BIM Normal deneme 2 66 2004-12-20T12:31:00Z 2004-12-23T08:46:00Z 2004-12-23T08:46:00Z 3 1031 5877 TBMM 48 11 7217 9.2812 21

 Dönem: 22

                                                                                                                            Yasama Yılı:  3

                                                                                                                                  No: 48

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

 22 Aralık 2004 Çarşamba

 

Tasarılar

 

            1.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Çevre ve Orman Bakanlığı İle Kosova Geçici Özyönetim Kurumları (ÇEVRE VE MEKANSAL PLANLAMA BAKANLIĞI) Adına Görev Yapan Birleşmiş Milletler Kosova Geçici Yönetimi Arasında Çevre Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/938) (Çevre ve Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.12.2004)

            2.- Türkiye Cumhuriyeti İle Slovakya Cumhuriyeti Arasında Hukuki ve Ticari Konularda Adli İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/939) (Adalet ve Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.12.2004)

 

 

Sözlü Soru Önergesi

 

1.- Mersin Milletvekili Hüseyin GÜLER’in, memurların özel sağlık kurum ve kuruluşlarında tedavilerine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1372) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.12.2004)

 

Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- Antalya Milletvekili Nail KAMACI’nın, bazı belediyeler ve bunlara ait şirketlerde çalışanların işine son verildiği iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4442) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.12.2004)

2.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, sicil amirleri yönetmelikleri ve 5015 sayılı Kanuna göre çıkarılması öngörülen yönetmeliğe ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4443) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.12.2004)

3.- Iğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR’in, yabancıların satın aldığı şirketlere ve satış değerlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4444) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.12.2004)

4.- Iğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR’in, işsizlerin istihdamına ve yoksulluğu önlemeye yönelik çalışmalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4445) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.12.2004)

5.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, bakanların yurt dışı ziyaretlerine ve basında yer alan bir habere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4446) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.12.2004)

6.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, ülkemizde sporun yaygınlaştırılmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4447) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.12.2004)

7.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, soruşturma komisyonunda görev yapan iki milletvekilinin Yüce Divan’a gönderdiği iddia edilen bilgi notuna ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/4448) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.12.2004)

8.- Antalya Milletvekili Nail KAMACI’nın, Antalya Merkez Bahtılı Köyünün Doyran Belediyesine bağlanmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4449) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.12.2004)

9.- Kırklareli Milletvekili Mehmet S. KESİMOĞLU’nun, Lüleburgaz İlçe Emniyet Müdürlüğü binası inşaatına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4450) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.12.2004)

10.- Muğla Milletvekili Ali Cumhur YAKA’nın, Isparta Fevzipaşa İlköğretim Okulunun arsasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4451) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.12.2004)

11.- Muğla Milletvekili Ali Cumhur YAKA’nın, sözleşmeli personele ve vekil öğretmenlere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4452) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.12.2004)

12.- Yozgat Milletvekili Emin KOǒun, emekli ikramiyelerinin hazine kağıtlarıyla ödeneceği iddiasına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/4453) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.12.2004)

13.- İstanbul Milletvekili Kemal KILIÇDAROĞLU’nun, ÖTV Kanununun yürürlüğe girmesiyle kolalı gazoz, alkollü içecek ve tütün mamullerine uygulanan vergi miktarlarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/4454) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.12.2004)

14.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, Uzanlarla ilgili bir gazetede yer alan habere ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/4455) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.12.2004)

15.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, çocuk tutuklulara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/4456) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.12.2004)

16.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, 5187 sayılı Basın Kanununun 19 uncu maddesinin uygulanmasına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/4457) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.12.2004)

17.- Antalya Milletvekili Nail KAMACI’nın, bu yılki Eurovision Şarkı Yarışması ön elemelerine ilişkin Devlet Bakanından (Beşir ATALAY) yazılı soru önergesi (7/4458) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.12.2004)

18.- Yozgat Milletvekili Emin KOǒun, TRT’nin reklamlardan sağladığı gelire ve reklam karşılığı programlara ilişkin Devlet Bakanından (Beşir ATALAY) yazılı soru önergesi (7/4459) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.12.2004)

19.- Yozgat Milletvekili Emin KOǒun, TRT-4’ün yayınının durdurulduğu iddiasına ve personeline ilişkin Devlet Bakanından (Beşir ATALAY) yazılı soru önergesi (7/4460) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.12.2004)

20.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, Başbakanlık Tanıtma Fonuna ilişkin Devlet Bakanından (Beşir ATALAY) yazılı soru önergesi (7/4461) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.12.2004)

21.- Afyon Milletvekili Halil ÜNLÜTEPE’nin, Ankara’da yayın yapan bir radyoya RTÜK tarafından verilen uyarı cezasına ilişkin Devlet Bakanından (Beşir ATALAY) yazılı soru önergesi (7/4462) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.12.2004)

22.- Iğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR’in, personel atamalarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4463) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.12.2004)

23.- Iğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR’in, Tuzluca Projesi kapsamındaki Ünlendi Barajının 2005 yatırım programına alınıp alınmadığına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/4464) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.12.2004)

24.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, kamu açıklarının finansmanında Merkez Bankası kaynaklarının kullanılıp kullanılmadığına ilişkin Devlet Bakanından (Ali BABACAN) yazılı soru önergesi (7/4465) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.12.2004)

25.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, Türk Gıda Kodeksi-Enerji İçeceği Tebliğinin iptaline ve yeni bir tebliğ çıkartılıp çıkartılmayacağına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4466) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.12.2004)

26.- Ordu Milletvekili Kazım TÜRKMEN’in, Ordu-Efirli Balıkçı Barınağının limana dönüştürülmesi projesine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/4467) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.12.2004)

27.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, bayanların futbol maçlarına ilgilerini artırmaya yönelik çalışmalara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali ŞAHİN) yazılı soru önergesi (7/4468) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.12.2004)

28.- Antalya Milletvekili Nail KAMACI’nın, TMSF tarafından el konulan Star Medya Grubuna ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif ŞENER) yazılı soru önergesi (7/4469) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.12.2004)

29.- İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM’in, konuşma-işitme engellilerin SSK hastanelerindeki Telefonla Randevu Sisteminden doğan mağduriyetlerinin giderilmesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/4470) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.12.2004)