BIM Normal deneme 2 57 2004-12-24T13:22:00Z 2004-12-25T07:38:00Z 2004-12-25T07:38:00Z 3 1247 7109 TBMM 59 14 8730 9.2812 21

 Dönem: 22

                                                                                                                            Yasama Yılı:  3

                                                                                                                                  No: 50

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

 24 Aralık 2004 Cuma

 

Tasarı

 

1.- İnsan Haklarını ve Temel Özgürlükleri Koruma Sözleşmesine Ek Ölüm Cezasının Her Koşulda Kaldırılmasına Dair 13 No.lu Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı (1/940) (Adalet; Anayasa ve Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.12.2004)

 

Sözlü Soru Önergeleri

 

1.- Antalya Milletvekili Hüseyin EKMEKÇİOĞLU’nun, Antalya-Korkuteli çevre yolunun ne zaman yapılacağına ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından sözlü soru önergesi (6/1373) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.12.2004)

2.- Mersin Milletvekili Şefik ZENGİN’in, Sakarya Valisinin basına yansıyan bir davranışına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1374) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.12.2004)

3.- Bilecik Milletvekili Yaşar TÜZÜN’ün, Bilecik’e TOKİ Başkanlığı tarafından ilave konut yapılıp yapılmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1375) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.12.2004)

 

 

Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- İzmir Milletvekili Ahmet ERSİN’in, genel aydınlatma yerleri elektrik giderlerinden belediyelerin sorumlu tutulmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4472) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.12.2004)

2.- Mersin Milletvekili Şefik ZENGİN’in, GATA Hastanesi ve TSK Rehabilitasyon merkezinden sivil hastaların yararlandırılması uygulamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4473) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.12.2004)

3.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, Ceza Muhakemesi Kanunu ile 5020 sayılı Bankalar Kanunu arasındaki uyuma ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/4474) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.12.2004)

4.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, Avrupa İçin Bir Anayasa Oluşturan Antlaşma ve Anayasamıza etkilerine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/4475) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.12.2004)

5.- İzmir Milletvekili Bülent BARATALI’nın, 253 numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliğinin yol açacağı mağduriyete ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/4476) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.12.2004)

6.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, seyyar satıcıların tabi olduğu vergilendirme usulüne ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/4477) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.12.2004)

7.- İzmir Milletvekili Ahmet ERSİN’in, 253 numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliğine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/4478) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.12.2004)

8.- Konya Milletvekili Atilla KART’ın, Konya-Karatay Yusuf İzzettin Horasanlı İlköğretim Okulu Müdür Yardımcısı hakkında açılan soruşturmaya ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4479) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.12.2004)

9.- Konya Milletvekili Atilla KART’ın, Konya Milli Eğitim Müdürlüğündeki atamalara ve ihalelere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4480) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.12.2004)

10.- Adana Milletvekili Tacidar SEYHAN’ın, İncirlik Üssünde ABD’nin nükleer ve kimyasal silahlar bulundurduğu iddialarına ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/4481) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.12.2004)

11.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, Avrupa İçin Bir Anayasa Oluşturan Antlaşma ve Anayasamıza etkilerine ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/4482) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.12.2004)

12.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, bir soru önergesine verilen cevaba ve bir gazetede yayımlanan habere ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif ŞENER) yazılı soru önergesi (7/4483) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.12.2004)

13.- İstanbul Milletvekili Bihlun TAMAYLIGİL’in, Sivas Demir Çelik ile TMSF arasındaki alacakların tahsiliyle ilgili bazı iddialara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif ŞENER) yazılı soru önergesi (7/4484) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.12.2004)

14.- Tekirdağ Milletvekili Enis TÜTÜNCܒnün, Star Gazete ve Televizyonunda işten çıkarılan personele ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif ŞENER) yazılı soru önergesi (7/4485) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.12.2004)

