BIM Normal deneme 2 19 2004-10-14T13:03:00Z 2004-11-08T07:31:00Z 2004-11-08T07:31:00Z 10 4931 28109 TBMM 234 56 34519 9.2812 21

 Dönem: 22

                                                                                                                            Yasama Yılı:  3

                                                                                                                                  No: 19

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

 5 Kasım 2004 Cuma

 

 

Tasarılar

 

1.-  Arsa Ofisi Kanunu ve Toplu Konut Kanununda Değişiklik Yapılması İle Arsa Ofisi Genel Müdürlüğünün Kaldırılması Hakkında Kanun Tasarısı (1/917 (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.10.2004)

2.-  Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Sağlık Birimlerinin Sağlık Bakanlığına Devredilmesine Dair Kanun Tasarısı (1/918) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.10.2004)

 

 

Tezkereler

 

            1.- Mardin Milletvekili Süleyman Bölünmez’in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/694) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona  (Başkanlığa geliş tarihi: 1.11.2004)

            2.- Kahramanmaraş Milletvekili Hanefi Mahçicek’in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/695) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona  (Başkanlığa geliş tarihi: 1.11.2004)

            3.- Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam’ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/696) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona  (Başkanlığa geliş tarihi: 1.11.2004)

            4.- Şanlıurfa Milletvekili Turan Tüysüz’ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/697) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona  (Başkanlığa geliş tarihi: 1.11.2004)

            5.- Kırklareli Milletvekili Yavuz Altınorak’ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/698) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona  (Başkanlığa geliş tarihi: 1.11.2004)

 

 

Rapor

 

            1.- Türk Uluslararası Gemi Sicili Kanunu İle 491 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair  Kanunda  Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı İle Bayındırlık, İmar Ulaştırma ve Turizm İle Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonları Raporları (1/895) (S. Sayısı: 676) (Dağıtma tarihi: 5.11.2004) (GÜNDEME)

 

 

Sözlü Soru Önergeleri

 

1.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, Antalya içme suyundaki klor miktarına ve bazı iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1321) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.10.2004)

2.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, Antalya-Korkuteli ilçesinde elma üreticisinin mağduriyetine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1322) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.10.2004)

3.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, Antalya-Korkuteli Anadolu Lisesinin sorununa ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1323) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.10.2004)

4.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, Antalya-Kale İlçesindeki elektrik kesintilerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1324) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.10.2004)

5.- Kırşehir Milletvekili Hüseyin BAYINDIR’ın, bandrol yetersizliği nedeniyle yayıncıların yaşadığı mağduriyete ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1325) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.10.2004)

 

Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- Denizli Milletvekili Mehmet U. NEŞŞAR’ın, TRT’de yayınlanan bir programdaki bazı ifadelere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3906) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2004)

2.- Konya Milletvekili Atilla KART’ın, Mercedes Benz Türk A.Ş. hakkındaki iddiaya ve bir memurun görevden alınmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3929) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.10.2004)

3.- Hatay Milletvekili Fuat ÇAY’ın, yabancılara satılan arazilere ve Hatay’la ilgili bazı iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3930) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.10.2004)

4.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, özel iletişim vergisinin yaygınlaştırılmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3931) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.10.2004)

5.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, İnsan Hakları Danışma Kurulunun bir raporuna ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3932) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.10.2004)

6.- Aydın Milletvekili Mehmet Mesut ÖZAKCAN’ın, çiftçilerin taksitlendirilen kredi borçlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3933) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.10.2004)

7.- Kırıkkale Milletvekili Halil TİRYAKİ’nin, Kırıkkale Valisi hakkındaki iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3934) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.10.2004)

8.- Niğde Milletvekili Orhan ERASLAN’ın, gelir dağılımındaki adaletsizliğin giderilmesi ve yoksullukla mücadeleye ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3935) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.10.2004)

9.- Antalya Milletvekili Nail KAMACI’nın, Ziraat Bankasında kullanılan yazılım programının verdiği zarara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3936) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.10.2004)

10.- Mersin Milletvekili Mustafa ÖZYÜREK’in, Fransa Maliye Bakanı ile yapılan görüşme ile ilgili iddiaya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3937) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.10.2004)

