BIM BİM 2 114 2004-10-14T12:40:00Z 2004-10-15T11:16:00Z 2004-10-15T11:16:00Z 5 2210 12601 TBMM 105 25 15474 9.4402 21

 Dönem: 22

                                                                                                                            Yasama Yılı:  3

                                                                                                                                  No: 5

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

14 Ekim 2004 Perşembe

 

 

Tasarı

 

            1.- Uluslararası Göç Örgütü Kuruluş Anlaşmasına Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/896) (İçişleri ve Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.10.2004)

 

Tezkere

 

            1.- Ormanların Korunması Hakkında Sayıştay Raporunun Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/668) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.9.2004)

 

 

Sözlü Soru Önergeleri

 

1.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, Akdeniz Üniversitesi Antalya Sağlık Yüksekokulu binasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1296) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.9.2004)

2.- Eskişehir Milletvekili Mehmet Vedat YÜCESAN’ın, SSK emeklilerinin TÜFE farkından doğan alacaklarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1297) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.9.2004)

3.- Bursa Milletvekili Mehmet KÜÇÜKAŞIK’ın, 6772 sayılı Kanun kapsamındaki kurumlarda çalışan işçilere yapılacak ilave tediyenin ne zaman ödeneceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1298) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.9.2004)

4.- Muğla Milletvekili Ali Cumhur YAKA’nın, Türk Ceza Kanununun 181 ve 182 nci maddelerinin yürürlüğüne ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1299) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.9.2004)

5.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun Antalya’daki tahsis arazilerin satışından elde edilen gelire ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1300) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.10.2004)

 

Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- İstanbul Milletvekili Kemal KILIÇDAROĞLU’nun, çocuklarının düğününe yabancı devlet adamlarınca getirilen armağanlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3704) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.9.2004)

2.- Çanakkale Milletvekili Ahmet KÜÇÜK’ün, emekli maaş farklarının ne zaman ödeneceğine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3705) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.9.2004)

3.- Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat MELİK’in, GAP’a yapılan harcamalara ve tamamlanması için gerekli mali kaynağa ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3706) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.9.2004)

4.- Iğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR’in, Türkçe’nin korunması ve zenginleştirilmesi için alınan tedbirlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3707) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.9.2004)

5.- Manisa Milletvekili Hasan ÖREN’in, bir mülkiye müfettişinin İstanbul Büyükşehir Belediyesinde yaptığı denetimlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3708) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.9.2004)

6.- Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat MELİK’in, GAP bölgesinde yabancıların satın aldığı arazilere ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/3709) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.9.2004)

7.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bursa İli Orhangazi İlçesi ile Yeniköy Beldesi arasındaki yolun genişletilmesi çalışmalarının ne zaman başlatılacağına ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/3710) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.9.2004)

8.- Hatay Milletvekili Fuat ÇAY’ın, Hatay-Samandağ Deniz Mahallesi imar planına ve kıyı kenar çizgisi çalışmalarına ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/3711) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.9.2004)

9.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bursa İli Orhangazi İlçesindeki trafik ışıkları ve sinyalizasyon çalışmalarına ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/3712) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.10.2004)

10.- Hatay Milletvekili Abdulaziz YAZAR’ın, SSK ve BAĞ-KUR kapsamında tedavi gören hastaların sorunlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/3713) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.8.2004)

11.- Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR’un, hastanelerdeki sağlık personelinin süt iznine ve kreş gereksinimine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/3714) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.9.2004)

12.- Adana Milletvekili Tacidar SEYHAN’ın, Kastamonu-Küre İlçesindeki maden ocağında meydana gelen kazaya ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/3715) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.9.2004)

13.- Antalya Milletvekili Nail KAMACI’nın, işçi emeklilerinin aylıklarının artırılması konusunda yapılan çalışmalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/3716) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.9.2004)

14.- Hatay Milletvekili Züheyir AMBER’in, SSK hastanesi doktorlarıyla Sağlık Bakanlığı doktorları arasındaki ücret farklılığına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/3717) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.9.2004)

15.- Antalya Milletvekili Nail KAMACI’nın, prim borçlarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/3718) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.9.2004)

