BİM BIM 2 5 2004-12-31T07:43:00Z 2004-12-31T07:43:00Z 1 65 375 TBMM 3 1 460 9.3821 21

Dönem: 22

                                                                                                                            Yasama Yılı:  3

                                                                                                                                  No: 55

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

 30 Aralık 2004 Perşembe

 

 

Rapor

 

1.-   Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması ve Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Kaldırılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri İle Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/915) (S.Sayısı: 726) (Dağıtma tarihi: 30.12.2004) (GÜNDEME)