BIM Normal deneme 2 39 2004-11-19T07:28:00Z 2004-11-24T07:42:00Z 2004-11-24T07:42:00Z 3 1578 9000 TBMM 75 18 11052 9.2812 21

 Dönem: 22

                                                                                                                            Yasama Yılı:  3

                                                                                                                                  No: 27

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

 23 Kasım 2004 Salı

 

 

Raporlar

 

1.-  Kütahya Milletvekili Hüsnü Ordu’nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/249) (S. Sayısı: 510’a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) (GÜNDEME)

2.-  Hatay Milletvekili Gökhan Durgun’un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Hatay Milletvekili Gökhan Durgun’un İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/250) (S. Sayısı: 511’e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) (GÜNDEME)

3.-  Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen’in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen’in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/251) (S. Sayısı: 512’ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) (GÜNDEME)

4.-  Mersin Milletvekili Mustafa Eyiceoğlu’nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/259) (S. Sayısı: 513’e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) (GÜNDEME)

5.-  Kocaeli Milletvekilleri Nihat Ergün ve Osman Pepe’nin Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/268) (S. Sayısı: 516’ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) (GÜNDEME)

6.-  Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen’in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen’in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/269) (S. Sayısı: 517’ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) (GÜNDEME)

7.-  Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen’in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen’in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/270) (S. Sayısı: 518’e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) (GÜNDEME)

8.-  Karaman Milletvekili Fikret Ünlü’nün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Karaman Milletvekili Fikret Ünlü’nün İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/271) (S. Sayısı: 519’a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) (GÜNDEME)

9.-  Kocaeli Milletvekili Nevzat Doğan’ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/272) (S. Sayısı: 520’ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) (GÜNDEME)

10.-    Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen’in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen’in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/273) (S. Sayısı: 521’e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) (GÜNDEME)

11.-    Gaziantep Milletvekili Mehmet Sarı’nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/282) (S. Sayısı: 529’a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) (GÜNDEME)

12.-    Kütahya Milletvekili Soner Aksoy’un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/283) (S. Sayısı: 530’a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) (GÜNDEME)

13.-    Kocaeli Milletvekilleri Mehmet Vecdi Gönül, Osman Pepe ve Nevzat Doğan’ın Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/284) (S. Sayısı: 531’e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) (GÜNDEME)

14.-    Kocaeli Milletvekili Nevzat Doğan’ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/285) (S. Sayısı: 532’ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) (GÜNDEME)

15.-    Kocaeli Milletvekilleri Nevzat Doğan ve Nihat Ergün’ün Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/286) (S. Sayısı: 533’e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) (GÜNDEME)

16.-    Kocaeli Milletvekilleri Nihat Ergün ve Muzaffer Baştopçu’nun Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/287) (S. Sayısı: 534’e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) (GÜNDEME)

17.-    Kocaeli Milletvekilleri Nevzat Doğan ve Nihat Ergün’ün Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/288) (S. Sayısı: 535’e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) (GÜNDEME)

18.-    Kocaeli Milletvekilleri Osman Pepe, Mehmet Vecdi Gönül, Nevzat Doğan ve Muzaffer Baştopçu’nun Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/289) (S. Sayısı: 536’ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) (GÜNDEME)

19.-    Dünya Sağlık Örgütü Tütün Kontrolü Çerçeve Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/880) (S. Sayısı: 684) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) (GÜNDEME)

Süresi İçinde Cevaplandırılmayan Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- Konya Milletvekili Atilla KART’ın, Alaaddin Çakıcı’nın yurtdışına çıkışından sonra yaşanan olaylara ve bazı iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3411)

2.- Adana Milletvekili Tacidar SEYHAN’ın, Kızılay’ın yardım konvoyuna Irak’ın Tel Afer kentinde yapılan saldırıya ve yaralanan vatandaşlarımıza ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/3726)

3.- Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER’in, Irak’ta rehin alınan vatandaşlarımıza ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/3727)

4.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, Gümrü Antlaşmasından kaynaklanan bazı sorunlara ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/3728)

5.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bursa Çınarcık Barajı inşaatına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/3735)

6.- Samsun Milletvekili Haluk KOǒun, Samsun-Atakum Belediyesinde yapılan bazı görevlendirmelere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3736)

7.- İstanbul Milletvekili Kemal KILIÇDAROĞLU’nun, Ankara Emniyet Müdürlüğünce can güvenliği olmadığını belirten öğrencilere verilen belgeye ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3737)

8.- Yalova Milletvekili Muharrem İNCE’nin, ilköğretim öğrencilerine dağıtılan ders kitaplarının giderlerinin SYDTF tarafından karşılanıp karşılanmadığına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3742)

9.- Yalova Milletvekili Muharrem İNCE’nin, vekil öğretmen atamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3743)

10.- Manisa Milletvekili Hasan ÖREN’in, Yurtdışı Mesleki Yeterlilik sınavı ile ilgili iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3745)

11.- İstanbul Milletvekili Kemal KILIÇDAROĞLU’nun, can güvenliği olmadığı gerekçesiyle okul değiştiren öğrencilere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3747)

12.- Konya Milletvekili Atilla KART’ın, sağlık teşkilatında görevlendirilen din görevlilerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/3751)

13.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bursa-Gemlik-Karacaali Köyü balıkçı barınağı projesine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/3758)