BIM Normal tbmm 2 22 2004-11-08T09:50:00Z 2004-12-07T15:38:00Z 2004-12-07T15:38:00Z 4 1838 10480 TBMM 87 20 12870 9.2812 21

 Dönem: 22

                                                                                                                            Yasama Yılı:  3

                                                                                                                                  No: 36

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

 6 Aralık 2004 Pazartesi

 

Sözlü Soru Önergesi

 

1.- Muğla Milletvekili Ali Cumhur YAKA’nın, Muğla-Fethiye’de Hazineden Toplu Konut İdaresine devredilen alana ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1351) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.11.2004)

 

Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- Malatya Milletvekili Muharrem KILIǒın, Malatya’da don felaketinden zarar gören çiftçilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4241) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.11.2004)

2.- Iğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR’in, Spor Toto Teşkilat Müdürlüğünün 2001 yılında yaptığı bir ihaleye ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4242) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.11.2004)

3.- Iğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR’in, özelleştirme mağduru işsizlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4243) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.11.2004)

4.- Yozgat Milletvekili Emin KOǒun, İnsan Hakları Danışma Kuruluna ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4244) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.11.2004)

5.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, sosyal güvenlik kapsamında çalışanlara ve özlük haklarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4245) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.11.2004)

6.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, sanal ortamda oynanan şans oyunlarının denetimine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4246) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.11.2004)

7.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, Sayıştay üyeliği seçimlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4247) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.11.2004)

8.- Konya Milletvekili Atilla KART’ın, Alaaddin Çakıcı’nın yurtdışına çıkışıyla ilgili iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4248) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.11.2004)

9.- Çanakkale Milletvekili Ahmet KÜÇÜK’ün, yurtdışına yaptığı resmi seyahatlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4249) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.11.2004)

10.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, Milli Güvenlik Siyaset Belgesine ve Genelkurmay Başkanının bu konudaki açıklamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4250) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.11.2004)

11.- İzmir Milletvekili Ahmet ERSİN’in, silahlı saldırıya uğrayan spor yazarı ve TV yorumcularına ve faillerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4251) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.11.2004)

12.- Hatay Milletvekili Gökhan DURGUN’un, bir davada usul ve yasaya aykırı karar verdiği iddia edilen hakime ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/4252) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.11.2004)

13.- Iğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR’in, yeni Türk Ceza Kanunu’nun uygulanmasına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/4253) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.11.2004)

14.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, orman kadastro tapulama ve tescil çalışmalarına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/4254) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.11.2004)

15.- İstanbul Milletvekili Gürsoy EROL’un, Amasya-Yeşilırmak’taki balık ölümlerine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/4255) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.11.2004)

16.- Iğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR’in, Irak’ta hayatını kaybeden Türk vatandaşlarına ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/4256) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.11.2004)

17.- İstanbul Milletvekili Onur ÖYMEN’in, Yunanistan’ın kendine ait olmayan bazı kayalıklara bayrak diktiği iddialarına ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/4257) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.11.2004)

18.- İstanbul Milletvekili Onur ÖYMEN’in, Fener Rum Patriği için “Ekümenik” sıfatını kullanan bazı büyükelçilere ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/4258) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.11.2004)

19.- Antalya Milletvekili Osman ÖZCAN’ın, Antalya’nın turizm bölgelerindeki trafo merkezlerinin yenilenme gerekliliğine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/4259) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.11.2004)

20.- Karaman Milletvekili Mevlüt AKGÜN’ün, Karaman’daki elma üreticilerinin sulamada kullandığı enerjide indirim sağlanmasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/4260) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.11.2004)

21.- Iğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR’in, köy ve mahalle muhtarlarının özlük haklarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4261) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.11.2004)

22.- İstanbul Milletvekili Gürsoy EROL’un, Küçükçekmece Gölü ve Haliç’teki kirliliğe ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4262) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.11.2004)

23.- İstanbul Milletvekili Gürsoy EROL’un, belediyelerin borçlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4263) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.11.2004)

24.- Yozgat Milletvekili Emin KOǒun, makam aracı ve koruma tahsislerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4264) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.11.2004)

25.- Hatay Milletvekili Gökhan DURGUN’un, bir davada usule aykırı şekilde iade edilen ilam harcına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/4265) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.11.2004)

26.- İstanbul Milletvekili Gürsoy EROL’un, yabancıların taşınmaz mal alım bedelini düşük gösterdikleri iddiasına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/4266) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.11.2004)

27.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, emekli bir ilahiyatçı öğretim üyesinin bazı görüşlerinin din öğretimi üzerindeki etkisine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4267) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.11.2004)

28.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, Ankara-Sincan’daki Mareşal Fevzi Çakmak Lisesi inşaatına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4268) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.11.2004)

29.- Yozgat Milletvekili Emin KOǒun, Yozgat’taki öğretmen ve okul müdürü atamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4269) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.11.2004)

30.- Kırklareli Milletvekili Mehmet S. KESİMOĞLU’nun, yeni üniversite kurma kriterlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4270) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.11.2004)

31.- İzmir Milletvekili Türkan MİÇOOĞULLARI’nın, il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerine yapılan atamalara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4271) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.11.2004)

32.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, Türk Gıda Kodeksi-Enerji İçecekleri Tebliğinde yapılan değişikliğe ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4272) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.11.2004)

33.- Karaman Milletvekili Mevlüt AKGÜN’ün, Karaman’da doğal afetten zarar gören elma üreticilerine yapılacak desteğe ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4273) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.11.2004)

