BIM Normal deneme 2 6 2004-11-08T09:50:00Z 2004-12-22T07:39:00Z 2004-12-22T07:39:00Z 1 424 2417 TBMM 20 4 2968 9.2812 21

Dönem: 22

                                                                                                                            Yasama Yılı:  3

                                                                                                                                  No: 46

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

 20 Aralık 2004 Pazartesi

 

Süresi İçinde Cevaplandırılmayan Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, İnsan Hakları Danışma Kurulunun bir raporuna ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3932)

2.- Niğde Milletvekili Orhan ERASLAN’ın, gelir dağılımındaki adaletsizliğin giderilmesi ve yoksullukla mücadeleye ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3935)

3.- Mersin Milletvekili Mustafa ÖZYÜREK’in, Fransa Maliye Bakanı ile yapılan görüşme ile ilgili iddiaya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3937)

4.- İzmir Milletvekili Erdal KARADEMİR’in, kamu bankalarının batık kredilerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3940)

5.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, AB ülkelerinin Katma Protokol gereği Türk vatandaşlarına vize uygulayamayacağı iddiasına ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/3948)

6.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, Lozan Antlaşmasının 39 uncu maddesinin uygulanıp uygulanmadığına ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/3949)

7.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, Lozan Antlaşmasının eki olan bir protokolün Sevr Antlaşmasının bazı maddelerini feshedip etmediğine ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/3950)

8.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, devlet iç borçlanma senedi faiz oranına ilişkin Devlet Bakanından (Ali BABACAN) yazılı soru önergesi (7/3955)

9.- Tokat Milletvekili Orhan Ziya DİREN’in, İmarbank mudilerine yapılan ödemelere ilişkin Devlet Bakanından (Ali BABACAN) yazılı soru önergesi (7/3956)

10.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bursa-Yenişehir İlçesinde yapımı devam eden Boğazköy Barajına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/3961)

11.- Konya Milletvekili Atilla KART’ın, Sedat Peker operasyonunda gündeme gelen silahların ruhsatına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3963)

12.- Konya Milletvekili Atilla KART’ın, bazı gazetelerde yer alan asayiş gönüllüsü uygulaması başlatıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3964)

13.- Antalya Milletvekili Nail KAMACI’nın, Antalya-Kumluca Belediyesinin, deniz obaları karşılığında vatandaşlardan topladığı paranın yasal dayanağına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3971)

14.- Eskişehir Milletvekili Cevdet SELVİ’nin, Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından başlatılan Asayiş Gönüllüleri Projesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3974)

15.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, hükümlülük durumu devam eden eski DEP milletvekillerinin yararlandıkları haklara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3975)

16.- Iğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR’in, dolaylı ve dolaysız vergilere ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/3978)