BIM BİM 2 4 2004-09-27T14:02:00Z 2004-10-13T11:35:00Z 2004-10-13T11:35:00Z 1 234 1336 TBMM 11 2 1640 9.4402 21

Dönem: 22

                                                                                                               Yasama Yılı:  3

                                                                                                                                No: 3

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

12 Ekim 2004 Salı

 

Yazılı Soru Önergesi

 

1.- İstanbul Milletvekili Gürsoy EROL’un,  22 nci Yasama Döneminde yurtdışına giden milletvekili sayısına ve işe alınan personele ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/3794) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.10.2004)

 

Geri Alınan Yazılı Soru Önergesi

 

 

1.- Antalya Milletvekili Osman ÖZCAN, Antalya Gazipaşa Havaalanı Projesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesini 12.10.2004 tarihinde geri almıştır. (7/3649)

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

1.- İstanbul Milletvekili Ali TOPUZ ve 22 Milletvekilinin, Türk Hava Yollarındaki yeni atamaların, bunun yol açtığı idari ve teknik zafiyetlerin, yeni yönetimin uçuş güvenliğini tehdit eden uygulamalarının ve kar eden kurumun daha sonra zarar etmesinin nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/211) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.8.2004)

2.- İstanbul Milletvekili Kemal KILIÇDAROĞLU ve 19 Milletvekilinin, ilaç sektörünün içinde bulunduğu durumun tespit edilip, Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumlarının izledikleri politikalar ile bu politikaların sonuçlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/212) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.8.2004)