BIM Normal deneme 2 10 2004-11-30T12:41:00Z 2004-12-01T07:32:00Z 2004-12-01T07:32:00Z 1 305 1740 TBMM 14 3 2136 9.2812 21

 Dönem: 22

                                                                                                                            Yasama Yılı:  3

                                                                                                                                  No: 32

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

 30 Kasım 2004 Salı

 

Teklif

 

1.-  Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Antalya Milletvekili Deniz Baykal ve 69 Milletvekilinin; Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/349) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.11.2004)

 

Raporlar

 

            1.- Sosyal Sigortalar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı İle Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (1/927) (S. Sayısı: 687) (Dağıtma tarihi: 30.11.2004) (GÜNDEME)

            2.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Afganistan İslami Geçiş Devleti Arasında Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı İle Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji İle Dışişleri Komisyonları Raporları (1/864) (S. Sayısı: 695) (Dağıtma tarihi: 30.11.2004) (GÜNDEME)

            3.- Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve Hırvatistan Cumhuriyeti El Sanatları ve KOBİ Bakanlığı Arasında Düzenlenen Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı İle Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji İle Dışişleri Komisyonları Raporları (1/877) (S. Sayısı: 696) (Dağıtma tarihi: 30.11.2004) (GÜNDEME)

 

 

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

1.- Kırşehir Milletvekili Hüseyin BAYINDIR ve 50 Milletvekilinin, Kızılırmak Havzasındaki kirliliğin nedenlerinin ve çevreye verdiği zararların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/233) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.11.2004)

2.- Muğla Milletvekili Ali ARSLAN ve 48 Milletvekilinin, narenciye üreticilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/234) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.11.2004)