BIM Normal deneme 2 24 2004-12-14T12:11:00Z 2004-12-15T07:35:00Z 2004-12-15T07:35:00Z 1 220 1255 TBMM 10 2 1541 9.2812 21

 Dönem: 22

                                                                                                                            Yasama Yılı:  3

                                                                                                                                  No: 42

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

 14 Aralık 2004 Salı

 

Teklif

            1.- Zonguldak Milletvekili Harun Akın ve 69 Milletvekilinin; Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü Kuruluş Kanununun 10 uncu Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/356) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.12.2004)

Rapor

 

1.-   Türkiye Büyük Millet Meclisi Hesaplarını İnceleme Komisyonunun Milli Saraylar Daire Başkanlığı ve Ona Bağlı Saray, Köşk, Kasır ve Fabrikaların 2004 Yılı Faaliyetleri Hakkında İçtüzüğün 177 ve Müteakip Maddeleri Gereğince Yaptığı Denetimle İlgili Rapor (5/6) (S. Sayısı: 673) (Dağıtma Tarihi: 14.12.2004) (GÜNDEME)

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

1.- Aydın Milletvekili Mehmet BOZTAŞ ve 23 Milletvekilinin, Büyük Menderes Nehri ve Havzasındaki kirliliğin, çevreye ve insan sağlığına verdiği zararların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/239) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.12.2004)

2.- Ankara Milletvekili Yakup KEPENEK ve 22 Milletvekilinin, yapılması planlanan nükleer santrallerin ülkemiz şartlarına uygunluğunun ve çevreye etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/240) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.12.2004)