BIM BİM 2 4 2004-09-27T14:02:00Z 2004-10-13T11:35:00Z 2004-10-13T11:35:00Z 2 355 2029 TBMM 16 4 2491 9.4402 21

Dönem: 22

                                                                                                                            Yasama Yılı:  3

                                                                                                                                  No: 2

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

11 Ekim 2004 Pazartesi

 

 

Tasarılar

 

 

            1.- Medeni ve Siyasi Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşmeye Ek İhtiyari Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/891) (Adalet ve Anayasa ve Dışişleri  Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 29.9.2004)

            2.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Bulgaristan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Deniz Ticareti Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/892) (Bayındırlık, İmar Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 29.9.2004)

            3.- Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı İle İspanya Krallığı Turizm ve Ticaret Devlet Sekreterliği Arasında Turizm Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/893) (Bayındırlık, İmar Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 29.9.2004)

            4.- Gümrük Rejimlerinin Basitleştirilmesi ve Uyumlaştırılmasına İlişkin Uluslararası Sözleşme Hakkında Değişiklik Protokolüne Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/894) (Plan ve Bütçe ve Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 29.9.2004)

            5.- Türk Uluslararası Gemi Sicili Kanunu İle 491 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı (1/895) (Plan ve Bütçe ve Bayındırlık, İmar Ulaştırma ve Turizm ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar Bilgi ve Teknoloji Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 1.10.2004)

 

 

Teklifler

 

1.- Iğdır Milletvekili Dursun Akdemir İle Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan’ın; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa Bir Ek Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi  (2/318) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi:27.9.2004)

2.- İstanbul Milletvekili Emin Şirin’in; Tapu Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/319) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi:27.9.2004)

3.- İstanbul Milletvekili Emin Şirin’in; Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/320) (İçişleri  Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi:27.9.2004)

 

 

Geri Alınan Sözlü Soru Önergesi

 

 

1.- Muğla Milletvekili Ali ARSLAN,   turizm amaçlı yatırımlar için açılan ihalelere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesini 4.10.2004 tarihinde geri almıştır. (6/1211)