11.- Yozgat Milletvekili Emin KOǒun, TRT’nin mali durumuna ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3938) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.10.2004)

12.- Adana Milletvekili Kemal SAĞ’ın, yabancıların arazi alımlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3939) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.10.2004)

13.- İzmir Milletvekili Erdal KARADEMİR’in, kamu bankalarının batık kredilerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3940) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.10.2004)

14.- İzmir Milletvekili Erdal KARADEMİR’in, araç muayene hizmetlerine ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/3941) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.10.2004)

15.- İstanbul milletvekili Emin ŞİRİN’in, adalet sistemiyle ilgili bazı beyanlarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/3942) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.10.2004)

16.- Antalya Milletvekili Nail KAMACI’nın, basında yer alan bir beyanına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/3943) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.10.2004)

17.- İstanbul Milletvekili Lokman AYVA’nın, seçimlerde uygulanacak elektronik sistemde görme özürlülerin dikkate alınıp alınmadığına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/3944) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.10.2004)

18.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan Hükümet Binası İnşaatına ayrılan ödeneğe ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/3945) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.10.2004)

19.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bursa çevre yolu çalışmalarına ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/3946) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.10.2004)

20.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bursa çevre yolu kapsamında kamulaştırılması gereken alanlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/3947) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.10.2004)

21.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, AB ülkelerinin Katma Protokol gereği Türk vatandaşlarına vize uygulayamayacağı iddiasına ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/3948) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.10.2004)

22.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, Lozan Antlaşmasının 39 uncu maddesinin uygulanıp uygulanmadığına ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/3949) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.10.2004)

23.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, Lozan Antlaşmasının eki olan bir protokolün Sevr Antlaşmasının bazı maddelerini feshedip etmediğine ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/3950) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.10.2004)

24.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, Çukurova Grubunun TMSF’ye olan borçlarına kaynak sağlayacak kreditöre ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif ŞENER) yazılı soru önergesi (7/3951) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.10.2004)

25.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, TMSF Başkanının bir beyanına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif ŞENER) yazılı soru önergesi (7/3952) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.10.2004)

26.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, TMSF’ye devredilen bankaların gayrimenkullerinin satışına aracılık eden firmaya ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif ŞENER) yazılı soru önergesi (7/3953) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.10.2004)

27.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, Alternatif  Ürün Projesi için Dünya Bankasından sağlanan krediye ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3954) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.10.2004)

28.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, devlet iç borçlanma senedi faiz oranına ilişkin Devlet Bakanından (Ali BABACAN) yazılı soru önergesi (7/3955) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.10.2004)

29.- Tokat Milletvekili Orhan Ziya DİREN’in, İmarbank mudilerine yapılan ödemelere ilişkin Devlet Bakanından (Ali BABACAN) yazılı soru önergesi (7/3956) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.10.2004)

30.- Yozgat Milletvekili Emin KOǒun, işine son verilen TRT sanatçılarına ve son verme nedenlerine ilişkin Devlet Bakanından (Beşir ATALAY) yazılı soru önergesi (7/3957) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.10.2004)

31.- Yozgat Milletvekili Emin KOǒun, TRT’de kurum personeli olmayan sunuculara ve kurum dışında yaptırılan işlere ilişkin Devlet Bakanından (Beşir ATALAY) yazılı soru önergesi (7/3958) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.10.2004)

32.- İzmir Milletvekili Hakkı ÜLKܒnün, 3 Kasım seçimlerinden bugüne kaçak elektrik kullanan sanayicilere ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/3959) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.10.2004)

33.- Mardin Milletvekili Muharrem DOĞAN’ın, Mardin İli ve çevresindeki içme suyu sorununa ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/3960) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.10.2004)

34.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bursa-Yenişehir İlçesinde yapımı devam eden Boğazköy Barajına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/3961) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.10.2004)

35.- Yozgat Milletvekili Emin KOǒun, TPAO’da ikramiye verilen personele ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/3962) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.10.2004)

36.- Konya Milletvekili Atilla KART’ın, Sedat Peker operasyonunda gündeme gelen silahların ruhsatına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3963) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.10.2004)

