BIM Normal deneme 2 24 2004-11-08T09:50:00Z 2004-11-26T07:32:00Z 2004-11-26T07:32:00Z 4 1570 8951 TBMM 74 17 10992 9.2812 21

 Dönem: 22

                                                                                                                            Yasama Yılı:  3

                                                                                                                                  No: 29

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

 25 Kasım 2004 Perşembe

 

Raporlar

 

1.-  Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen’in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen’in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/260) (S. Sayısı: 514’e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 25.11.2004) (GÜNDEME)

2.-  Kocaeli Milletvekilleri Nevzat Doğan ve Osman Pepe’nin Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporları ve Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazı (3/274) (S. Sayısı: 522’ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 25.11.2004) (GÜNDEME)

3.-  Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen’in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen’in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/276) (S. Sayısı: 523’e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 25.11.2004) (GÜNDEME)

4.-  Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen’in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen’in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/277) (S. Sayısı: 524’e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 25.11.2004) (GÜNDEME)

5.-  Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen’in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen’in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/278) (S. Sayısı: 525’e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 25.11.2004) (GÜNDEME)

6.-  Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen’in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen’in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/279) (S. Sayısı: 526’ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 25.11.2004) (GÜNDEME)

7.-  Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen’in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen’in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/280) (S. Sayısı: 527’ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 25.11.2004) (GÜNDEME)

8.-  Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen’in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen’in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/281) (S. Sayısı: 528’e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 25.11.2004) (GÜNDEME)

 

Sözlü Soru Önergeleri

 

1.- Adıyaman Milletvekili Şevket GÜRSOY’un, enerji desteğinin uygulanmasına ve ödemelerin ne zaman yapılacağına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1342) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.11.2004)

2.- Manisa Milletvekili Ufuk ÖZKAN’ın, organ nakline ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1343) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.11.2004)

3.- Mersin Milletvekili Ersoy BULUT’un, Mersin-Gülnar-Bereket Köyü Sağlık Ocağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1344) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.11.2004)

 

Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- Samsun Milletvekili Haluk KOǒun, Samsun Kız Yetiştirme Yurdunda sendikaya ait yazıların bir milletvekili tarafından panodan indirildiği iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4151) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.11.2004)

2.- İstanbul Milletvekili Kemal KILIÇDAROĞLU’nun, bazı kurumların başkanlarının aylık gelirlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4152) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.11.2004)

3.- İstanbul Milletvekili Güldal OKUDUCU’nun, trenlerde meydana gelen kapkaç olayları ve alınacak tedbirlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4153) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.11.2004)

4.- İstanbul Milletvekili Kemal KILIÇDAROĞLU’nun, bazı ünvanlarda çalışanlar arasındaki ücret farklılıklarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4154) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.11.2004)

5.- İstanbul Milletvekili Mehmet Ali ÖZPOLAT’ın, Küçükçekmece Gölündeki kirliliğe ve ıslah çaılışmalarına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/4155) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.11.2004)

6.- İstanbul Milletvekili Kemal KILIÇDAROĞLU’nun, Bakanlığa bağlı bazı kurumların başkan ve genel müdürlerinin aylık gelirlerine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/4156) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.11.2004)

7.- Yozgat Milletvekili Emin KOǒun, TRT tarafından kurum dışında yaptırılan programlara ve ödenen ücrete ilişkin Devlet Bakanından (Beşir ATALAY) yazılı soru önergesi (7/4157) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.11.2004)

8.- Yozgat Milletvekili Emin KOǒun, TRT’de yayınlanan Alaturca programının sunucularına ödenen ücrete ilişkin Devlet Bakanından (Beşir ATALAY) yazılı soru önergesi (7/4158) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.11.2004)

9.- İstanbul Milletvekili Kemal KILIÇDAROĞLU’nun, bazı kurumların başkan ve genel müdürlerinin aylık gelirlerine ilişkin Devlet Bakanından (Beşir ATALAY) yazılı soru önergesi (7/4159) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.11.2004)

10.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan-Göle-Gülistan Köyünün içme suyunun temizlenmesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4160) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.11.2004)

