BİM BIM 2 91 2004-12-30T08:09:00Z 2004-12-30T08:09:00Z 5 1672 9535 TBMM 79 19 11709 9.3821 21

Dönem: 22

                                                                                                                            Yasama Yılı:  3

                                                                                                                                  No: 54

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

 29 Aralık 2004 Çarşamba

 

Raporlar

 

1.-   Tokat Milletvekili Feramus Şahin’in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Tokat Milletvekili Feramus Şahin’in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/308) (S.Sayısı: 542’ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 29.12.2004) (GÜNDEME)

2.-   Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı ile Kayseri Milletvekili Adem Baştürk’ün  Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporları ve Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç ve 7 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazı (3/343) (S.Sayısı: 557’ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 29.12.2004) (GÜNDEME)

3.-   Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen’in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen’in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/344) (S.Sayısı: 558’e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 29.12.2004) (GÜNDEME)

4.-   Ankara Milletvekili İsmail Değerli’nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Ankara Milletvekili İsmail Değerli’nin  İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/349) (S.Sayısı: 562’ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 29.12.2004) (GÜNDEME)

5.-   Erzincan Milletvekili Erol Tınastepe’nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Erzincan Milletvekili Erol Tınastepe’nin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/365) (S.Sayısı: 566’ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 29.12.2004) (GÜNDEME)

6.-   Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen’in  Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen’in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/379) (S.Sayısı: 569’a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 29.12.2004) (GÜNDEME)

7.-   Kayseri Milletvekili Adem Baştürk’ün  Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/405) (S.Sayısı: 575’e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 29.12.2004) (GÜNDEME)

8.-  Siirt Milletvekili Öner Gülyeşil’in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık  ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/406) (S.Sayısı: 576’ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 29.12.2004) (GÜNDEME)

9.-   Ağrı  Milletvekili Naci Arslan’ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Ağrı Milletvekili Naci Arslan’ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/456) (S.Sayısı: 590’a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 29.12.2004) (GÜNDEME)

10.-    Zonguldak Milletvekili Nadir Saraç’ın  Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Zonguldak Milletvekili Nadir Saraç’ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/457) (S.Sayısı: 591’e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 29.12.2004) (GÜNDEME)

11.-    Düzce Milletvekili Fahri Çakır’ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 4 Milletvekilinin  İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/462) (S.Sayısı: 592’ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 29.12.2004) (GÜNDEME)

12.-    Zonguldak Milletvekili Nadir Saraç’ın  Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Zonguldak Milletvekili Nadir Saraç’ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/463) (S.Sayısı: 593’e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 29.12.2004) (GÜNDEME)

13.-    İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu’nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu’nun İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/464) (S.Sayısı: 594’e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 29.12.2004) (GÜNDEME)

14.-    Çanakkale Milletvekili İbrahim Köşdere’nin  Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/465) (S.Sayısı: 595’e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 29.12.2004) (GÜNDEME)

15.-    Siirt Milletvekili Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Milletvekilleri Mehmet Mustafa Açıkalın ve İdris Naim Şahin ile Kırşehir Milletvekili Mikail Arslan’ın Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporları ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazı (3/466) (S.Sayısı: 596’ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 29.12.2004) (GÜNDEME)

16.-    Kütahya Milletvekili Soner Aksoy ve 19 Milletvekilinin; Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi; İzmir  Milletvekili Ahmet Ersin ve 17 Milletvekilinin; 5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İle Odalar ve Borsalar Kanununun 81 inci Maddesinin Son Fıkrasının Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Kanun Teklifi ve Kütahya Milletvekili Soner Aksoy ile Adana Milletvekili Tacidar Seyhan’ın; Tarım Satış Kooperatif ve Birlikleri Hakkında Kanun İle Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İle Odalar ve Borsalar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi İle Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Raporu (2/355, 2/344, 2/354)  (S.Sayısı: 724) (Dağıtma tarihi: 29.12.2004) (GÜNDEME)