37.- Konya Milletvekili Atilla KART’ın, bazı gazetelerde yer alan asayiş gönüllüsü uygulaması başlatıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3964) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.10.2004)

38.- İstanbul Milletvekili Gürsoy EROL’un, İstanbul, Ankara ve İzmir büyükşehir belediyeleri bünyelerindeki iştirak şirketlerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3965) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.10.2004)

39.- İstanbul Milletvekili Gürsoy EROL’un, 17 Ağustos depremini yaşayan illerimizdeki adli suç oranına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3966) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.10.2004)

40.- Samsun Milletvekili Haluk KOǒun, Samsun İli 19 Mayıs İlçesi Kaymakamı hakkındaki iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3967) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.10.2004)

41.- Antalya Milletvekili Nail KAMACI’nın, Kumluca Belediyesinin ilçedeki birahanelerde bayanların çalıştırılmasını yasakladığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3968) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.10.2004)

42.- Antalya Milletvekili Nail KAMACI’nın, Antalya’da bayram kutlamalarının yerinin değiştirilmesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3969) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.10.2004)

43.- İzmir Milletvekili Oğuz OYAN’ın, Altındağ Belediyesine bağlı bazı personelin başka kurumlarda geçici olarak görevlendirilmesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3970) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.10.2004)

44.- Antalya Milletvekili Nail KAMACI’nın, Antalya-Kumluca Belediyesinin, deniz obaları karşılığında vatandaşlardan topladığı paranın yasal dayanağına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3971) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.10.2004)

45.- Antalya Milletvekili Nail KAMACI’nın, Antalya Uluslararası Kesme Çiçek Mezatı için arsa tahsisinin yapılamamasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3972) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.10.2004)

46.- İzmir Milletvekili Hakkı ÜLKܒnün, Aliağa Belediyesince İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü emrinde görevlendirilen memur ve işçilere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3973) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.10.2004)

47.- Eskişehir Milletvekili Cevdet SELVİ’nin, Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından başlatılan Asayiş Gönüllüleri Projesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3974) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.10.2004)

48.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, hükümlülük durumu devam eden eski DEP milletvekillerinin yararlandıkları haklara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3975) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.10.2004)

49.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, bakanlığın gayrimenkullerinin dökümüne ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/3976) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.10.2004)

50.- Samsun Milletvekili Haluk KOǒun, devletin tasarrufu altındaki tarıma elverişli arazilere ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/3977) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.10.2004)

51.- Iğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR’in, dolaylı ve dolaysız vergilere ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/3978) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.10.2004)

52.- Denizli Milletvekili Mustafa GAZALCI’nın, Hatay İlindeki okullarda yapılan bir uygulamaya ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3979) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.10.2004)

53.- İstanbul Milletvekili Ali Rıza GÜLÇİÇEK’in, yurtdışında yaşayan Türk çocuklarına verilen Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3980) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.10.2004)

54.- İzmir Milletvekili Hakkı AKALIN’ın, tekstil ve konfeksiyon sektörünü canlandırmaya yönelik tedbirlere ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/3981) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.10.2004)

55.- Niğde Milletvekili Orhan ERASLAN’ın, süper ve hipermarketler karşısında küçük esnafın yaşadığı mağduriyete ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/3982) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.10.2004)

56.- Niğde Milletvekili Orhan ERASLAN’ın, Esnaf ve Kefalet Kooperatiflerince esnafa verilen kredilere ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/3983) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.10.2004)

57.- Iğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR’in, Dünya Bankasının Türkiye’nin tarım sektörü konusunda hazırladığı bir rapor olup olmadığına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3984) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.10.2004)

58.- Iğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR’in, tarımla uğraşan nüfusa ve sulanamayan topraklara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3985) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.10.2004)

59.- Iğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR’in, Cenevre’deki Dünya Ticaret Örgütü toplantısında alınan kararlara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3986) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.10.2004)

60.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, çiftçilerin tarımsal kredi borçlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3987) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.10.2004)

61.- Eskişehir Milletvekili Mehmet Vedat YÜCESAN’ın, genetik yapısı değiştirilen gıda ürünlerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3988) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.10.2004)

62.- Antalya Milletvekili Nail KAMACI’nın, Personel Genel Müdürlüğü makam odasının yeniletme çalışmalarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/3989) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.10.2004)