34.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, Türk Gıda Kodeksi-Enerji İçeceği Tebliğinde yapılan değişikliğe ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4274) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.11.2004)

35.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, TMSF-İnterbank borç tasfiyesi anlaşmasına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif ŞENER) yazılı soru önergesi (7/4275) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.11.2004)

36.- Konya Milletvekili Atilla KART’ın, Mercedes Benz Türk A.Ş. hakkında ihbarda bulunan kişiye ilişkin Devlet Bakanından (Kürşad TÜZMEN) yazılı soru önergesi (7/4276) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.11.2004)

37.- Adana Milletvekili Kemal SAĞ’ın, Çukurova Devlet Senfoni Orkestrasının kadro sorununa ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/4277) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.11.2004)

38.- Kırklareli Milletvekili Mehmet S. KESİMOĞLU’nun, Kırklareli-Lüleburgaz-Ahmetbey Ziraat Bankası Şubesinin kapatılma nedenine ilişkin Devlet Bakanından (Ali BABACAN) yazılı soru önergesi (7/4278) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.11.2004)

 

Süresi İçinde Cevaplandırılmayan Yazılı Soru Önergeleri

 

 

1.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, 3004 sayılı Kanunun uygulanmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3803)

2.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bursa-Yenişehir Ovası Yeraltı Sulama Projesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/3817)

3.- Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR’un, İSKEN Sugözü Termik Santraline ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/3818)

4.- Konya Milletvekili Atilla KART’ın, Konya-Cihanbeyli-Kandil Kasabasına lise açılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3822)

5.- Isparta Milletvekili Mevlüt COŞKUNER’in, ücretsiz ders kitabı dağıtımı ile ilgili bazı iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3823)

6.- Isparta Milletvekili Mevlüt COŞKUNER’in, Isparta İlindeki öğretmen açığına ve yapılacak atamalara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3824)

7.- Isparta Milletvekili Mevlüt COŞKUNER’un, kanser riski yüksek bölgelerdeki sağlık hizmetlerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/3838)

8.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, VİP salonları ile ilgili yeni düzenlemelere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3839)

9.- Konya Milletvekili Atilla KART’ın, Ankara-Konya arası demiryolu projesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3840 )

10.- İzmir Milletvekili Ahmet ERSİN’in, İzmir-Alsancak Limanının ulaşım, yedek parça ve teknik personel sorununa ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3841)

11.- Iğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR’in, belediyelere yapılan ayni ve nakdi yardımlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3846)

12.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, Avrupa Müzesi Projesine ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/3850)

13.- Gaziantep Milletvekili Abdulkadir ATEŞ’in, İran’ın uranyum zenginleştirme çalışmalarına ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/3851)

14.- Zonguldak Milletvekili Harun AKIN’ın, Türkiye Taş Kömürü Kurumunda üretim ve istihdamın artırılması için yapılacak çalışmalara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/3870)

15.- İzmir Milletvekili Muharrem TOPRAK’ın, üniversitelerde görev yapan idari personelin ekonomik durumlarının iyileştirilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3878)

16.- Antalya Milletvekili Nail KAMACI’nın, Antalya-Serik’teki yurt binasının hizmete açılmamasının nedenine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3879)

17.- Antalya Milletvekili Nail KAMACI’nın, Belek-Antalya arası yolcu taşıyan bir kooperatifin güzergahına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3880)

18.- Antalya Milletvekili Nail KAMACI’nın, Antalya’ya ikinci bir liman inşa edilmesi yönünde çalışma olup olmadığına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3881)

19.- Yalova Milletvekili Muharrem İNCE’nin, bilgisayarlı eğitimin sorunlarına ve bazı iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3888)

20.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in,   ilköğretim   ders   kitaplarının   birine   Hz. Muhammed’in resminin basıldığı iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3889)

21.- İzmir Milletvekili Yılmaz KAYA’nın, Lise 1. sınıf coğrafya ders kitabına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3890)

22.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, yaptığı bir yazılı açıklamaya ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/3891)

23.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, Ziraat ve Halk Bankalarında personel tarafından gerçekleştirildiği iddia edilen zimmet olaylarına ilişkin Devlet Bakanından (Ali BABACAN) yazılı soru önergesi (7/3895)

24.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, bir dini cemaatin Avrupa Parlamentosu nezdinde temsilciliği olup olmadığına ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/3899)

25.- İzmir Milletvekili Abdurrezzak ERTEN’in, bazı kurumlarda personele parmak izi kontrol uygulaması yapıldığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3901)

26.- Niğde Milletvekili Orhan ERASLAN’ın, Çukurova grubunun TMSF’ye olan borcuna ilişkin Devlet Bakanından (Ali BABACAN) yazılı soru önergesi (7/3911)

27.- Niğde Milletvekili Orhan ERASLAN’ın, faiz dışı fazla, borçlanma ve sürdürülebilir kalkınmaya ilişkin Devlet Bakanından (Ali BABACAN) yazılı soru önergesi (7/3912)

28.- Hatay Milletvekili Züheyir AMBER’in, Hazine Müsteşarlığından TMSF’ye aktarılan paranın kayıtlarına ilişkin Devlet Bakanından (Ali BABACAN) yazılı soru önergesi (7/3913)

29.- Antalya Milletvekili Osman ÖZCAN’ın, Ankara Büyükşehir Belediyesinin borçlarına ve bazı uygulamalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3916)