BIM Normal deneme 2 29 2004-11-30T12:41:00Z 2004-12-02T07:26:00Z 2004-12-02T07:26:00Z 2 438 2498 TBMM 20 4 3067 9.2812 21

 Dönem: 22

                                                                                                                            Yasama Yılı:  3

                                                                                                                                  No: 33

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

 1 Aralık 2004 Çarşamba

 

Tasarılar

 

1.-  Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Turizm Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/931) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.11.2004)

 

2.-  Polis Yüksek Öğretim Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/932) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ve İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.11.2004)

 

3.-  Ceza ve Tedbirlerin İnfazı Hakkında Kanun Tasarısı (1/933) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.11.2004)

 

Teklifler

 

1.-  Zonguldak Milletvekili Harun Akın ve 50 Milletvekilinin; Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/350) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.11.2004)

 

2.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ve 47 Milletvekilinin; Muhtar ve İl Genel Meclisi Üyelerinin Sosyal Güvenlikleri Hakkında Kanun Teklifi (2/351) (İçişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.11.2004)

 

3.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ve 46 Milletvekilinin; 14.09.1971 Tarihli ve 1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununa Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi (2/352) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.11.2004)

 

4.-  Tekirdağ Milletvekili Tevfik Ziyaeddin Akbulut’un; Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/353) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.11.2004)

 

Raporlar

 

1.-  Türkiye Büyük Millet Meclisi Saymanlığının Ekim, Kasım, Aralık 2003 Ayları Hesabına Ait Türkiye Büyük Millet Meclisi Hesaplarını İnceleme Komisyonu Raporu (5/9) (S. Sayısı: 690) (Dağıtma tarihi: 01.12.2004) (GÜNDEME)

 

2.-  Türkiye Büyük Millet Meclisi Saymanlığının Ocak, Şubat, Mart 2004 Ayları Hesabına Ait Türkiye Büyük Millet Meclisi Hesaplarını İnceleme Komisyonu Raporu (5/10) (S. Sayısı: 691) (Dağıtma tarihi: 01.12.2004) (GÜNDEME)

 

3.-  Türkiye Büyük Millet Meclisi Saymanlığının Nisan, Mayıs, Haziran 2004 Ayları Hesabına Ait Türkiye Büyük Millet Meclisi Hesaplarını İnceleme Komisyonu Raporu (5/11) (S. Sayısı: 692) (Dağıtma tarihi: 01.12.2004) (GÜNDEME)

 

4.-  Türkiye Büyük Millet Meclisi Saymanlığının Temmuz, Ağustos, Eylül 2004 Ayları Hesabına Ait Türkiye Büyük Millet Meclisi Hesaplarını İnceleme Komisyonu Raporu (5/12) (S. Sayısı: 693) (Dağıtma tarihi: 01.12.2004) (GÜNDEME)

 

Meclis Araştırması Önergesi

 

1.- Aydın Milletvekili Ahmet ERTÜRK ve 34 Milletvekilinin, pamuk üreticilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/235) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.11.2004)