 

 

 

17.-    Sosyal Sigortalar Kanunu, Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunu, Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu İle Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunu Kapsamında Ödenen Gelir ve Aylıklarda 2005 Yılında Yapılacak Artışlar Hakkında Kanun Tasarısı İle Sağlık, Aile, Çalışma ve sosyal İşler Komisyonu Raporu (1/942) (S. Sayısı: 727) (Dağıtma tarihi: 29.12.2004) (GÜNDEME)

 

 

Süresi İçinde Cevaplandırılmayan Yazılı Soru Önergeleri

 

 

1.- Iğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR’in, Başbakanlık, bakanlıklar ve bağlı kuruluşlarına yapılan atamalara ve ihalelere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4105)

2.- Ankara Milletvekili Eşref ERDEM’in, son bir yıl içinde yapılan görevden almalar ve atamalar ile bazı iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4108)

3.- Kırklareli Milletvekili Mehmet S. KESİMOĞLU’nun, sulama kanallarını kullanan çiftçilere farklı fiyat tarifesi uygulanmasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/4118)

4.- Manisa Milletvekili Nuri ÇİLİNGİR’in, Manisa’da yapılacak baraj ve gölet çalışmalarının ne zaman başlayacağına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/4119)

5.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, Türkiye’ye gümrük muafiyeti ile sokulan ürünlerin denetimine ve gümrük dışı satış mağazalarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/4120)

6.- İstanbul Milletvekili Kemal KILIÇDAROĞLU’nun, TMSF bünyesine alınan Antalya’daki bir otele ilişkin Devlet Bakanından (Ali BABACAN) yazılı soru önergesi (7/4122)

7.- Antalya Milletvekili Tuncay ERCENK’in, Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısının yaptığı iddia edilen bir görüşmeye ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4124)

8.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, yurt dışında yaşayan gençleri zararlı alışkanlıklardan uzak tutmak amacıyla yapılacak çalışmalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4125)

9.- İzmir Milletvekili Muharrem TOPRAK’ın, uyuşturucu kullanma yaşının düşmesine karşı alınacak önlemlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4126)

10.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Hazine ve kamu vakıflarına ait arazilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4127)

11.- Adana Milletvekili Kemal SAĞ’ın, taksici esnafının trafik sigortası yükümlülüğüne ilişkin Devlet Bakanından (Ali BABACAN) yazılı soru önergesi (7/4135)

12.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, kapkaç olaylarına karşı alınacak tedbirlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4136)

13.- Nevşehir Milletvekili Mehmet ELKATMIŞ’ın, Nevşehir’e Jandarma Bölge Komutanlığı kurulup kurulmayacağına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4138)

14.- Adana Milletvekili Recep GARİP’in, silahsızlanmaya yönelik çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4139)

15.- Kocaeli Milletvekili İzzet ÇETİN’in, Türkiye Emekliler Sendikasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4140)

16.- Muğla Milletvekili Ali ARSLAN’ın, polisin toplumsal olaylarda biber gazı kullanmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4141)

17.- İstanbul Milletvekili Güldal OKUDUCU’nun, trenlerde meydana gelen kapkaç olayları ve alınacak tedbirlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4153)

18.- İstanbul Milletvekili Kemal KILIÇDAROĞLU’nun, Bakanlığının ve bağlı bazı kurumların müsteşar, başkan ve genel müdürlerinin aylık gelirlerine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/4164)

19.- İstanbul Milletvekili Kemal KILIÇDAROĞLU’nun, Bakanlığına bağlı bazı kurumların başkan ve genel müdürlerinin aylık gelirlerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/4167)

20.- İstanbul Milletvekili Kemal KILIÇDAROĞLU’nun, Bakanlığına bağlı bazı kurumların müsteşar ve genel müdürlerinin aylık gelirlerine ilişkin Devlet Bakanından (Ali BABACAN) yazılı soru önergesi (7/4169)