BIM BİM 2 5 2004-11-08T09:50:00Z 2004-12-06T13:40:00Z 2004-12-06T13:40:00Z 3 1099 6269 TBMM 52 12 7698 9.4402 21

 Dönem: 22

                                                                                                                            Yasama Yılı:  3

                                                                                                                                  No: 35

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

 3 Aralık 2004 Cuma

 

Sözlü Soru Önergeleri

 

1.- Iğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR’in, çocuk sağlığı ve annelik eğitimi konusundaki çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1347) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.11.2004)

2.- Balıkesir Milletvekili Sedat PEKEL’in, Ücret Garanti Fonuna ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1348) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.11.2004)

3.- Bilecik Milletvekili Yaşar TÜZÜN’ün, Bozüyük-Bilecik-Sakarya karayolu için sağlanan dış kaynaklı krediye ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından sözlü soru önergesi (6/1349) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.11.2004)

4.- Giresun Milletvekili Mehmet IŞIK’ın, Giresun İl Müdürlüğünün ödenek ihtiyacına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1350) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.11.2004)

 

Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- Ankara Milletvekili Eşref ERDEM’in, görevden alınan ve yeni atanan üst düzey  yöneticiler ile TEDAŞ’a ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/4211) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.11.2004)

2.- Antalya Milletvekili Nail KAMACI’nın, Antalya-Lara-Kundu Turizm Projesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4212) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.11.2004)

3.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, Türkiye’nin, AB vize negatif listesine uygun olarak bazı ülkelere vize uygulamasının sonuçlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4213) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.11.2004)

4.- Denizli Milletvekili Mustafa GAZALCI’nın, TÜBİTAK Başkanı ve Bilim Kurulu üyelerinin atamalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4214) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.11.2004)

5.- Denizli Milletvekili Mustafa GAZALCI’nın, Kamu İhale Kurulunun Milli Eğitim Bakanlığının okul ihaleleriyle ilgili raporuna ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4215) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.11.2004)

6.- Antalya Milletvekili Nail KAMACI’nın, bankacılık işlemlerinden alınan ücretlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4216) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.11.2004)

7.- Iğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR’in, kamu kuruluşlarına alınan sözleşmeli personele ve işçilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4217) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.11.2004)

8.- Iğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR’in, okul ihalelerinde yolsuzluk yapıldığı iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4218) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.11.2004)

9.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, Uzan Grubunun TMSF’na borçlarına ve yapılan bazı atamalara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif ŞENER) yazılı soru önergesi (7/4219) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2004)

10.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, Demirbank’a el konulmasıyla ilgili bazı iddialara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif ŞENER) yazılı soru önergesi (7/4220) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.11.2004)

11.- Yozgat Milletvekili Emin KOǒun, Star Grubu çalışanlarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif ŞENER) yazılı soru önergesi (7/4221) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.11.2004)

12.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, Kredi Kuruluşları Kanun Tasarısına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif ŞENER) yazılı soru önergesi (7/4222) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.11.2004)

13.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, İş Bankası-Aria ortaklığına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif ŞENER) yazılı soru önergesi (7/4223) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.11.2004)

14.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, Halk Bankasının tahsil edilemeyen kredilerine ilişkin Devlet Bakanından (Ali BABACAN) yazılı soru önergesi (7/4224) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.11.2004)

15.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, IMF’nin belediye borçları konusundaki değerlendirmesine ilişkin Devlet Bakanından (Ali BABACAN) yazılı soru önergesi (7/4225) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.11.2004)

16.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, vergi ödemeleri için yapılması planlanan yeni uygulamalara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/4226) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.11.2004)

17.- İstanbul Milletvekili Gürsoy EROL’un, umuma mahsus pasaportlardan alınan harçlara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/4227) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.11.2004)

18.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, kestane ağaçlarının korunmasına ve kestane üreticilerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4228) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.11.2004)

19.- Samsun Milletvekili Mustafa ÇAKIR’ın, Gelemen Tarım İşletmesinin kiralanması için açılan ihaleye ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4229) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.11.2004)

20.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, ipekböcekçiliğine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4230) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.11.2004)

21.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan bir tefsire ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet AYDIN) yazılı soru önergesi (7/4231) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.11.2004)

22.- Isparta Milletvekili Mevlüt COŞKUNER’in, TEKEL’in anason ve üzüm alımını özelleştirmesinin Isparta-Senirkent’teki üzüm üreticisine etkilerine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/4232) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.11.2004)

23.- Çanakkale Milletvekili Ahmet KÜÇÜK’ün, Çan Termik Santraline ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/4233) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.11.2004)

24.- Kırklareli Milletvekili Mehmet S. KESİMOĞLU’nun, 4455 sayılı Kanunun emniyet personeline uygulanma yöntemine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4234) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.11.2004)

25.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, özel tiyatrolara verilen ödeneğin gecikme nedenine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/4235) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.11.2004)

26.- Yozgat Milletvekili Emin KOǒun, Anadolu Ajansı muhabirlerinin yurtiçi ve yurtdışı gezilerine ilişkin Devlet Bakanından (Beşir ATALAY) yazılı soru önergesi (7/4236) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.11.2004)

27.- Antalya Milletvekili Nail KAMACI’nın, TCDD’nin bir denizcilik şirketiyle imzaladığı sözleşmeye ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/4237) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.11.2004)

28.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, İşsizlik Sigortası Fonuna ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/4238) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.11.2004)

29.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, eczacılık ürünleri ithalatındaki artışa ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4239) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.11.2004)

30.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, tütün ve tütün mamulü ihracatına ilişkin Devlet Bakanından (Kürşad TÜZMEN) yazılı soru önergesi (7/4240) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.11.2004)

 

Meclis Soruşturması Önergesi

 

1.- İstanbul Milletvekili Algan HACALOĞLU ve 63 Milletvekilinin İMKB’nin sekiz yıllık kesintisiz eğitimi desteklemek amacıyla sağladığı kaynakla gerçekleştirilen okul inşaat ihalelerinde usulsüzlük yaptığı, bu ihalelerle ilgili yolsuzluk iddialarının tahkikini zamanında yaptırmayarak görevini kötüye kullandığı ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 366 ve 240 ıncı maddelerine uyduğu iddiasıyla Milli Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK hakkında Anayasanın 100 üncü ve İçtüzüğün 107 nci maddeleri uyarınca bir Meclis soruşturması  açılmasına ilişkin önergesi (9/11) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.12.2004)