BIM Normal deneme 2 18 2004-11-08T09:50:00Z 2004-12-15T08:29:00Z 2004-12-15T08:29:00Z 5 2639 15044 TBMM 125 30 18475 9.2812 21

 Dönem: 22

                                                                                                                            Yasama Yılı:  3

                                                                                                                                  No: 41

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

 13 Aralık 2004 Pazartesi

 

Sözlü Soru Önergeleri

 

1.- Balıkesir Milletvekili Sedat PEKEL’in, bakanlığa ait kreş ve rehabilitasyon merkezinin kapatılmasına ve yeni yapılan tenis kortuna ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1352) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2004)

2.- Manisa Milletvekili Nuri ÇİLİNGİR’in, Ankara-İzmir karayolu Salihli transit geçişine ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından sözlü soru önergesi (6/1353) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2004)

3.- Kırşehir Milletvekili Hüseyin BAYINDIR’ın, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünün iptal edilen Stajyer Sanatçı Sınavına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1354) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.12.2004)

4.- Ankara Milletvekili A. İsmet ÇANAKÇI’nın, Ankara Defterdarlığınca satışa çıkarılan bir park ve spor alanına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1355) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.12.2004)

5.- Ankara Milletvekili A. İsmet ÇANAKÇI’nın, Ankara Defterdarlığınca satışa çıkarılan bir arsaya ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1356) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.12.2004)

6.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, adliyelerin kuruluş kriterleri ile Antalya’nın yeni sulh hukuk mahkemesi ihtiyacına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1357) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.12.2004)

7.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, Bolu Dağı Geçiş Projesine ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından sözlü soru önergesi (6/1358) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.12.2004)

8.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, Antalya-Elmalı-Finike karayolunun Yakaçiftlik Köyü mevkiinde meydana gelen kazalara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından sözlü soru önergesi (6/1359) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.12.2004)

9.- Balıkesir Milletvekili Sedat PEKEL’in, doğalgaza yapılan zamma ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1360) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.12.2004)

10.- Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt ASLANOĞLU’nun, doğal afet nedeniyle zarar gören çiftçilere yapılan yardıma ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1361) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.12.2004)

11.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, pamuk üreticisine verilen destekleme primine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1362) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.12.2004)

 

Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- Denizli Milletvekili Mehmet U. NEŞŞAR’ın, SSK hastanelerinin Sağlık Bakanlığına devrine yönelik çalışmalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4280) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2004)

2.- Konya Milletvekili Atilla KART’ın, Seydişehir Eti Alüminyum A.Ş.’nin özelleştirme takvimi ve arşiv yangınına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4281) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2004)

3.- Isparta Milletvekili Mevlüt COŞKUNER’in, Yunanistan’ın kendisine ait olmayan bazı kayalıklara bayrak çektiği iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4282) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2004)

 4.- Iğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR’in, basında yer alan bir beyanına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4283) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2004)

5.- Iğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR’in, Spor Toto Teşkilat Müdürlüğü tarafından piyasaya sürülen bir şans oyununa ve alınan vergiye ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4284) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2004)

6.- Iğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR’in, akaryakıt fiyatlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4285) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2004)

7.- Iğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR’in, haklarında soruşturma izni istenen kamu görevlilerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4286) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2004)

8.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, 4207 sayılı Kanunun uygulanıp uygulanmadığına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4287) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.11.2004)

9.- Yozgat Milletvekili Emin KOǒun, 2004 yılında TRT’ye araç alınıp alınmadığına ilişkin Devlet Bakanından (Beşir ATALAY) yazılı soru önergesi (7/4288) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2004)

10.- Yozgat Milletvekili Emin KOǒun, TRT Genel Müdürlüğündeki bir müşavire ilişkin Devlet Bakanından (Beşir ATALAY) yazılı soru önergesi (7/4289) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2004)

11.- İstanbul Milletvekili Ali Rıza GÜLÇİÇEK’in, SHÇEK bünyesindeki çocukların mesleki eğitim ve iş imkanlarına ilişkin Devlet Bakanından (Güldal AKŞİT) yazılı soru önergesi (7/4290) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2004)

12.- Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR’un, ulusal kadın politikalarının geliştirilmesinde izlenecek yöntemlere ilişkin Devlet Bakanından (Güldal AKŞİT) yazılı soru önergesi (7/4291) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2004)

13.- Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR’un, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumuyla ilgili bazı iddialara ilişkin Devlet Bakanından (Güldal AKŞİT) yazılı soru önergesi (7/4292) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2004)

14.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, kamu ve özel sektörde çalışan özürlü vatandaşlara ilişkin Devlet Bakanından (Güldal AKŞİT) yazılı soru önergesi (7/4293) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.11.2004)

15.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, el konulan ÇEAŞ ve KEPEZ’in faaliyet karına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4294) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.11.2004)

16.- Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR’un, personel alımında kadın-erkek ayırımı yapıldığı iddiasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/4295) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2004)

17.- Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR’un, Bergama-Ovacık Altın İşletmesinde işten çıkarılan bir şahsa ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/4296) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2004)