16.- Hatay Milletvekili Züheyir AMBER’in, Emekli Sandığı ve SSK emeklileri arasındaki maaş farklılıklarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/3719) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.10.2004)

17.- Hatay Milletvekili Züheyir AMBER’in, SSK emeklilerinin TÜFE’den kaynaklanan maaş farklarının ne zaman ödeneceğine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/3720) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.10.2004)

18.- Hatay Milletvekili Abdulaziz YAZAR’ın, İskenderun Körfezinde zehirli atık yüklü geminin batmasına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/3721) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.9.2004)

19.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, Antalya-Kemer’de karaya oturan bir gemiye ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/3722) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.9.2004)

20.- Edirne Milletvekili Rasim ÇAKIR’ın, Türk Ceza Kanununun 181 inci maddesinin uygulama sorununa ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/3723) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.9.2004)

21.- Niğde Milletvekili Orhan ERASLAN’ın, Türk Ceza Kanununun 181 ve 182 nci maddelerinin yürürlüğünün doğuracağı sorunlara ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/3724) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.9.2004)

22.- Iğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR’in, Uluabat Gölündeki kirliliği önleyici çalışmalara ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/3725) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.10.2004)

23.- Adana Milletvekili Tacidar SEYHAN’ın, Kızılay’ın yardım konvoyuna Irak’ın Tel Afer kentinde yapılan saldırıya ve yaralanan vatandaşlarımıza ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/3726) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.9.2004)

24.- Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER’in, Irak’ta rehin alınan vatandaşlarımıza ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/3727) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.9.2004)

25.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, Gümrü Antlaşmasından kaynaklanan bazı sorunlara ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/3728) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.10.2004)

26.- Niğde Milletvekili Orhan ERASLAN’ın, Niğde-Ulukışla Bolkar Dağındaki dağevi tesisi inşaatına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali ŞAHİN) yazılı soru önergesi (7/3729) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.9.2004)

27.- Niğde Milletvekili Orhan ERASLAN’ın, Niğde Üniversitesi kampüs alanı yanında yapılan sosyal tesise ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali ŞAHİN) yazılı soru önergesi (7/3730) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.9.2004)

28.- İstanbul Milletvekili Zülfü LİVANELİ’nin, bir Fransız televizyon kanalında yayınlanan Fatih Camii ile ilgili habere ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet AYDIN) yazılı soru önergesi (7/3731) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.9.2004)

29.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, Diyanet İşleri Başkanlığının hazırlattığı iddia edilen yeni Kur’an tefsirine ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet AYDIN) yazılı soru önergesi (7/3732) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.10.2004)

30.- Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat MELİK’in, GAP kapsamında yapılan baraj ve sulama kanallarının maliyetine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/3733) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.9.2004)

31.- Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat MELİK’in, Suruç Ovası Sulama Projesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/3734) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.9.2004)

32.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bursa Çınarcık Barajı inşaatına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/3735) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.10.2004)

33.- Samsun Milletvekili Haluk KOǒun, Samsun-Atakum Belediyesinde yapılan bazı görevlendirmelere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3736) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.9.2004)

34.- İstanbul Milletvekili Kemal KILIÇDAROĞLU’nun, Ankara Emniyet Müdürlüğünce can güvenliği olmadığını belirten öğrencilere verilen belgeye ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3737) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.10.2004)

35.- Çanakkale Milletvekili Ahmet KÜÇÜK’ün, TEKEL’in, alkollü içecekler kısmının özelleştirilmesine ve tarımda özelleştirme çalışmalarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/3738) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.9.2004)

36.- Iğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR’in, TEKEL’in pazar payına ve bu amaçla yapılan bir ihaleye ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/3739) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.9.2004)

37.- İzmir Milletvekili Erdal KARADEMİR’in, Merkezi Uzlaşma Komisyonunun faaliyetlerine ve bazı iddialara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/3740) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.10.2004)

38.- Aydın Milletvekili Mehmet Mesut ÖZAKCAN’ın, bilgisayarlı eğitim projesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3741) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.9.2004)