11.- İstanbul Milletvekili Kemal KILIÇDAROĞLU’nun, Bakanlığa bağlı bazı kurumların genel müdürlerinin aylık gelirlerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4161) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.11.2004)

12.- İstanbul Milletvekili Kemal KILIÇDAROĞLU’nun, Diyanet İşleri Başkanının gelirine ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet AYDIN) yazılı soru önergesi (7/4162) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.11.2004)

13.- İstanbul Milletvekili Kemal KILIÇDAROĞLU’nun, Bakanlığının ve bağlı bazı kurumların müsteşar, başkan ve genel müdürlerinin aylık gelirlerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4163) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.11.2004)

14.- İstanbul Milletvekili Kemal KILIÇDAROĞLU’nun, Bakanlığının ve bağlı bazı kurumların müsteşar, başkan ve genel müdürlerinin aylık gelirlerine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/4164) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.11.2004)

15.- İstanbul Milletvekili Kemal KILIÇDAROĞLU’nun, Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürünün aylık gelirine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4165) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.11.2004)

16.- İstanbul Milletvekili Kemal KILIÇDAROĞLU’nun, Bakanlığına bağlı bazı kurumların başkan ve genel müdürlerinin aylık gelirlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/4166) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.11.2004)

17.- İstanbul Milletvekili Kemal KILIÇDAROĞLU’nun, Bakanlığına bağlı bazı kurumların başkan ve genel müdürlerinin aylık gelirlerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/4167) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.11.2004)

18.- İstanbul Milletvekili Kemal KILIÇDAROĞLU’nun, Bakanlığına bağlı bazı kurumların başkan ve genel müdürlerinin aylık gelirlerine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/4168) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.11.2004)

19.- İstanbul Milletvekili Kemal KILIÇDAROĞLU’nun, Bakanlığına bağlı bazı kurumların müsteşar ve genel müdürlerinin aylık gelirlerine ilişkin Devlet Bakanından (Ali BABACAN) yazılı soru önergesi (7/4169) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.11.2004)

20.- İstanbul Milletvekili Kemal KILIÇDAROĞLU’nun, bazı kurumların başkan ve genel müdürlerinin aylık gelirlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali ŞAHİN) yazılı soru önergesi (7/4170) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.11.2004)

21.- İstanbul Milletvekili Kemal KILIÇDAROĞLU’nun, bazı kurumların başkan ve genel müdürlerinin aylık gelirlerine ilişkin Devlet Bakanından (Güldal AKŞİT) yazılı soru önergesi (7/4171) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.11.2004)

22.- İstanbul Milletvekili Kemal KILIÇDAROĞLU’nun, bazı kurumların başkan ve genel müdürlerinin aylık gelirlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif ŞENER) yazılı soru önergesi (7/4172) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.11.2004)

23.- İstanbul Milletvekili Kemal KILIÇDAROĞLU’nun, Bakanlığına bağlı bazı kurumların başkan ve genel müdürlerinin aylık gelirlerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/4173) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.11.2004)

24.- İstanbul Milletvekili Kemal KILIÇDAROĞLU’nun, Bakanlığına bağlı bazı kurumların genel müdürlerinin aylık gelirlerine ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/4174) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.11.2004)

25.- İstanbul Milletvekili Kemal KILIÇDAROĞLU’nun, Savunma Sanayi Müsteşarının aylık gelirine ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/4175) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.11.2004)

26.- İstanbul Milletvekili Kemal KILIÇDAROĞLU’nun, bazı müsteşar ve genel müdürlerinin aylık gelirlerine ilişkin Devlet Bakanından (Kürşad TÜZMEN) yazılı soru önergesi (7/4176) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.11.2004)

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

1.- Aydın Milletvekili Mehmet Mesut ÖZAKCAN ve 36 Milletvekilinin, pamuk üretimi ve üreticisinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/231) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.11.2004)

 

 

 

 

2.- Kastamonu Milletvekili Musa SIVACIOĞLU ve 24 Milletvekilinin, Kastamonu-Küre-Aşık maden ocağında meydana gelen iş kazası ile ülkemizdeki iş kazalarının nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/232) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2004)