BIM deneme 2 17 2004-12-14T12:11:00Z 2004-12-17T12:09:00Z 2004-12-17T12:09:00Z 6 2952 16830 TBMM 140 33 20668 9.3821 21

 Dönem: 22

                                                                                                                            Yasama Yılı:  3

                                                                                                                                  No: 44

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

 16 Aralık 2004 Perşembe

 

Raporlar

 

1.-   Türkiye Cumhuriyeti ve Slovenya Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/811) (S. Sayısı: 711) (Dağıtma Tarihi: 16.12.2004) (GÜNDEME)

2.-   Türkiye Cumhuriyeti ve Suriye Arap Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/850) (S. Sayısı: 712) (Dağıtma Tarihi: 16.12.2004) (GÜNDEME)

3.-   Ticari Karayolu Taşıtlarının Geçici İthaline İlişkin Gümrük Sözleşmesine Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/851) (S. Sayısı: 713) (Dağıtma Tarihi: 16.12.2004) (GÜNDEME)

4.-   Türkiye Cumhuriyeti ve Afganistan İslami Geçiş Devleti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/860) (S. Sayısı: 714) (Dağıtma Tarihi: 16.12.2004) (GÜNDEME)

5.-   Türkiye Cumhuriyeti ve Lübnan Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Teşviki ve Karşılıklı Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/862) (S. Sayısı: 715) (Dağıtma Tarihi: 16.12.2004) (GÜNDEME)

6.-   Türkiye Cumhuriyeti ve Güney Afrika Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/907) (S. Sayısı: 716) (Dağıtma Tarihi: 16.12.2004) (GÜNDEME)

7.-   190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunu Tasarısı ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/925) (S. Sayısı: 717) (Dağıtma Tarihi: 16.12.2004) (GÜNDEME)

 

Sözlü Soru Önergeleri

 

1.- Denizli Milletvekili Mehmet U. NEŞŞAR’ın, Denizli-Gökpınar Beldesi Belediye Başkanı hakkındaki iddialara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1363) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.12.2004)

2.- Balıkesir Milletvekili Sedat PEKEL’in, Balıkesir ve diğer illerde verem aşısı sorununa ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1364) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.12.2004)

3.- Balıkesir Milletvekili Sedat PEKEL’in, ham petrol ve akaryakıt ürünleri fiyatlarındaki değişikliklere ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1365) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.12.2004)

4.- İzmir Milletvekili Sedat UZUNBAY’ın, emeklilerin yaşam standartlarının yükseltilmesine yönelik çalışmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1366) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.12.2004)

5.- Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt ASLANOĞLU’nun, genel bütçe vergi gelirlerinden belediyelere verilen paylara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1367) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.12.2004)

6.- Mersin Milletvekili Hüseyin GÜLER’in, Eğitim-Sen’in kapatılma davasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1368) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.12.2004)

7.- İzmir Milletvekili Sedat UZUNBAY’ın, emeklilerin mağduriyetlerinin giderilmesi için sendika kurmalarına yönelik bir çalışma olup olmadığına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1369) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.12.2004)

8.- Balıkesir Milletvekili Sedat PEKEL’in, Türk eğitim ve öğretiminin kalitesinin artırılmasına yönelik çalışmalara ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1370) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.12.2004)

9.- Mersin Milletvekili Hüseyin GÜLER’in, Eğitim-Sen üyesi öğretmenlerin demokratik haklarının polis tarafından engellendiği iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1371) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.12.2004)

 

Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, Milli Eğitim Bakanlığının yeni Özel Öğrenci Yurtları Yönetmeliğinde yer almayan bir hükme ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4359) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.12.2004)

2.- Antalya Milletvekili Nail KAMACI’nın, Antalya-Kumluca İlçesi Sarnıç Tepesinin tahsisine ve ağaç kesimine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4360) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.12.2004)

3.- İzmir Milletvekili Hakkı ÜLKܒnün, elektrik kaçaklarına ve nükleer enerji santrallerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4361) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.12.2004)

4.- Kırşehir Milletvekili Hüseyin BAYINDIR’ın, TSE Başkanı hakkındaki bazı iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4362) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.12.2004)

5.- Ankara Milletvekili İsmail DEĞERLİ’nin, Ankara’da kamu kuruluşlarına ait projelerin gerçekleşme oranına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4363) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.12.2004)

