BIM BİM 2 12 2004-11-08T09:50:00Z 2004-11-19T09:08:00Z 2004-11-19T09:08:00Z 3 1093 6233 TBMM 51 12 7654 9.4402 21

 Dönem: 22

                                                                                                               Yasama Yılı:  3

                                                                                                                                No: 25

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

 17 Kasım 2004 Çarşamba

 

 

Teklifler

 

            1.- Nevşehir Milletvekilleri Mehmet Elkatmış ve Osman Seyfi’nin: 6968 Sayılı Zirai Mücadele ve Karantina Kanununun 16 ncı Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/346) (Plan ve Bütçe ve Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.11.2004)

            2.- Iğdır Milletvekili Dursun Akdemir ve Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan’ın; Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu İle 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/347) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.11.2004)

 

Sözlü Soru Önergeleri

 

1.- Adıyaman Milletvekili Şevket GÜRSOY’un, Adıyaman’da pompaj ve içme suyunda kullanılan elektrikte indirim yapılıp yapılmayacağına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1331) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.11.2004)

2.- Mersin Milletvekili Hüseyin GÜLER’in, Yeni Türk Lirasının gizli devalüasyona yol açacağı iddiasına ilişkin Devlet Bakanından (Ali BABACAN) sözlü soru önergesi (6/1332) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.11.2004)

3.- Mersin Milletvekili Hüseyin GÜLER’in, SSK Hastanelerinin Sağlık Bakanlığına devri projesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1333) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.11.2004)

4.- İzmir Milletvekili Vezir AKDEMİR’in, tütüne uygulanan kotalara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1334) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.11.2004)

5.- İzmir Milletvekili Vezir AKDEMİR’in, Bornova-Belkave yolunda tünel geçit ihtiyacına ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından sözlü soru önergesi (6/1335) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.11.2004)

6.- İzmir Milletvekili Vezir AKDEMİR’in, pamuk, incir ve üzüm üreticilerinin prim ödemelerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1336) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.11.2004)

7.- Hatay Milletvekili Züheyir AMBER’in, Eskişehir Belediye Hastanesinin personel ihtiyacına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1337) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.11.2004)

 

Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- Antalya Milletvekili Tuncay ERCENK’in, uçak alımıyla ilgili olarak Berlin’de yapılan üçlü zirveye ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4077) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.11.2004)

2.- Iğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR’in, emeklilere uygulanan KDV iadesi oranına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4078) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.11.2004)

3.- Denizli Milletvekili Mehmet U. NEŞŞAR’ın, Sağlık Bakanlığında bazı bürokratların eğitim hastanelerinde şef olarak görev yaptığı iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4079) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.11.2004)

4.- Manisa Milletvekili Hasan ÖREN’in, SSK’ya aktarılan kaynağa ve kaynakların değerlendirilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4080) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.11.2004)

5.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, SPK’nın Çukurova Grubu hakkındaki raporuna ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif ŞENER) yazılı soru önergesi (7/4081) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.11.2004)

6.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, BDDK’nın Northway temsilcileriyle yaptığı toplantıya ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif ŞENER) yazılı soru önergesi (7/4082) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.11.2004)

7.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, Ziraat Bankası üst düzey yöneticilerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif ŞENER) yazılı soru önergesi (7/4083) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.11.2004)

8.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, milletvekili lojmanlarının satışına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/4084) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.11.2004)

9.- İstanbul Milletvekili Bihlun TAMAYLIGİL’in, THY’nin yeni uçak alımlarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/4085) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.11.2004)

10.- Burdur Milletvekili Ramazan Kerim ÖZKAN’ın, Burdur’un 5084 sayılı Kanundan yararlandırılıp yararlandırılmayacağına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/4086) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.11.2004)

11.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, THY’ye alınan son uçakların maliyetlerinin SPK ve İMKB’ye bildirilip bildirilmediğine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/4087) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.11.2004)

12.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan-Çıldır İlköğretim Okulu binasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4088) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.11.2004)

13.- Sinop Milletvekili Engin ALTAY’ın, ilköğretimdeki okullaşma oranına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4089) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.11.2004)

14.- İzmir Milletvekili Hakkı ÜLKܒnün, Bornova Milli Eğitim Müdürlüğünün başlattığı iddia edilen bir uygulamaya ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4090) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.11.2004)

15.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan-Posof-Eminbey Köyü Sağlık Ocağına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4091) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.11.2004)

16.- Hatay Milletvekili Züheyir AMBER’in, aile hekimliği projesine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4092) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.11.2004)

17.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, sığır yetiştiricilerine yapılan teşviklere ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4093) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.11.2004)

18.- Antalya Milletvekili Nail KAMACI’nın, pancar üreticilerinin bazı bölgelerde karşılaştığı aşırı verim ve kota sorununa ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4094) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.11.2004)

19.- Ankara Milletvekili Ersönmez YARBAY’ın, bir cami minaresine çarpan uçağa ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/4095) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.11.2004)

20.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Posof-Türkgözü sınır kapısındaki personel ihtiyacına ilişkin Devlet Bakanından (Kürşad TÜZMEN) yazılı soru önergesi (7/4096) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.11.2004)

21.- Hatay Milletvekili Züheyir AMBER’in, 5187 sayılı Basın Kanununun 10 uncu maddesine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/4097) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.11.2004)

22.- Ordu Milletvekili İdris Sami TANDOĞDU’nun, TMSF’nin satışa sunduğu bir villaya ilişkin Devlet Bakanından (Ali BABACAN) yazılı soru önergesi (7/4098) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.11.2004)

23.- Tekirdağ Milletvekili Mehmet Nuri SAYGUN’un, atıl durumdaki Adapazarı Şeker Fabrikasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/4099) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.11.2004)

24.- Konya Milletvekili Atilla KART’ın, iki emniyet müdürü hakkında hukuka aykırı uygulamalar yapıldığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4100) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.11.2004)

25.- İzmir Milletvekili Canan ARITMAN’ın, Irak’ta öldürülen Türk şoför ve işçilere ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/4101) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.11.2004)

26.- İzmir Milletvekili Canan ARITMAN’ın, Irak’ta öldürülen Türk şoför ve işçilerin ailelerine sağlanan sosyal güvenlik haklarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/4102) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.11.2004)

27.- Eskişehir Milletvekili Mehmet Vedat YÜCESAN’ın, Frigya Vadisinin korunmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/4103) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.11.2004)