BIM deneme 2 15 2004-12-14T12:11:00Z 2004-12-16T14:00:00Z 2004-12-16T14:00:00Z 1 155 884 TBMM 7 1 1085 9.3821 21

 Dönem: 22

                                                                                                                            Yasama Yılı:  3

                                                                                                                                  No: 43

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

 15 Aralık 2004 Çarşamba

 

Raporlar

 

1.-   2005 Mali Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/897) (S. Sayısı: 706) (Dağıtma Tarihi: 15.12.2004) (GÜNDEME)

2.-   2003 Mali Yılı Genel Bütçeye Dahil Kuruluşların Kesinhesaplarına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 2003 Mali Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/878,3/669) (S. Sayısı: 708) (Dağıtma Tarihi: 15.12.2004) (GÜNDEME)

3.-   2005 Mali Yılı Katma Bütçeli İdareler Bütçe Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/898) (S. Sayısı: 707) (Dağıtma Tarihi: 15.12.2004) (GÜNDEME)

4.-   2003 Mali Yılı Katma Bütçeye Dahil Kuruluşların Kesinhesaplarına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 2003 Mali Yılı Katma Bütçeli İdareler Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/879, 3/670) (S. Sayısı: 709) (Dağıtma Tarihi: 15.12.2004) (GÜNDEME)