39.- Yalova Milletvekili Muharrem İNCE’nin, ilköğretim öğrencilerine dağıtılan ders kitaplarının giderlerinin SYDTF tarafından karşılanıp karşılanmadığına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3742) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.9.2004)

40.- Yalova Milletvekili Muharrem İNCE’nin, vekil öğretmen atamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3743) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.9.2004)

41.- Yalova Milletvekili Muharrem İNCE’nin, ilköğretimde uygulanacak yeni müfredata ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3744) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.9.2004)

42.- Manisa Milletvekili Hasan ÖREN’in, Yurtdışı Mesleki Yeterlilik sınavı ile ilgili iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3745) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.9.2004)

43.- Denizli Milletvekili Mustafa GAZALCI’nın, İdare Mahkemesi kararlarına uyulmadığı iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3746) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.9.2004)

44.- İstanbul Milletvekili Kemal KILIÇDAROĞLU’nun, can güvenliği olmadığı gerekçesiyle okul değiştiren öğrencilere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3747) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.10.2004)

45.- Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR’un, Tarım ve Köyişleri Bakanlığına devredilecek personele ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/3748) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.9.2004)

46.- Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR’un, hastanelerdeki personelin süt iznine ve kreş gereksinimine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/3749) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.9.2004)

47.- Ordu Milletvekili İdris Sami TANDOĞDU’nun, Ordu İli ve çevresinde yapılan atamalara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/3750) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.9.2004)

48.- Konya Milletvekili Atilla KART’ın, sağlık teşkilatında görevlendirilen din görevlilerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/3751) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.9.2004)

49.- Hatay Milletvekili Abdulaziz YAZAR’ın, İskenderun’daki Ziraat Bahçesi adlı yerin bazı şahıslara kiralandığı iddialarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3752) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.8.2004)

50.- Adana Milletvekili Tacidar SEYHAN’ın, hastalık riski taşıyan hayvan ürünlerinin ithalatına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3753) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.9.2004)

51.- Yalova Milletvekili Muharrem İNCE’nin, Yalova’daki hortum ve aşırı yağış sonucu bazı köylerde meydana gelen zararlara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3754) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.9.2004)

52.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, “Deli Dana” hastalığıyla ilgili basında yer alan haberlere ve hayvan kaçakçılığına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3755) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.9.2004)

53.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bursa-Gemlik Karacaali Köyü sulama projesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3756) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.9.2004)

54.- Hatay Milletvekili Abdulaziz YAZAR’ın, İskenderun Limanının bir kısmının tersane olarak kiraya verildiği iddiasına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/3757) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.8.2004)

55.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bursa-Gemlik-Karacaali Köyü balıkçı barınağı projesine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/3758) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.9.2004)

56.- Adana Milletvekili Tacidar SEYHAN’ın, özel endüstri bölgesi oluşturma çalışmalarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/3759) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.9.2004)

57.- Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER’in, genetiği değiştirilmiş mısır ve soya fasulyesi ithal eden firmalara ilişkin Devlet Bakanından (Kürşad TÜZMEN) yazılı soru önergesi (7/3760) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.9.2004)

58.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, TRT yayınlarının kıyı şeritlerinde izlenememesine ilişkin Devlet Bakanından (Beşir ATALAY) yazılı soru önergesi (7/3761) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.9.2004)

59.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, İmar Bankasının TMSF’ye olan borcuna ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif ŞENER) yazılı soru önergesi (7/3762) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.9.2004)

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

1.- Malatya  Milletvekili Muharrem KILIÇ ve 21 Milletvekilinin, 4916 sayılı Kanunla yabancılara taşınmaz mal ve ayni hak edinme hakkının tanınmasının ekonomik-sosyal ve siyasal boyutlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/215) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.9.2004)

2.- Niğde Milletvekili Erdoğan ÖZEGEN ve 25 Milletvekilinin, patates üreticilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/216) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.9.2004)

3.- Hatay Milletvekili Abdülaziz YAZAR ve 21 Milletvekilinin, İskenderun limanında batan MV Ulla gemisinin batma nedenlerinin ve sorumlularının tespiti ile çevreye ve yöre halkına verebileceği zararların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/217) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.9.2004)