6.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, siyasi parti kongrelerinde hükümet komiseri bulundurma zorunluluğunun kaldırılıp kaldırılmayacağına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/4364) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.12.2004)

7.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, İmralı’da hükümlü terör örgütü liderinin basında yer alan siyasi beyanlarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/4365) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.12.2004)

8.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, Karayolları Genel Müdürlüğü Görevde Yükselme Yönetmeliğine ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/4366) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.12.2004)

9.- İzmir Milletvekili Bülent BARATALI’nın, İzmir Emniyet Müdürlüğü inşaatında yüklenici firmaya yapılan ödemeye ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/4367) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.12.2004)

 10.- İzmir Milletvekili Bülent BARATALI’nın, Bingöl depremi nedeniyle yapılan suiistimallere ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/4368) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.12.2004)

11.- Ordu Milletvekili İdris Sami TANDOĞDU’nun, Ordu İli Fatsa-Aybastı Reşadiye Dere Yolu çalışmalarının ne zaman tamamlanacağına ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/4369) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.12.2004)

12.- Iğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR’in, 58 ve 59 uncu Hükümet döneminde kamu bankalarından verilen kredilere ilişkin Devlet Bakanından (Ali BABACAN) yazılı soru önergesi (7/4370) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.12.2004)

13.- Kırklareli Milletvekili Mehmet S. KESİMOĞLU’nun, Kırklareli-Babaeski-Alpullu Ziraat Bankası şubesinin kapatılmasına ilişkin Devlet Bakanından (Ali BABACAN) yazılı soru önergesi (7/4371) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.12.2004)

14.- Iğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR’in, Yalova’da okul, spor salonu ve poliklinik bulunan bir alana akaryakıt istasyonu açma izni verilmesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4372) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.12.2004)

15.- Iğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR’in, uyuşturucu kullanımı ve nakline yönelik önlemlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4373) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.12.2004)

16.- Samsun Milletvekili Haluk KOǒun, malul ve engelli araç ruhsatı alacakların ÖTV’den muafiyetlerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4374) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.12.2004)

17.- İzmir Milletvekili Bülent BARATALI’nın, İzmir-Urla İlçesinde bazı halk plajlarındaki yeni uygulamaya ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4375) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.12.2004)

18.- Ankara Milletvekili İsmail DEĞERLİ’nin, Ankara Büyükşehir Belediyesinin katlı kavşak ihalelerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4376) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.12.2004)

19.- Ankara Milletvekili İsmail DEĞERLİ’nin, Ankara’daki metro hattı ihalelerine ve bazı iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4377) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.12.2004)

20.- Ankara Milletvekili İsmail DEĞERLİ’nin, Gümüşhane-Şiran İlçesinde güvenlik güçlerince yapılan bir operasyona ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4378) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.12.2004)

21.- Konya Milletvekili Atilla KART’ın, Konya-Ereğli Polis Meslek Yüksek Okuluna sözleşmeli alınan personele ve bazı iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4379) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.12.2004)

22.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, kişi başına düşen milli gelir ile enflasyon, asgari ücret ve memur maaşları artış oranlarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/4380) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.12.2004)

23.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, tahsil edilen vergi miktarı, yıllara göre artış oranı ile vergi kaçağını önleme çalışmalarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/4381) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.12.2004)

24.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, petrol ürünlerindeki ÖTV artışına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/4382) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.12.2004)

25.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, kirada olan kamuya ait taşınmazların satışına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/4383) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.12.2004)

26.- Iğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR’in, Yap-İşlet-Devret modeliyle işletilen havaalanı terminallerine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/4384) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.12.2004)

27.- Iğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR’in, Türkiye Cumhuriyeti ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti arasında imzalanan mutabakat zaptına ilişkin Devlet Bakanından (Kürşad TÜZMEN) yazılı soru önergesi (7/4385) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.12.2004)

28.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, terör örgütü KONGRA-GEL’in AB nezdindeki faaliyetlerine ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/4386) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.12.2004)

29.- Ordu Milletvekili İdris Sami TANDOĞDU’nun, Ordu-Aybastı İlçesinin diyaliz makinesi ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4387) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.12.2004)

30.- Antalya Milletvekili Hüseyin EKMEKÇİOĞLU’nun, okullardaki norm kadro uygulamasına ve müdür yardımcısı atamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4388) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.12.2004)

31.- Samsun Milletvekili Haluk KOǒun, Samsun Gübre Fabrikasının özelleştirilme sürecine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4390) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.12.2004)

