BIM Normal deneme 2 31 2004-12-21T16:32:00Z 2004-12-22T07:39:00Z 2004-12-22T07:39:00Z 2 533 3041 TBMM 25 6 3734 9.2812 21

Dönem: 22

                                                                                                               Yasama Yılı:  3

                                                                                                                                No: 47

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

 21 Aralık 2004 Salı

 

Raporlar

 

1.-   Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 22 Milletvekilinin; 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 10/A Maddesine Bir Fıkra İlave Edilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/186) (S. Sayısı: 719) (Dağıtma tarihi: 21.12.2004) (GÜNDEME)

2.-   Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır’ın; 3067 Sayılı Kalkınma Planlarının Yürürlüğe Konması ve Bütünlüğün Korunması Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/235) (S. Sayısı: 720) (Dağıtma tarihi: 21.12.2004) (GÜNDEME)

3.-   Afyon Milletvekilleri Mahmut Koçak, Sait Açba, İbrahim Hakkı Aşkar, Ahmet Koca, Halil Aydoğan, Reyhan Balandı ve Halil Ünlütepe’nin; Afyon İlinin Adının Afyonkarahisar Olarak Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/328) (S. Sayısı: 721) (Dağıtma tarihi: 21.12.2004) (GÜNDEME)

 

Süresi İçinde Cevaplandırılmayan Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- Iğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR’in, bazı ekonomik göstergelere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3995)

2.- Denizli Milletvekili Mustafa GAZALCI’nın, İLKSAN ile ilgili bazı iddialara ve 5043 sayılı Kanuna ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3996)

3.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, Lozan Antlaşmasının bir maddesinin uygulanıp uygulanmadığına ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/4010)

4.- Antalya Milletvekili Nail KAMACI’NIN, AŞTİ’de taşıyıcılık işlerini yürüten firmaya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4014)

5.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, Vatikan’ın yayımladığı bir resmi belgedeki Ermeni soykırımı iddialarına ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/4015)

6.- İstanbul Milletvekili Halil AKYÜZ’ün, Trabzon Havalimanının Irak’ta lojistik destek amacıyla kullanıldığı iddiasına ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/4016)

7.- Iğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR’in, dalkavuklarla ilgili olarak basında yer alan açıklamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4042)

8.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, bazı firmalarca Başbakanlığa hediye edilen Mercedes ve Hyundai araçlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4043)

9.- Denizli Milletvekili Mustafa GAZALCI’nın, Maliye ve Milli Eğitim bakanlıkları arasında okul-aile birlikleri ile ilgili olarak imzalanan protokole ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4045)

10.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, THY’ye uçak alımları karşılığında yabancı bir firmadan hediye talep edildiği iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4046)

11.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, Kıbrıs’ta soykırıma maruz kalan Türk köylerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4066)

12.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, Yaser Arafat’ın tedavi için Türkiye ile bir teması olup olmadığına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4067)

13.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, Kerkük’teki gelişmeler konusunda TBMM’ye bir tezkere sunulup sunulmayacağına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4068)

14.- İzmir Milletvekili K. Kemal ANADOL’un, MİT’in istihbaratta faydalandığı kişilerle ilgili iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4069)

            15.- Malatya Milletvekili Muharrem KILIǒın, Avrupa Birliği Anayasası ve ilerleme raporu Türkçe metinlerinin milletvekillerine dağıtılıp dağıtılmayacağına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4071)