BIM Normal deneme 2 17 2004-10-14T13:03:00Z 2004-11-12T07:26:00Z 2004-11-12T07:26:00Z 5 2461 14030 TBMM 116 28 17229 9.2812 21

 Dönem: 22

                                                                                                                            Yasama Yılı:  3

                                                                                                                                  No: 22

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

 10 Kasım 2004 Çarşamba

 

Raporlar

 

1.-  Uluslararası Göç Örgütü Kuruluş Anlaşmasına Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile İçişleri ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/896) (S. Sayısı: 679) (Dağıtma tarihi: 10.11.2004) (GÜNDEME)

2.-  Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanun Tasarısı İle Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler İle Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/855) (S. Sayısı: 680) (Dağıtma tarihi: 10.11.2004) (GÜNDEME)

 

Sözlü Soru Önergeleri

 

1.- Manisa Milletvekili Nuri ÇİLİNGİR’in, bir Fransız milletvekilinin Diyarbakır’ı ziyareti sırasında yaptığı açıklamalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1326) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.10.2004)

2.- Balıkesir Milletvekili Sedat PEKEL’in, Türkiye Denizcilik İşletmeleri Genel Müdür Yardımcılığına yapılan atamaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1327) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.10.2004)

3.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, Manavgat’taki Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi Uygulama Oteli inşaatına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1328) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.10.2004)

4.- Antalya Milletvekili Hüseyin EKMEKÇİOĞLU’nun, çocukların korunmasıyla ilgili olarak yapılan çalışmalara ilişkin Devlet Bakanından (Güldal AKŞİT) sözlü soru önergesi (6/1329) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.10.2004)

5.-  Balıkesir Milletvekili Sedat PEKEL’in, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu gereği çıkarılan iki genelgeye ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1330

 

Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, eski DEP milletvekilleri ile yaptığı görüşmeye ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/3994) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.10.2004)

2.- Iğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR’in, bazı ekonomik göstergelere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3995) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.10.2004)

3.- Denizli Milletvekili Mustafa GAZALCI’nın, İLKSAN ile ilgili bazı iddialara ve 5043 sayılı Kanuna ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3996) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.10.2004)

4.- Diyarbakır Milletvekili Muhsin KOÇYİĞİT’in, Diyarbakır-Ergani kapalı cezaevine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/3997) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.10.2004)

5.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, Abdullah Öcalan’ın avukatlarıyla yaptığı görüşmelere ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/3998) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.10.2004)

6.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, Sedat Peker soruşturmasında bazı bilgilerin sızdırıldığı iddialarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/3999) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.10.2004)

7.- Çanakkale Milletvekili Ahmet KÜÇÜK’ün, Çanakkale Valiliğinin basın açıklamalarıyla ilgili uygulamasına ve Bakanlık genelgesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4000) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.10.2004)

8.- Antalya Milletvekili Osman KAPTAN’ın, Antalya’daki Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4001) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.10.2004)

9.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, Sedat Peker’le ilgili bazı soruşturma bilgilerinin basına sızdığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4002) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.10.2004)

10.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, DEP eski milletvekillerinin yeni bir parti kuracağı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4003) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.10.2004)

11.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, kapalı durumdaki kütüphanelere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/4004) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.10.2004)

12.- Antalya Milletvekili Atila EMEK’in, Merkezi Uzlaşma Komisyonu tarafından vergi borçları silinen bazı kişi ve firmalara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/4005) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.10.2004)

13.- Adana Milletvekili Tacidar SEYHAN’ın, Çukobirlik sanayi tesislerine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/4006) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.10.2004)

14.- Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat MELİK’in, Şanlıurfa’ya bağlı bazı köylerin yol ve içme suyu sorunlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4007) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.10.2004)

15.- Antalya Milletvekili Hüseyin EKMEKÇİOĞLU’nun, Antalya’da yapımı yarım bırakılan su sporları tesisine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali ŞAHİN) yazılı soru önergesi (7/4008) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.10.2004)

16.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, DİE’nin büyüme oranı hesaplarında kullandığı matrislere ilişkin Devlet Bakanından (Beşir ATALAY) yazılı soru önergesi (7/4009) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.10.2004)

17.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, Lozan Antlaşmasının bir maddesinin uygulanıp uygulanmadığına ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/4010) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.10.2004)

18.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, Alaaddin Çakıcı’nın (9/40,41) no’lu Meclis Soruşturması Komisyonu Raporunda yer alan ifadesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4011) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.10.2004)

19.- Konya Milletvekili Atilla KART’ın, Mercedes Benz Türk A.Ş. hakkındaki bazı iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4012) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.10.2004)

