BIM Normal deneme 2 51 2004-10-14T13:03:00Z 2004-11-12T07:27:00Z 2004-11-12T07:27:00Z 2 553 3154 TBMM 26 6 3873 9.2812 21

 Dönem: 22

                                                                                                               Yasama Yılı:  3

                                                                                                                                No: 23

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

 11 Kasım 2004 Perşembe

 

Tasarılar

 

1.-  Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) Devletleri Arasında Anlaşma Çerçevesinde Oluşturulan Türkiye – EFTA Ortak Komitesinin 1/2004 ve 2/2004 Sayılı Kararlarının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/928) (Plan ve Bütçe ve Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.11.2004)

2.-  TC Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Kosova Geçici Özerk Yönetim Kurumlarını (Kosova Kültür, Gençlik ve Spor Bakanlığı) Temsil Eden Kosovadaki BM Geçici Yönetimi (UNMIK) Arasında Yapılan Kültürel İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/929) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ve Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.11.2004)

3.-  Karadeniz Ekonomik İşbirliği Ülkeleri Hükümetleri Arasında Doğal ve İnsanlardan Kaynaklanan Afetlerde Acil Yardım ve Acil Müdahale Anlaşmasına Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/930) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.11.2004)

 

Teklifler

 

1.-  Bursa Milletvekili Faruk Anbarcıoğlu’nun; Uluslararası Müsabakalarda Yarışan Milli Sporcuların Devlet Sporcusu Olarak Anılması ve Maaş Bağlanarak Emeklilik Hakkı Verilmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/337) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.10.2004)

2.-  Diyarbakır Milletvekili Cavit Torun’un; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/338) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.10.2004)

3.-  Niğde Milletvekili Orhan Eraslan ve 22 Milletvekilinin; İdari Yargılama Usulü Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/339) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.10.2004)

4.-  Niğde Milletvekili Orhan Eraslan ve 24 Milletvekilinin; Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuna Ek Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/340) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.10.2004)

5.-  Şanlıurfa Milletvekili M. Vedat Melik ve 23 Milletvekilinin; Şanlıurfa İli Halfeti İlçesinin Karaotlak Köyü Tapulama Alanı Dışına Nakledilen Bölümü İle Argaç ve Karaotlak Köylerinin Halfeti İlçe Belediyesine Mahalle Olarak Bağlanması Hakkında Kanun Teklifi (2/341) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.10.2004)

6.-  Diyarbakır Milletvekili İrfan Riza Yazıcıoğlu ve 4 Milletvekilinin; Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Sözleşmeli Milli Eğitim Personeli Çalıştırılması ile Milli Eğitim Temel Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/342) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.11.2004)

7.-  İzmir Milletvekili Yılmaz Kaya ve 15 Milletvekilinin; 4925 Sayılı Karayolu Taşıma Kanununun 5. Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/343) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.11.2004)

8.-  İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 17 Milletvekilinin; 5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununun 81. Maddesinin Son Fıkrasının Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Kanun Teklifi (2/344) (Anayasa ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabi Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.11.2004)

9.-  Iğdır Milletvekili Dursun Akdemir ile Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan’ın; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 102 nci Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/345) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.11.2004)