BIM deneme 2 29 2004-12-26T09:04:00Z 2004-12-28T07:35:00Z 2004-12-28T07:35:00Z 2 1002 5717 TBMM 47 11 7020 9.3821 21

 Dönem: 22

                                                                                                                            Yasama Yılı:  3

                                                                                                                                  No: 52

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

 27 Aralık 2004 Pazartesi

 

Raporlar

 

1.-   Tokat Milletvekili Feramus Şahin’in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Tokat Milletvekili Feramus Şahin’in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/307) (S.Sayısı: 541’e 1 inci ek) (Dağıtma tarihi: 27.12.2004) (GÜNDEME)

2.-   Trabzon Milletvekili Asım Aykan’ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç ve 7 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/309) (S.Sayısı: 543’e 1 inci ek) (Dağıtma tarihi: 27.12.2004) (GÜNDEME)

3.-   Kars Milletvekili Selami Yiğit’in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Kars Milletvekili Selami Yiğit’in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/310) (S.Sayısı: 544’e 1 inci ek) (Dağıtma tarihi: 27.12.2004) (GÜNDEME)

4.-   Kayseri Milletvekili Adem Baştürk ile Kahramanmaraş Milletvekili Nevzat Pakdil’in, Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporları ve Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç ve 7 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazı (3/311) (S.Sayısı: 545’e 1 inci ek) (Dağıtma tarihi: 27.12.2004) (GÜNDEME)

5.-   Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün’ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün’ün  İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/312) (S.Sayısı: 546’ya 1 inci ek) (Dağıtma tarihi: 27.12.2004) (GÜNDEME)

6.-   Edirne Milletvekili Ali Ayağ’ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç ve 7 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/313) (S.Sayısı: 547’e 1 inci ek) (Dağıtma tarihi: 27.12.2004) (GÜNDEME)

7.-   Mersin Milletvekili Ali Er’in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç ve 7 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/328) (S.Sayısı: 548’e 1 inci ek) (Dağıtma tarihi: 27.12.2004) (GÜNDEME)

8.-   Trabzon Milletvekili Şevket Arz’ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Trabzon Milletvekili Şevket Arz’ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/334) (S.Sayısı: 549’a 1 inci ek) (Dağıtma tarihi: 27.12.2004) (GÜNDEME)

9.-   İstanbul Milletvekili İdris Naim Şahin’in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç ve 7 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/335) (S.Sayısı: 550’ye 1 inci ek) (Dağıtma tarihi: 27.12.2004) (GÜNDEME)

10.-               Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen’in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen’in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/339) (S.Sayısı: 553’e 1 inci ek) (Dağıtma tarihi: 27.12.2004) (GÜNDEME)

11.-               Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen’in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen’in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/340) (S.Sayısı: 554’e 1 inci ek) (Dağıtma tarihi: 27.12.2004) (GÜNDEME)

12.-               Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen’in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen’in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/341) (S.Sayısı: 555’e 1 inci ek) (Dağıtma tarihi: 27.12.2004) (GÜNDEME)

13.-               Kayseri Milletvekili Adem Baştürk, Kahramanmaraş Milletvekili Nevzat Pakdil ile İstanbul Milletvekilleri Mehmet Mustafa Açıkalın ve Hüseyin Besli’nin Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporları ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazı (3/352) (S.Sayısı: 565’e 1 inci ek) (Dağıtma tarihi: 27.12.2004) (GÜNDEME)

14.-               İstanbul Milletvekili Kemal Unakıtan’ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/452) (S.Sayısı: 586’ya 1 inci ek) (Dağıtma tarihi: 27.12.2004) (GÜNDEME)

15.-               Sanayi ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuna Bir Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Raporu (1/913) (S.Sayısı: 722) (Dağıtma tarihi: 27.12.2004) (GÜNDEME)

16.-               Vergi Kanunlarının Yeni Türk Lirasına Uyumu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/937) (S.Sayısı: 725) (Dağıtma tarihi: 27.12.2004) (GÜNDEME)