20.- Diyarbakır Milletvekili Muhsin KOÇYİĞİT’in, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumuna ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4013) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.10.2004)

21.- Antalya Milletvekili Nail KAMACI’NIN, AŞTİ’de taşıyıcılık işlerini yürüten firmaya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4014) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.10.2004)

22.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, Vatikan’ın yayımladığı bir resmi belgedeki Ermeni soykırımı iddialarına ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/4015) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.10.2004)

23.- İstanbul Milletvekili Halil AKYÜZ’ün, Trabzon Havalimanının Irak’ta lojistik destek amacıyla kullanıldığı iddiasına ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/4016) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.10.2004)

24.- Zonguldak Milletvekili Nadir SARAǒın, oto galerilerinin konut bölgeleri dışına taşınıp taşınmayacağına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4017) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.10.2004)

25.- Antalya  Milletvekili Nail KAMACI’nın, Antalya Büyükşehir Belediyesindeki bazı atamalara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4018) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.10.2004)

26.- Antalya Milletvekili Nail KAMACI’nın, bazı otobüs firmalarının Ankara’daki özel terminallerden yolcu almalarının yasaklandığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4019) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.10.2004)

27.- Ankara Milletvekili İsmail DEĞERLİ’nin, Ankara Büyükşehir Belediyesince yapılan elektronik su saatleri ihalesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4020) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.10.2004)

28.- Ordu Milletvekili İdris Sami TANDOĞDU’nun, ASKİ’nin bozuk su sayaçları nedeniyle abonelerden tahsil ettiği fazla ücrete ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4021) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.10.2004)

29.- Manisa Milletvekili Hasan ÖREN’in, özel tiyatrolara verilen devlet desteğine ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/4022) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.10.2004)

30.- Antalya Milletvekili Tuncay ERCENK’in, turizm işletmeleri ile seyahat acentalarının indirimli elektrik kullanabilmelerine yönelik bir çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/4023) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.10.2004)

31.- Hatay Milletvekili Züheyir AMBER’in, İstanbul’da Bakanlığa bağlı kütüphanelerdeki personel ihtiyacına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/4024) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.10.2004)

32.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, anaokulu öğretmenlerinin çalışma koşullarına ve özlük haklarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4025) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.10.2004)

33.- Osmaniye Milletvekili Necati UZDİL’in, Osmaniye İl Milli Eğitim Müdürü hakkında idari bir işlem yapılıp yapılmadığına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4026) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.10.2004)

34.- Adana Milletvekili Kemal SAĞ’ın, felsefe grubu öğretmenliği atamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4027) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.10.2004)

35.- Hatay Milletvekili Züheyir AMBER’in, ÖSYM’nin yaptığı sınavlardan aldığı ücretlere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4028) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.10.2004)

36.- Iğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR’in, sığır yetiştiricilerine ödenecek teşvik primine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4029) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.10.2004)

37.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, kestane ve kestane şekeri üreticilerinin sorunlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4030) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.10.2004)

38.- Tekirdağ Milletvekili Erdoğan KAPLAN’ın, İnanlı Tarım İşletmesinin kiralanmasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4031) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.10.2004)

39.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, Devlet Memurları Görevde Yükselme Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin uygulamasına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali ŞAHİN) yazılı soru önergesi (7/4032) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.10.2004)

40.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, Elazığ’a bağlı Alacakaya-Arıcak yol projesine ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/4033) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.10.2004)

41.- Kırklareli Milletvekili Mehmet S. KESİMOĞLU’nun, Lüleburgaz ve Çerkezköy için yapılan doğalgaz dağıtım lisansı ihalesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/4034) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.10.2004)

42.- Samsun Milletvekili Haluk KOǒun, hastanelerde sendika temsilcileri ve sendika yöneticilerinin görev yerlerinin değiştirildiği iddialarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4035) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.10.2004)

43.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, Alaaddin Çakıcı’nın Meclis Soruşturma Komisyonu raporunda yer alan bazı iddialarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/4036) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.10.2004)

44.- Ankara Milletvekili İsmail DEĞERLİ’nin, Kanal A TV’nin kurucularına ve sermayesine ilişkin Devlet Bakanından (Beşir ATALAY) yazılı soru önergesi (7/4037) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.10.2004)

 

45.- İzmir Milletvekili Ahmet ERSİN’in, pamuk üreticilerine ödenecek primlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4041) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.10.2004)

46.- Iğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR’in, dalkavuklarla ilgili olarak basında yer alan açıklamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4042) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.11.2004)

