BIM Normal deneme 2 4 2004-11-08T09:50:00Z 2004-12-13T07:29:00Z 2004-12-13T07:29:00Z 1 42 245 TBMM 2 1 300 9.2812 21

 Dönem: 22

                                                                                                                            Yasama Yılı:  3

                                                                                                                                  No: 40

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

 10 Aralık 2004 Cuma

 

 

Rapor

 

1.-   Ceza ve Tedbirlerin İnfazı Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/933) (S. Sayısı: 710) (Dağıtma Tarihi: 10.12.2004) (GÜNDEME)