598’e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 3.1.2005) (GÜNDEME)

3.- Yozgat Milletvekili Mehmet Erdemir’in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 6 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/480) (S.Sayısı: 599’a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 3.1.2005) (GÜNDEME)

4.- Mersin  Milletvekili  Vahit Çekmez’in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 6 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/494) (S.Sayısı: 600’e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 3.1.2005) (GÜNDEME)

5.- Denizli  Milletvekili Osman Nuri Filiz’in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 6 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/495) (S.Sayısı: 601’e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 3.1.2005) (GÜNDEME)

6.- Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Yıldız’ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Yıldız’ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/496) (S.Sayısı: 602’ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 3.1.2005) (GÜNDEME)

7.- Konya  Milletvekili Özkan Öksüz’ün  Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 6 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/497) (S.Sayısı: 603’e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 3.1.2005) (GÜNDEME)

8.- Kütahya Milletvekili Hüsnü Ordu’nun  Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 6 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/498) (S.Sayısı: 604’e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 3.1.2005) (GÜNDEME)

9.- Tokat  Milletvekili Feramus Şahin’in  Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Tokat Milletvekili Feramus Şahin’in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/500) (S.Sayısı: 605’e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 3.1.2005) (GÜNDEME)

10.- Mardin Milletvekili Süleyman Bölünmez’in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 6 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/501) (S.Sayısı: 606’ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 3.1.2005) (GÜNDEME)

11.- Şanlıurfa Milletvekili Abdurrahman Müfit Yetkin’in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 6 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/502) (S.Sayısı: 607’ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 3.1.2005) (GÜNDEME)

 

 

   Süresi İçinde Cevaplandırılmayan Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- Iğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR’in, sağlık hizmetlerine uygulanan KDV oranına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4177)

2.- Iğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR’in, Sayıştay’ın TMSF hakkında hazırladığı “İkrazlar İzleme Raporu”na ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4178)

3.- Konya Milletvekili Atilla KART’ın, Konya Ovası Projesine ve Manavgat Çayından İsrail’e su verilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4179)

4.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, tarihi eserlerin restorasyonuna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4182)

5.- İzmir Milletvekili Ahmet ERSİN’in, İzmir İlinde son iki yılda meydana gelen gasp, adam öldürme ve kapkaç olaylarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4183)

6.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, bir basın organında yer alan bazı iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4184)

7.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, AİHM’nde Kıbrıs Rum yönetimi temsilcisi bir hakimin bulunmasına ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/4187)

8.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, İMKB tarafından işlemi kapatılan şirketlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4188)

9.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, Avrupa Birliği Altıncı Çerçeve Programına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4189)

10.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, Alacaköy-Keper mezrasında ortaya çıkan bir toplu mezara ve bazı iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4190)

11.- İstanbul Milletvekili Kemal KILIÇDAROĞLU’nun, Emlak Bankasının bankacılık dışındaki mal varlığına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4192)

12.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, bir otomotiv firmasınca hediye edilen araçların tahsisine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4193)

13.- Yalova Milletvekili Muharrem İNCE’nin, Yalova Milli Eğitim Müdür Vekilinin görevden alınmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4209)

14.- Denizli Milletvekili V. Haşim ORAL’ın, Irak’ta öldürülen ya da rehin alınan Türklere ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/4210)