BIM BİM 2 123 2004-09-27T14:02:00Z 2004-10-14T11:42:00Z 2004-10-14T11:42:00Z 1 134 767 TBMM 6 1 941 9.4402 21

 Dönem: 22

                                                                                                                            Yasama Yılı:  3

                                                                                                                                  No: 4

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

13 Ekim 2004 Çarşamba

 

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

1.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL ve 21 Milletvekilinin, Demiryollarında son zamanlarda meydana gelen tren kazalarının nedenlerinin, teknik personel ve aksaklıkların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/213) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.8.2004)

2.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL ve 20 Milletvekilinin, Bursa-Orhaneli Termik Santralinin çevreyi kirletip kirletmediğinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/214) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.8.2004)