BIM Normal deneme 2 26 2004-10-14T13:03:00Z 2004-11-17T09:42:00Z 2004-11-17T09:42:00Z 2 595 3395 TBMM 28 6 4169 9.2812 21

 Dönem: 22

                                                                                                                            Yasama Yılı:  3

                                                                                                                                  No: 24

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

 12 Kasım 2004 Cuma

 

Tezkereler

 

1.-  Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen’in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine  Dair  Raporu  ve  Kocaeli  Milletvekili  Mehmet Sefa Sirmen’in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/137) (S. Sayısı: 483’e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 12.11.2004) (GÜNDEME)

2.-  Aydın Milletvekili Mehmet Semerci’nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Aydın Milletvekili Mehmet Semerci’nin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/167) (S. Sayısı: 487’e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 12.11.2004) (GÜNDEME)

3.-  Artvin Milletvekili Orhan Yıldız’ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/168) (S. Sayısı: 488’e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 12.11.2004) (GÜNDEME)

4.-  Konya Milletvekili Atilla Kart’ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Konya Milletvekili Atilla Kart’ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/176) (S. Sayısı: 489’a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 12.11.2004) (GÜNDEME)

5.-  Denizli Milletvekili Mehmet Salih Erdoğan’ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün  133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/180) (S. Sayısı: 490’a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 12.11.2004) (GÜNDEME)

6.-  Afyon Milletvekili Ahmet Koca’nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/186) (S. Sayısı: 491’e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 12.11.2004) (GÜNDEME)

7.-  Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen’in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine  Dair  Raporu  ve  Kocaeli  Milletvekili  Mehmet Sefa Sirmen’in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/187) (S. Sayısı: 492’ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 12.11.2004) (GÜNDEME)

8.-  Trabzon Milletvekili Asım Aykan’ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/192) (S. Sayısı: 493’e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 12.11.2004) (GÜNDEME)

9.-  Çorum Milletvekili Muzaffer Külcü’nün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/222) (S. Sayısı: 499’a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 12.11.2004) (GÜNDEME)