32.- Konya Milletvekili Atilla KART’ın, Konya Et Kombinasının özelleştirilme sürecine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4391) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.12.2004)

33.- İzmir Milletvekili Sedat UZUNBAY’ın, Emekli Sandığı, SSK ve BAĞ-KUR emeklileri arasındaki maaş farkına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4392) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.12.2004)

34.- Kocaeli Milletvekili İzzet ÇETİN’in, TÜBİTAK’a yapılan bazı atamalara ve iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4393) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.12.2004)

35.- Burdur Milletvekili Ramazan Kerim ÖZKAN’ın, Türkiye’de atom bombası bulunup bulunmadığına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4394) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.12.2004)

36.- Hatay Milletvekili Gökhan DURGUN’un, Hatay Havaalanı inşaatına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4395) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.12.2004)

37.- İzmir Milletvekili Ahmet ERSİN’in, Karayolları Genel Müdürlüğünce gerçekleştirilen ihalelere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4396) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.12.2004)

38.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, TSE Başkanı hakkındaki bazı iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4397) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.12.2004)

39.- Antalya Milletvekili Nail KAMACI’nın, İl Özel İdaresi ve Belediye Gelirleri Kanun Tasarısı hazırlık çalışmalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4398) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.12.2004)

40.- İstanbul Milletvekili Mehmet Ali ÖZPOLAT’ın, Eğitim-Sen üyelerine Emniyet güçlerinin sert müdahalede bulunduğu iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4399) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.12.2004)

41.- Denizli Milletvekili Mustafa GAZALCI’nın, Eğitim-Sen’in İstanbul mitingine ve hakkında açılan davaya ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4400) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.12.2004)

42.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bursa-Harmancık İlçe Belediyesinin çay bahçesi ve kafeterya inşaatının ödenek durumuna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4401) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.12.2004)

43.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, eski Başbakan Mesut YILMAZ’ın eşinin kaçırılmak istendiği iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4402) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.12.2004)

44.- Kırklareli Milletvekili Mehmet S. KESİMOĞLU’nun, Eğitim-Sen üyelerine Emniyet güçlerinin müdahalesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4403) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.12.2004)

45.- Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR’un, Adana-Havutlu Beldesi Belediye Başkanı hakkındaki bazı iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4404) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.12.2004)

46.- Ankara Milletvekili İsmail DEĞERLİ’nin, Ankara-Çubuk İlçesi Belediye Başkanlığı binasının boyanmasında yolsuzluk yapıldığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4405) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.12.2004)

47.- Ankara Milletvekili Zekeriya AKINCI’nın, ASKİ’nin tahsil ettiği su bedellerine ve borcu olan abonelere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4406) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.12.2004)

48.- Ankara Milletvekili Zekeriya AKINCI’nın, ASKİ tarafından ihale verilen firmalara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4407) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.12.2004)

49.- Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR’un, Liselere Giriş Sınavında yapılan değişikliklere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4408) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.12.2004)

50.- Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR’un, İstanbul-Sultanbeyli’deki bazı ilköğretim okullarındaki öğrencilerin durumlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4409) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.12.2004)

51.- Sinop Milletvekili Engin ALTAY’ın, personel atamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4410) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.12.2004)

52.- Artvin Milletvekili Yüksel ÇORBACIOĞLU’nun, İller Bankasının bir bürokratı hakkındaki mahkeme kararının uygulanıp uygulanmayacağına ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/4411) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.12.2004)

53.- Iğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR’in, Elazığ-Yolçatı-Karakoçan arasındaki yol genişletme çalışmalarının yatırım programına alınıp alınmadığına ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/4412) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.12.2004)

54.- Iğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR’in, Elazığ’daki yol yapım çalışmalarına ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/4413) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.12.2004)

55.- Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR’un, Karayolları Genel Müdürlüğüne ait bir arsanın Diyarbakır-Yenişehir Belediyesine satış yoluyla devrine ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/4414) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.12.2004)

56.- Afyon Milletvekili Halil ÜNLÜTEPE’nin, Afyon Depreminden etkilenen hayvancılıkla geçinen vatandaşlarımızın durumuna ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/4415) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.12.2004)

57.- İzmir Milletvekili Ahmet ERSİN’in, Belevi-Selçuk-Meryemana yolunun, Kuşadası-Meryemana ve Şirince Köyü kavşağının ne zaman tamamlanacağına ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/4416) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.12.2004)

