BIM Normal deneme 2 22 2004-11-08T09:50:00Z 2004-11-29T14:20:00Z 2004-11-29T14:20:00Z 3 1129 6436 TBMM 53 12 7903 9.2812 21

 Dönem: 22

                                                                                                                            Yasama Yılı:  3

                                                                                                                                  No: 30

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

 26 Kasım 2004 Cuma

 

Raporlar

 

1.-  Şanlıurfa Milletvekili A. Müfit Yetkin’in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/347) (S. Sayısı: 561) (Dağıtma tarihi: 26.11.2004) (GÜNDEME)

2.-  Ankara Milletvekili İsmail Değerli’nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/349) (S. Sayısı: 562) (Dağıtma tarihi: 26.11.2004) (GÜNDEME)

3.-  İstanbul Milletvekili Mehmet Mustafa Açıkalın ile Kayseri Milletvekili Adem Baştürk’ün Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporları (3/350) (S. Sayısı: 563) (Dağıtma tarihi: 26.11.2004) (GÜNDEME)

4.-  İstanbul Milletvekilleri Mehmet Mustafa Açıkalın, İdris Naim Şahin, Kayseri Milletvekili Adem Baştürk, Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ, Sivas Milletvekili Selami Uzun ve Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı’nın Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporları (3/351) (S. Sayısı: 564) (Dağıtma tarihi: 26.11.2004) (GÜNDEME)

5.-  Kayseri Milletvekili Adem Baştürk, Kahramanmaraş Milletvekili Nevzat Pakdil ile İstanbul Milletvekilleri Mehmet Mustafa Açıkalın ve Hüseyin Besli’nin Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporları (3/352) (S. Sayısı: 565) (Dağıtma tarihi: 26.11.2004) (GÜNDEME)

6.-  Erzincan Milletvekili Erol Tınastepe’nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/365) (S. Sayısı: 566) (Dağıtma tarihi: 26.11.2004) (GÜNDEME)

7.-  Karaman Milletvekili Yüksel Çavuşoğlu’nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/377) (S. Sayısı: 567) (Dağıtma tarihi: 26.11.2004) (GÜNDEME)

8.-  Düzce Milletvekili Fahri Çakır’ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/378) (S. Sayısı: 568) (Dağıtma tarihi: 26.11.2004) (GÜNDEME)

9.-  Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen’in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/379) (S. Sayısı: 569) (Dağıtma tarihi: 26.11.2004) (GÜNDEME)

10.-                  Ankara Milletvekili İsmail Değerli’nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/380) (S. Sayısı: 570) (Dağıtma tarihi: 26.11.2004) (GÜNDEME)

11.-                  İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü’nün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/389) (S. Sayısı: 571) (Dağıtma tarihi: 26.11.2004) (GÜNDEME)

12.-                  Kayseri Milletvekili Adem Baştürk’ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/390) (S. Sayısı: 572) (Dağıtma tarihi: 26.11.2004) (GÜNDEME)

13.-                  Kayseri Milletvekili Adem Baştürk’ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/403) (S. Sayısı: 573) (Dağıtma tarihi: 26.11.2004) (GÜNDEME)

14.-                  Tunceli Milletvekili Hasan Güyüldar’ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/404) (S. Sayısı: 574) (Dağıtma tarihi: 26.11.2004) (GÜNDEME)

15.-                  Kayseri Milletvekili Adem Baştürk’ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/405) (S. Sayısı: 575) (Dağıtma tarihi: 26.11.2004) (GÜNDEME)

16.-                  Siirt Milletvekili Öner Gülyeşil’in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/406) (S. Sayısı: 576) (Dağıtma tarihi: 26.11.2004) (GÜNDEME)

17.-                  Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen’in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/410) (S. Sayısı: 577) (Dağıtma tarihi: 26.11.2004) (GÜNDEME)

18.-                  Siirt Milletvekili Recep Tayyip Erdoğan’ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/420) (S. Sayısı: 578) (Dağıtma tarihi: 26.11.2004) (GÜNDEME)

19.-                  Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen’in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/421) (S. Sayısı: 585) (Dağıtma tarihi: 26.11.2004) (GÜNDEME)

20.-                  İstanbul Milletvekili Kemal Unakıtan’ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/452) (S. Sayısı: 586) (Dağıtma tarihi: 26.11.2004) (GÜNDEME)

 

Sözlü Soru Önergesi

 

1.- Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt ASLANOĞLU’nun, kayısı üreticisinin tabii afet kapsamına alınıp alınmayacağına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1345) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.11.2004)

 

Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- Iğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR’in, sağlık hizmetlerine uygulanan KDV oranına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4177) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.11.2004)

2.- Iğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR’in, Sayıştay’ın TMSF hakkında hazırladığı “İkrazlar İzleme Raporu”na ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4178) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.11.2004)

3.- Konya Milletvekili Atilla KART’ın, Konya Ovası Projesine ve Manavgat Çayından İsrail’e su verilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4179) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.11.2004)

4.- Konya Milletvekili Atilla KART’ın, infaz koruma memurlarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/4180) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.11.2004)

5.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, siyasi yasaklı iki kişinin AİHM’de devam eden davaları ile ilgili haber ve yorumlara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/4181) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.11.2004)

6.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, tarihi eserlerin restorasyonuna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4182) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.11.2004)

7.- İzmir Milletvekili Ahmet ERSİN’in, İzmir İlinde son iki yılda meydana gelen gasp, adam öldürme ve kapkaç olaylarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4183) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.11.2004)

8.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, bir basın organında yer alan bazı iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4184) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.11.2004)

9.- Ankara Milletvekili Yılmaz ATEŞ’in, canlı hayvan ve et ithaline ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4185) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.11.2004)

10.- Konya Milletvekili Atilla KART’ın, 2002 yılı Ulusal Beste Yarışmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/4186) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.11.2004)

11.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, AİHM’nde Kıbrıs Rum yönetimi temsilcisi bir hakimin bulunmasına ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/4187) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.11.2004)