BIM Normal deneme 2 3 2004-11-08T09:50:00Z 2004-11-30T07:43:00Z 2004-11-30T07:43:00Z 2 801 4570 TBMM 38 9 5612 9.2812 21

 Dönem: 22

                                                                                                                            Yasama Yılı:  3

                                                                                                                                  No: 31

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

 29 Kasım 2004 Pazartesi

 

Rapor

 

1.-  Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Sağlık Birimlerinin Sağlık Bakanlığına Devredilmesine Dair Kanun Tasarısı ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/918) (S. Sayısı: 686) (Dağıtma tarihi: 29.11.2004) (GÜNDEME)

 

Sözlü Soru Önergesi

 

1.- İzmir Milletvekili Muharrem TOPRAK’ın, agro turizme yönelik çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1346) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.11.2004)

 

Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, İMKB tarafından işlemi kapatılan şirketlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4188) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.11.2004)

2.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, Avrupa Birliği Altıncı Çerçeve Programına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4189) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.11.2004)

3.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, Alacaköy-Keper mezrasında ortaya çıkan bir toplu mezara ve bazı iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4190) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.11.2004)

4.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, gazilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4191) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.11.2004)

5.- İstanbul Milletvekili Kemal KILIÇDAROĞLU’nun, Emlak Bankasının bankacılık dışındaki mal varlığına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4192) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.11.2004)

6.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, bir otomotiv firmasınca hediye edilen araçların tahsisine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4193) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.11.2004)

7.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, Uzan Grubu ile ilgili basına yansıyan bazı iddialara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif ŞENER) yazılı soru önergesi (7/4194) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.11.2004)

8.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, TMSF tarafından el konulan Uzanların Sakarya Pamukova’daki çiftliğinde sakladığı iddia edilen doküman bilgi ve belgelere ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif ŞENER) yazılı soru önergesi (7/4195) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.11.2004)

9.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, Uzan Grubunun Motorola ve Nokia’ya olan borçlarının TMSF tarafından takibine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif ŞENER) yazılı soru önergesi (7/4196) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.11.2004)

10.- Kırşehir Milletvekili Hüseyin BAYINDIR’ın, TRT’de bazı yöneticilerin kurum araçlarını özel işleri için kullandıkları iddiasına ilişkin Devlet Bakanından (Beşir ATALAY) yazılı soru önergesi (7/4197) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.11.2004)

11.- İzmir Milletvekili Yılmaz KAYA’nın, TRT Genel Müdürünün sadece oruç tutan personelle bayramlaştığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanından (Beşir ATALAY) yazılı soru önergesi (7/4198) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.11.2004)

12.- Yozgat Milletvekili Emin KOǒun, TRT arşivinde bulunan bir dizinin yeniden çektirildiği iddialarına ilişkin Devlet Bakanından (Beşir ATALAY) yazılı soru önergesi (7/4199) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.11.2004)

13.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, Şişli Belediye Başkanı hakkındaki iddialar ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanının basına yansıyan bazı açıklamalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4200) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.11.2004)

14.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, bir parti genel başkanı ile ilgili basına yansıyan bazı iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4201) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.11.2004)

15.- Konya Milletvekili Atilla KART’ın, Esenyurt Belediyesinde bir çalışanın ölümüne ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4202) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.11.2004)

16.- İzmir Milletvekili Ahmet ERSİN’in, Diyanet İşleri Başkanının Alevilik görüşlerine ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet AYDIN) yazılı soru önergesi (7/4203) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.11.2004)

17.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, Kelebek Operasyonu sonrası Basın Kanununun 19 uncu maddesinin ihlal edilip edilmediğine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/4204) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.11.2004)

18.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, bakanlık bütçesinden kaynak aktarılan belediyelere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/4205) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.11.2004)

19.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, yıllar itibariyle ithalat ve ihracat oranına ve dış ticaret açığına ilişkin Devlet Bakanından (Kürşad TÜZMEN) yazılı soru önergesi (7/4206) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.11.2004)

20.- Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat MELİK’in, Şanlıurfa’daki fıstık üreticilerinin doğal afet nedeniyle oluşan mağduriyetlerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4207) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.11.2004)

21.- Tunceli Milletvekili V. Sinan YERLİKAYA’nın, SSK işçi emeklilerinin maaşlarından yapılan kesintilere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/4208) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.11.2004)

22.- Yalova Milletvekili Muharrem İNCE’nin, Yalova Milli Eğitim Müdür Vekilinin görevden alınmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4209) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.11.2004)

23.- Denizli Milletvekili V. Haşim ORAL’ın, Irak’ta öldürülen ya da rehin alınan Türklere ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/4210) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.11.2004)