58.- Denizli Milletvekili Mehmet U. NEŞŞAR’ın, bazı doktorların Bakanlıkta ve hastanelerde görev almalarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4417) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.12.2004)

59.- Isparta Milletvekili Mevlüt COŞKUNER’in, Isparta-Eğirdir Kemik Hastalıkları Hastanesine yapılacak doktor atamalarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4418) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.12.2004)

60.- İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM’in, sağlık personeli atamalarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4419) (Başkanlığa geliş tarihi:10.12.2004)

61.- Samsun Milletvekili Haluk KOǒun, Samsun Tarım İl Müdürlüğündeki personel atamalarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4420) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.12.2004)

62.- Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR’un, tarım sektöründe kadının rolünü öne çıkaran projelere ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4421) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.12.2004)

63.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, Enerji İçecekleri Tebliğindeki değişikliğe ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4422) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.12.2004)

64.- Şanlıurfa Milletvekili Turan TÜYSÜZ’ün, Şanlıurfa Tarım İl Müdürlüğünden GAP-EYAM Müdürlüğüne geçişleri yapılan işçilere ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4423) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.12.2004)

65.- Çanakkale Milletvekili Ahmet KÜÇÜK’ün, Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin uygulanmasında esnaflar açısından yaşanan sıkıntılara ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/4424) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.12.2004)

66.- Manisa Milletvekili Ufuk ÖZKAN’ın, Bodrum-Milas Havaalanına yeni bir dış hatlar terminali yapılıp yapılmayacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/4425) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.12.2004)

67.- Antalya Milletvekili Tuncay ERCENK’in, Antalya Sorgun Ormanının çevre düzeni planında değişiklik yapılıp yapılmadığına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/4426) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.12.2004)

68.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bursa-Harmancık Belediyesi çay bahçesi ve çevre düzenlemesi inşaatının ödenek durumuna ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/4427) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.12.2004)

69.- Iğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR’in, Nahçıvan’da yolcu beraberinde getirilen malların vergi muafiyeti kapsamına alınmasına ilişkin Devlet Bakanından (Kürşad TÜZMEN) yazılı soru önergesi (7/4428) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.12.2004)

70.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, Irak’ta iş yapan Türk firmalarının mağduriyetlerini önlemek için alınacak tedbirlere ilişkin Devlet Bakanından (Kürşad TÜZMEN) yazılı soru önergesi (7/4429) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.12.2004)

71.- Yozgat Milletvekili Emin ŞİRİN’in, TRT Genel Müdürlüğündeki bazı atamalara ilişkin Devlet Bakanından (Beşir ATALAY) yazılı soru önergesi (7/4430) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.12.2004)

72.- İstanbul Milletvekili Halil AKYÜZ’ün, bir yarışma programına ve yayın ilkelerine ilişkin Devlet Bakanından (Beşir ATALAY) yazılı soru önergesi (7/4431) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.12.2004)

73.- Ordu Milletvekili Kazım TÜRKMEN’in, Sosyal Hizmetler il müdürlükleri ile ilgili bazı iddialara ilişkin Devlet Bakanından (Güldal AKŞİT) yazılı soru önergesi (7/4432) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.12.2004)

74.- İstanbul Milletvekili Ömer Zülfü LİVANELİ’nin, sokak çocuklarının ve gençliğin kötü alışkanlıklardan korunması için alınacak tedbirlere ilişkin Devlet Bakanından (Güldal AKŞİT) yazılı soru önergesi (7/4433) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.12.2004)

75.- İzmir Milletvekili Sedat UZUNBAY’ın, emekli aylıklarıyla ilgili düzenleme yapılıp yapılmayacağına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/4434) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.12.2004)

76.- Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR’un, Tuz Gölündeki kirliliğe ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/4435) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.12.2004)

77.- Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR’un, TSE Başkanıyla ilgili bazı iddialara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/4436) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.12.2004)

78.- Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR’un, Adana-Ceyhan Misis I. Merhale Projesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/4437) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.12.2004)

79.- Adıyaman Milletvekili Mahmut GÖKSU’nun, Cumhurbaşkanınca affedilen hükümlü ve tutuklulara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/4438) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.12.2004)

80.- Adıyaman Milletvekili Mahmut GÖKSU’nun, Irak’taki katliamın durdurulması için ABD ile yapılan görüşmelere ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/4439) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.12.2004)