18.- Adana Milletvekili Tacidar SEYHAN’ın, Emet Borik Asit ve Bandırma Sülfürük Asit Tesislerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/4297) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2004)

19.- Eskişehir Milletvekili Cevdet SELVİ’nin, tinerci-balici olarak adlandırılan çocuklara yönelik alınacak tedbirlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4298) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2004)

20.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, Datça’da gerçekleştirilen tarihi eser operasyonunda gözaltına alınan bir şahsa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4299) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.11.2004)

21.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, Fethullah Gülen’in, Devlet kurumlarıyla bağlantısı olduğu yönündeki iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4300) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.11.2004)

22.- Yalova Milletvekili Muharrem İNCE’nin, ücretsiz dağıtılan ders kitapları ihalesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4301) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2004)

23.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, 2000 yılından sonra yüksek öğrenim kurumlarıyla ilişkisi kesilen öğrencilere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4302) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.11.2004)

24.- Hatay Milletvekili Züheyir AMBER’in, doktorların ve diğer sağlık personelinin hastalara yönelik davranışlarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4303) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2004)

25.- Sinop Milletvekili Engin ALTAY’ın, Sinop-Gerze Devlet Hastanesinin ne zaman hizmete açılacağına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4304) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2004)

26.- Sinop Milletvekili Engin ALTAY’ın, Türkeli Balıkçı Barınağına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/4305) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2004)

27.- Isparta Milletvekili Mevlüt COŞKUNER’in, özelleştirme kapsamına alınan kamu kuruluşlarında çalışan şehit yakınları ve gazilerin sosyal haklarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/4306) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2004)

28.- Adana Milletvekili Mehmet Ziya YERGÖK’ün, İnsan Hakları Danışma Kurulu Başkanına VIP salonunun kullandırılmadığı iddiasına ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/4307) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2004)

29.- Adana Milletvekili Mehmet Ziya YERGÖK’ün, Pozantı-Ulukışla Otoyolunun ne zaman hizmete açılacağına ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/4308) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.11.2004)

30.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, ABD Ankara Büyükelçiliğinin vereceği bir resepsiyonda Fener Rum Patriğinin “ekümenik sıfatı” ile tanınmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4311) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.12.2004)

31.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, liseler için hazırlanan yeni müfredata ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4312) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.12.2004)

32.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, hükümetin ve MGK’nın kabul ettiği bölücülük ve irtica tarifi ve sınırlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4313) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.12.2004)

33.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, kamu kurumlarında yöneticilerin fotoğraflarının asılmamasına yönelik genelgeye ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4314) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.12.2004)

34.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, kamu görevlilerinin hediye almaları ile ilgili genelgeye ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4315) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.12.2004)

35.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, bir soru önergesine verilen cevaba ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4316) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.12.2004)

36.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, organ bağışı konusunda yapılacak çalışmalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4317) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.12.2004)

37.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, Antalya’da bazı köylerin bağlı olduğu belediyelerin değiştirilme nedenlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4318) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.12.2004)

38.- Muğla Milletvekili Ali ARSLAN’ın, Muğla İlinin karayolu sorunu ile 2004 yılı bölünmüş yol projesine ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/4319) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.12.2004)

39.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, Antalya-Alanya Karayoluna ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/4320) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.12.2004)

40.- Çanakkale Milletvekili İsmail ÖZAY’ın, Çanakkale-Biga-Çan doğalgaz dağıtım şebekesi ihalesinin ertelenme nedenine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/4321) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.12.2004)

41.- Ankara Milletvekili Yılmaz ATEŞ’in, Ankara Büyükşehir Belediyesinin BOTAŞ’a olan doğalgaz borcuna ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/4322) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.12.2004)

42.- Kırklareli Milletvekili Mehmet S. KESİMOĞLU’nun, muhtarlıkların ve muhtarların sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4323) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.12.2004)

43.- Ankara Milletvekili Yılmaz ATEŞ’in, Ankara-Yenimahalle-Gimat kavşağında kurulan oto pazarına ve bazı iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4324) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.12.2004)

44.- İstanbul Milletvekili Bihlun TAMAYLIGİL’in, Uzan Grubuna ait bir çiftlikte ele geçirilen gizli kamera kayıtlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4325) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.12.2004)

45.- İzmir Milletvekili Türkan MİÇOOĞULLARI’nın, İzmir’de görev yeri ve kadro ünvanı değiştirilen personele ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4326) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.12.2004)

46.- İzmir Milletvekili Yılmaz KAYA’nın, İstanbul-Silivri Milli Eğitim Müdürlüğünce dağıtılan bir sözlükteki “Laik” kelimesinin tanımına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4327) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.12.2004)

47.- İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM’in, İzmir-Tire Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticilerinin görevden alınma nedenlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4328) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.12.2004)

48.- İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM’in, üniversitelerdeki ikinci öğretim programlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4329) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.12.2004)

49.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, Finike portakalına ve narenciye ihracaat teşvik primine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4330) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.12.2004)

