BIM Normal deneme 2 7 2004-11-08T09:50:00Z 2004-12-09T09:25:00Z 2004-12-09T09:25:00Z 1 113 649 TBMM 5 1 797 9.2812 21

 Dönem: 22

                                                                                                                            Yasama Yılı:  3

                                                                                                                                  No: 38

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

 8 Aralık 2004 Çarşamba

 

 

Rapor

 

1.-   Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu Tasarısı İle Tarım, Orman ve Köyişleri İle Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonları Raporları (1/821) (S. Sayısı: 701) (Dağıtma tarihi: 08.12.2004) (GÜNDEME)

 

Meclis Araştırması Önergesi

 

1.- Bitlis Milletvekili Vahit KİLER VE 29 Milletvekilinin, akaryakıt kaçakçılığının ekonomiye, insan ve çevre sağlığına verdiği zararların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/238) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.12.2004)