BIM BIM 2 203 2004-12-28T13:47:00Z 2004-12-29T07:47:00Z 2004-12-29T07:47:00Z 5 1844 10516 TBMM 87 21 12914 9.3821 21

 Dönem: 22

                                                                                                                            Yasama Yılı:  3

                                                                                                                                  No: 53

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

 28 Aralık 2004 Salı

 

Tasarılar

 

            1.- Türkiye Cumhuriyeti İle Libya Arap Halk Sosyalist Büyük Cemahiriyesi Arasında Tarım Alanında Teknik, Bilimsel ve Ekonomik İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/941) (Tarım, Orman ve Köyişleri ve Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.12.2004)

            2.- Sosyal Sigortalar Kanunu, Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunu, Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu İle Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunu Kapsamında Ödenen Gelir ve Aylıklarda 2005 Yılında Yapılacak Artışlar Hakkında Kanun Tasarısı (1/942) (Plan ve Bütçe ve Sağlık, Aile,Çalışma ve Sosyal İşler  Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.12.2004)

 

Raporlar

 

1.-   Ağrı Milletvekili Naci Aslan’ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Ağrı Milletvekili Naci Aslan’ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/337) (S.Sayısı: 551’e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) (GÜNDEME)

2.-   İstanbul Milletvekili Mehmet Sekmen’in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç ve 7 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/338) (S.Sayısı: 552’ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) (GÜNDEME)

3.-   Samsun Milletvekili Mustafa Çakır’ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç ve 7 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/342) (S.Sayısı: 556’ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) (GÜNDEME)

 

 

 

 

4.-   Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik’in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik’in  İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/345) (S.Sayısı: 559’a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) (GÜNDEME)

5.-   Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Yıldız’ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Yıldız’ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/346) (S.Sayısı: 560’a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) (GÜNDEME)

6.-   Şanlıurfa Milletvekili A. Müfit Yetkin’in  Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/347) (S.Sayısı: 561’e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) (GÜNDEME)

7.-   İstanbul Milletvekili Mehmet Mustafa Açıkalın İle Kayseri Milletvekili Adem Baştürk’ün  Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporları ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazları (3/350) (S.Sayısı: 563’e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) (GÜNDEME)

8.-  İstanbul Milletvekilleri Mehmet Mustafa Açıkalın, İdris Naim Şahin, Kayseri Milletvekili Adem Baştürk, Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ, Sivas Milletvekili Selami Uzun ve Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı’nın Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporları ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık  ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazı (3/351) (S.Sayısı: 564’e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) (GÜNDEME)

9.-        Karaman  Milletvekili Yüksel Çavuşoğlu’nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/377) (S.Sayısı: 567’ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) (GÜNDEME)

10.-    Düzce Milletvekili Fahri Çakır’ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/378) (S.Sayısı: 568’e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) (GÜNDEME)

11.-    Ankara Milletvekili İsmail Değerli’nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Ankara Milletvekili İsmail Değerli’nin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/380) (S.Sayısı: 570’e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) (GÜNDEME)

12.-    İzmir  Milletvekili Hakkı Ülkü’nün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü’nün İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazı (3/389) (S.Sayısı: 571’e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) (GÜNDEME)

13.-    Kayseri  Milletvekili Adem Baştürk’ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/390) (S.Sayısı: 572’ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) (GÜNDEME)

14.-    Kayseri  Milletvekili Adem Baştürk’ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/403) (S.Sayısı: 573’e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) (GÜNDEME)

15.-    Tunceli  Milletvekili Hasan Güyüldar’ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Tunceli Milletvekili Hasan Güyüldar’ın  İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/404) (S.Sayısı: 574’e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) (GÜNDEME)

16.-    Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen’in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen’in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/410) (S.Sayısı: 577’ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) (GÜNDEME)

17.-    Siirt Milletvekili Recep Tayyip Erdoğan’ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/420) (S.Sayısı: 578’e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) (GÜNDEME)

18.-    Kocaeli  Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen’ih Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen’in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/421) (S.Sayısı: 585’e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) (GÜNDEME)

19.-    Konya  Milletvekili Atilla Kart’ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Konya Milletvekili Atilla Kart’ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/453) (S.Sayısı: 587’ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) (GÜNDEME)

20.-    Burdur Milletvekili Bayram Özçelik’in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/454) (S.Sayısı: 588’e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) (GÜNDEME)

 

 

21.-    Bursa  Milletvekili Mehmet Emin Tutan ve Giresun Milletvekili Ali Temür’ün  Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporları ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazı (3/455) (S.Sayısı: 589’a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) (GÜNDEME)

 

Yazılı Soru Önergeleri

1.- İzmir Milletvekili Bülent BARATALI’nın, İzmir-Seferihisar ve Urla’da yaptırılan deprem konutlarının satışına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4494) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.12.2004)

2.- Denizli Milletvekili Mustafa GAZALCI’nın, Sabahattin Ali cinayeti ve mezarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4495) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.12.2004)

3.- Mersin Milletvekili Şefik ZENGİN’in, toplumsal gösterilerde polisin şiddet kullanmasını engelleyici çalışmalar yapılıp yapılmadığına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4496) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.12.2004)

4.- Mersin Milletvekili Şefik ZENGİN’in, Sakarya-Pamukova Kaymakamı hakkında açılan soruşturmaya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4497) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.12.2004)

5.- Mersin Milletvekili Şefik ZENGİN’in, Heybeliada Ruhban Okulu ve ekümeniklik konusunda bir beyanı olup olmadığına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4498) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.12.2004)

6.- İstanbul Milletvekili Bihlun TAMAYLIGİL’in, THY’nin son beş yılda hizmete aldığı servis elemanlarına ve DHMİ’nin bagaj araçlarını kiralamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4499) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.12.2004)

7.- İstanbul Milletvekili Bihlun TAMAYLIGİL’in, DHMİ’nin bagaj araçlarını kiralamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4500) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.12.2004)

8.- Muğla Milletvekili Ali Cumhur YAKA’nın, Karayolları Genel Müdürlüğünün sözleşmeli personel sınavının iptal nedenine ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/4501) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.12.2004)

9.- Diyarbakır Milletvekili Muhsin KOÇYİĞİT’in, teknik personel alımı için yapılan bir mülakata ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/4502) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.12.2004)

10.- İstanbul Milletvekili Onur ÖYMEN’in, Musul’da şehit edilen güvenlik görevlilerine ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/4503) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.12.2004)

11.- Mersin Milletvekili Şefik ZENGİN’in, görev yeri belirlemesinde genelgeye aykırı davranan il milli eğitim müdürlüklerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4504) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.12.2004)