BIM deneme 2 5 2004-12-20T12:31:00Z 2004-12-24T07:55:00Z 2004-12-24T07:55:00Z 1 57 325 TBMM 2 1 399 9.3821 21

 Dönem: 22

                                                                                                                            Yasama Yılı:  3

                                                                                                                                  No: 49

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

 23 Aralık 2004 Perşembe

 

Rapor

 

1.-   Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini Esaslarına Dair Kanun Tasarısı ve Çevre Komisyonu Raporu (1/876) (S. Sayısı: 718) (Dağıtma tarihi: 23.12.2004) (GÜNDEME)