BIM Normal deneme 2 73 2004-12-14T12:11:00Z 2004-12-20T08:27:00Z 2004-12-20T08:27:00Z 1 246 1404 TBMM 11 2 1724 9.2812 21

 Dönem: 22

                                                                                                                            Yasama Yılı:  3

                                                                                                                                  No: 45

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

 17 Aralık 2004 Cuma

 

Tasarılar

 

            1.- Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanlığı İle Suriye Arap Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanlığı Arasında Yapılan Lokomotif, Vagon ve Diğer Ray Hizmetlerini de Kapsayan Demiryolu Araç ve Gereçlerinin Yapımı, Geliştirilmesi, Yenilenmesi, Bakımı ve Onarımı İle İlgili Karşılıklı Anlaşma Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/936) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.12.2004)

            2.- Vergi Kanunlarının Yeni Türk Lirasına Uyumu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı (1/937) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.12.2004)

 

Teklif

 

            1. Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan’ın: Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanuna Ek ve Geçici Maddeler Eklenmesi ve 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/357) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına (Başkanlığa geliş tarihi: 13.12.2004)

 

 

Tezkereler

 

            1.- Mardin Milletvekili Selahattin Dağ’ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/718) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.12.2004)

            2.- Hakkari Milletvekili Fehmi Öztunç’un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/719) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.12.2004)