50.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, kanatlı et ürünleri ile ilgili iddialara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4331) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.12.2004)

51.- Konya Milletvekili Atilla KART’ın, Konya-Kulu Belediyesinin bir çalışanının ceza infazından doğan mağduriyetine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/4332) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.12.2004)

52.- Ankara Milletvekili İsmail DEĞERLİ’nin, bir anonim şirketin kurucu ortakları ve hissedarlarının sair ticari faaliyetlerine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/4333) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.12.2004)

53.- Antalya Milletvekili Osman ÖZCAN’ın, Antalya Yüzme Havuzu inşaatına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali ŞAHİN) yazılı soru önergesi (7/4334) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.12.2004)

54.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bursa Yenişehir Havaalanından Ankara aktarmalı diğer illere uçak seferi yapılıp yapılmayacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/4335) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.12.2004)

55.- Kırklareli Milletvekili Mehmet S. KESİMOĞLU’nun, Kırklareli-Babaeski Devlet Hastanesinin ek bina ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4336) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.12.2004)

56.- Kırklareli Milletvekili Mehmet S. KESİMOĞLU’nun, Kırklareli-Babaeski İlçesinin dispanser ihtiyacına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/4337) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.12.2004)

57.- Yozgat Milletvekili Emin KOǒun, TRT’nin yeni Genel Müdürü döneminde kuruma araç alımı yapılıp yapılmadığına ilişkin Devlet Bakanından (Beşir ATALAY) yazılı soru önergesi (7/4338) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.12.2004)

58.- Konya Milletvekili Atilla KART’ın, Konya İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Satınalma Servisindeki yolsuzluk iddialarına ve ilgili ayniyat saymanına ilişkin Devlet Bakanından (Güldal AKŞİT) yazılı soru önergesi (7/4339) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.12.2004)

59.- Çanakkale Milletvekili Ahmet KÜÇÜK’ün, Çanakkale-Gökçeada-Bozcaada arasındaki ulaşım sorununa ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/4340) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.12.2004)

60.- Konya Milletvekili Atilla KART’ın, hükümetin bazı kamu kurumlarına yönelik uygulamaları ve İnsan Hakları Danışma Kuruluna üye seçimine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4341) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2004)

61.- Hatay Milletvekili Züheyir AMBER’in, özelleştirme kapsamındaki Hatay İli Güney Su Fabrikasına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/4344) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.12.2004)

62.- Yozgat Milletvekili Emin KOǒun, Hazineye ait taşınmazların satışına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/4345) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.12.2004)

63.- Antalya Milletvekili Nail KAMACI’nın, öğrenci yurtlarındaki propaganda yasağının kaldırılıp kaldırılmadığına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4346) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.12.2004)

64.- Muğla Milletvekili Ali Cumhur YAKA’nın, Aydın-Kuşadası İlçesinde öğretmenlerin bir şahsın konferansına gönderildiği iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4347) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2004)

65.- Denizli Milletvekili Mustafa GAZALCI’nın, Özel Öğrenci Yurtları Yönetmeliğindeki bazı değişikliklere ve ülkemizdeki yurt sayısına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4348) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.12.2004)

66.- Adana Milletvekili Kemal SAĞ’ın, yeni TCK’nın mevcut davalar ile hükümlü ve tutuklulara etkisine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/4349) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.12.2004)

67.- Ordu Milletvekili Kazım TÜRKMEN’in, kamu ve özel kuruluşlardaki münhal özürlü kadrolarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/4350) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.12.2004)

68.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, Uzan Grubunun TMSF’ye sunduğu borç ödeme teklifine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif ŞENER) yazılı soru önergesi (7/4351) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.12.2004)

69.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, Fener Rum Patrikhanesinin Türkiye’den talepleri ile ilgili basında yer alan iddialara ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/4352) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.12.2004)

70.- Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR’un, kadınlara yönelik şiddetle mücadelede bir ulusal eylem planı oluşturulup oluşturulmayacağına ilişkin Devlet Bakanından (Güldal AKŞİT) yazılı soru önergesi (7/4353) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.12.2004)

71.- Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR’un, GAP Bölgesinde organik tarımın başlatılıp başlatılmayacağına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4354) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.12.2004)

72.- Muğla Milletvekili Ali ARSLAN’ın, Muğla-Milas Ören Limanına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/4355) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.12.2004)

73.- Hatay Milletvekili Züheyir AMBER’in, Hatay-İskenderun’da bulunan bir fabrikaya ruhsat verilmeme nedenine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/4356) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.12.2004)

74.- Ankara Milletvekili İsmail DEĞERLİ’nin, ASKİ Genel Müdürü hakkındaki iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4357) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.12.2004)

 

Genel Görüşme Önergesi

 

1.- Düzce Milletvekili Yaşar YAKIŞ ve 22 Milletvekilinin, Avrupa Birliği Komisyonu Raporu ışığında Türkiye ile AB arasında üyelik müzakerelerinin başlaması ile ilgili olarak alınacak karardan önce Türkiye’nin izleyeceği tutum konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/18) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.12.2004)