47.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, bazı firmalarca Başbakanlığa hediye edilen Mercedes ve Hyundai araçlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4043) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.11.2004)

48.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, yerel basına yapılacak yardımlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4044) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.11.2004)

49.- Denizli Milletvekili Mustafa GAZALCI’nın, Maliye ve Milli Eğitim bakanlıkları arasında okul-aile birlikleri ile ilgili olarak imzalanan protokole ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4045) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.11.2004)

50.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, THY’ye uçak alımları karşılığında yabancı bir firmadan hediye talep edildiği iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4046) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.11.2004)

51.- Antalya Milletvekili Osman ÖZCAN’ın, İmralı’da tutuklu bulunan terör örgütü liderinin avukatları aracılığıyla örgüt yönetimini sürdürdüğü iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4047) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.11.2004)

52.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İli Çıldır İlçesindeki spor tesisine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali ŞAHİN) yazılı soru önergesi (7/4048) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.11.2004)

53.- İstanbul Milletvekili Mehmet Ali ÖZPOLAT’ın, futbol-mafya ilişkileri hakkındaki iddialara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali ŞAHİN) yazılı soru önergesi (7/4049) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.11.2004)

54.- İstanbul Milletvekili Gürsoy EROL’un, Zorunlu Deprem Sigortası ile ilgili yasal düzenleme çalışmalarına ilişkin Devlet Bakanından (Ali BABACAN) yazılı soru önergesi (7/4050) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.11.2004)

55.- Uşak Milletvekili Osman COŞKUNOĞLU’nun, Halk Bankasının esnaf kredi faiz oranına ilişkin Devlet Bakanından (Ali BABACAN) yazılı soru önergesi (7/4051) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.11.2004)

56.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, internet salonlarının denetimine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4052) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.11.2004)

57.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, ülkemizdeki yabancı ve kaçak işçilere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4053) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.11.2004)

58.- Elazığ Milletvekili Abdulbaki TÜRKOĞLU’nun, oto galericilerinin şehir dışına taşınmasına yönelik yasal düzenleme yapılıp yapılmayacağına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4054) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.11.2004)

59.- İzmir Milletvekili Yılmaz KAYA’nın, Ukrayna’da yakalanan bir firari hükümlünün üzerinden çıktığı iddia edilen yeşil pasaporta ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4055) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.11.2004)

60.- Samsun Milletvekili Haluk KOǒun, Samsun Gazi Belediyesinin personelin çalışma saatleri ile ilgili uygulamasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4056) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.11.2004)

61.- Ankara Milletvekili İsmail DEĞERLİ’nin, Aile Hekimliği pilot uygulamasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4057) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.11.2004)

62.- Ankara Milletvekili İsmail DEĞERLİ’nin, döner sermaye yönetmeliğinin uygulamada neden olduğu sorunlara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4058) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.11.2004)

63.- Iğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR’in, tarımda kullanılan kimyasal gübreye ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4059) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.11.2004)

64.- İstanbul Milletvekili Gürsoy EROL’un, genetiği bozulmuş tarım ürünlerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4060) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.11.2004)

65.- Iğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR’in, sosyal güvenlik kuruluşlarının       2000-2004 yılları zarar ve alacakları ile bütçedeki paylarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/4061) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.11.2004)

66.- Iğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR’in, kaçak akaryakıt tüketimi ve alınacak önlemlere ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/4062) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.11.2004)

67.- Erzurum Milletvekili Mustafa ILICALI’nın, ilk ve ortaöğretim okullarındaki trafik ve ilkyardım derslerine ve üniversitelerde trafik öğretmenliği programı açılıp açılmayacağına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4063) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.11.2004)

68.- Ankara Milletvekili Ayşe Gülsün BİLGEHAN’ın, yol yapımındaki kusurların, trafik kazalarına sebebiyet verdiği iddialarına ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/4064) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.11.2004)

 

 

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

1.- Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt ASLANOĞLU ve 36 Milletvekilinin, bazı ilçelerin adliye teşkilatlarının kapatılması nedeniyle ortaya çıkan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/226) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.10.2004)

2.- Kastamonu Milletvekili Mehmet YILDIRIM ve 23 Milletvekilinin, Kastamonu-Küre İlçesi-Aşıköy yer altı bakır ocağında meydana gelen kazanın nedenlerinin ve sorumlularının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/227) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.11.2004)

3.- Trabzon Milletvekili Faruk Nafız ÖZAK ve 22 Milletvekilinin, Türk sporunda rüşvet, şiddet, şike, haksız rekabet iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/228) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.11.2004)