15.- Yozgat Milletvekili Emin KOǒun, TMSF’nin, alacakların takibi konusundaki uygulamalarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif ŞENER) yazılı soru önergesi (7/4486) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.12.2004)

16.- Antalya Milletvekili Nail KAMACI’nın, Sivas-Gemerek-Eskiyurt Köyünde yeşil kart uygulamasında yapıldığı iddia edilen usulsüzlüklere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4487) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.12.2004)

17.- Antalya Milletvekili Nail KAMACI’nın, Sivas-Gemerek Kaymakamıyla ilgili bazı iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4488) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.12.2004)

18.- Denizli Milletvekili Mehmet YÜKSEKTEPE’nin, Pamukkale Özel Çevre Koruma Bölgesindeki bir arıtma tesisine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/4489) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.12.2004)

19.- Burdur Milletvekili Ramazan Kerim ÖZKAN’ın, ilköğretim ders kitaplarının hazırlanmasında belirlenen ihale şartlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4490) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.12.2004)

20.- İstanbul Milletvekili Hasan AYDIN’ın, bir hastanede acil müdahale yapılmadığı için öldüğü iddia edilen bir şahsa ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4491) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.12.2004)

21.- Muğla Milletvekili Ali Cumhur YAKA’nın, Datça Belediyesi Atıksu Arıtma Tesisine ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/4492) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.12.2004)

22.- İzmir Milletvekili Hakkı ÜLKܒnün, 253 numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliğine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/4493) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.12.2004)

 

Süresi İçinde Cevaplandırılmayan Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- İstanbul Milletvekili Gürsoy EROL’un, 17 Ağustos depremini yaşayan illerimizdeki adli suç oranına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3966)

2.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, Sedat Peker’le ilgili bazı soruşturma bilgilerinin basına sızdığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4002)

3.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, DEP eski milletvekillerinin yeni bir parti kuracağı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4003)

4.- Antalya  Milletvekili Nail KAMACI’nın, Antalya Büyükşehir Belediyesindeki bazı atamalara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4018)

5.- İstanbul Milletvekili Mehmet Ali ÖZPOLAT’ın, futbol-mafya ilişkileri hakkındaki iddialara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali ŞAHİN) yazılı soru önergesi (7/4049)

6.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, internet salonlarının denetimine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4052)

7.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, ülkemizdeki yabancı ve kaçak işçilere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4053)

8.- İzmir Milletvekili Yılmaz KAYA’nın, Ukrayna’da yakalanan bir firari hükümlünün üzerinden çıktığı iddia edilen yeşil pasaporta ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4055)

9.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, yeşil reçete yazan doktorlara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4073)

10.- Antalya Milletvekili Tuncay ERCENK’in, uçak alımıyla ilgili olarak Berlin’de yapılan üçlü zirveye ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4077)

11.- Denizli Milletvekili Mehmet U. NEŞŞAR’ın, Sağlık Bakanlığında bazı bürokratların eğitim hastanelerinde şef olarak görev yaptığı iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4079)

12.- Manisa Milletvekili Hasan ÖREN’in, SSK’ya aktarılan kaynağa ve kaynakların değerlendirilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4080)

13.- Sinop Milletvekili Engin ALTAY’ın, ilköğretimdeki okullaşma oranına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4089)

14.- Ordu Milletvekili İdris Sami TANDOĞDU’nun, TMSF’nin satışa sunduğu bir villaya ilişkin Devlet Bakanından (Ali BABACAN) yazılı soru önergesi (7/4098)

15.- Konya Milletvekili Atilla KART’ın, iki emniyet müdürü hakkında hukuka aykırı uygulamalar yapıldığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4100)

16.- İzmir Milletvekili Canan ARITMAN’ın, Irak’ta öldürülen Türk şoför ve işçilere ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/4101)

17.- İzmir Milletvekili Canan ARITMAN’ın, Irak’ta öldürülen Türk şoför ve işçilerin ailelerine sağlanan sosyal güvenlik haklarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/4102)