63.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, Manavgat İlçesinin kapalı spor salonu ihtiyacına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali ŞAHİN) yazılı soru önergesi (7/3990) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.10.2004)

64.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, bir Acemi Er Eğitim Birliğinin Ardahan İline kaydırılıp kaydırılmayacağına ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/3991) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.10.2004)

65.- Hatay Milletvekili Züheyir AMBER’in, Şehirhatları İşletmesi Müdürlüğü gemilerinde kullanılan can yeleklerine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/3992) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.10.2004)

66.- İzmir Milletvekili Canan ARITMAN’ın, son zamanlardaki müze soygunları ile personel, yönetim ve güvenlik sorunlarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/3993) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.10.2004)

 

Süresi İçinde Cevaplandırılmayan Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, kamu bankalarından verilen kredilerle ilgili bir araştırma komisyonu raporunda yer alan iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3382)

2.- Yozgat Milletvekili Emin KOǒun, el konulan basın yayın organlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3383)

3.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, MTA Genel Müdürlüğüne bağlı Doğa Tarihi Müzesinin açılışının ertelenmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3384)

4.- Ankara Milletvekili İsmail DEĞERLİ’nin, kamu kurumlarının eczanelere olan borçlarına ve ödemedeki gecikmelere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3386)

5.- Diyarbakır Milletvekili Muhsin KOÇYİĞİT’in, sınavsız olarak istisnai memurluklara atananlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3389)

6.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, Anayasa Mahkemesinin bir kararının Resmi Gazetede yayımlanmasının gecikmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3393)

7.- Antalya Milletvekili Nail KAMACI’nın, Başbakanın yurtdışı gezilerine katılan gazeteci ve iş adamlarından alındığı iddia edilen paralara ve gezilerin maliyetlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3395)

8.- Hatay Milletvekili Abdulaziz YAZAR’ın, Irak’taki terör örgütlerinin elinde bulunan Türk vatandaşları ile Türkiye-Irak ticaretine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3396)

9.- Çorum Milletvekili Feridun AYVAZOĞLU’nun, Irak’a giden Türk vatandaşlarının can güvenliğine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3397)

10.- Tekirdağ Milletvekili Enis TÜTÜNCܒnün, artan trafik kazalarına ve önlemlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3400)

11.- Edirne Milletvekili Rasim ÇAKIR’ın, Ergene Havzasındaki kirlenme sorununa ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3402)

12.- İstanbul Milletvekili Kemal KILIÇDAROĞLU’nun, kaçak yapılara ve bir iddiaya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3404)

13.- Iğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR’in, kredi kartı borçlularına ve bazı sorunlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3405)

14.- Iğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR’in, aşırı yağışın İstanbul’da sebep olduğu zarara ve bazı sorunlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3406)

15.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, yoksulluk ve işsizliği önlemek için yapılan çalışmalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3407)

16.- İstanbul Milletvekili Onur ÖYMEN’in, İstanbul-Alibeyköy’de yaşanan sel felaketinden doğan zararlara ve bazı sorunlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3412)

17.- Denizli Milletvekili Haşim ORAL’ın, ruhban okulunun açılması yönündeki iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3413)

18.- İzmir Milletvekili Ahmet ERSİN’in, İzmir-Çeşme’deki Orkinos Balığı Besi Çiftliğinin çevreye verdiği zarara ve bazı iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3415)

19.- Iğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR’in, Van’da meydana gelen olayın çözüme kavuşturulamamasının nedenlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3416)

20.- Iğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR’in, şoför esnafının karşılaştığı sorunlara ve sosyal güvencelerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3417)

21.- Iğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR’in, kamu ve özel bankalar hakkındaki bazı verilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3418)

22.- İstanbul Milletvekili Bülent TANLA’nın, turizm gelirlerine ve bu gelirin hesaplanma yöntemlerine ilişkin Devlet Bakanından (Ali BABACAN) yazılı soru önergesi (7/3425)

23.- Aydın Milletvekili Özlem ÇERÇİOĞLU’nun, Roche firmasına ait neoreccormon 2000 ıu isimli ilacın fahiş fiyatlarla SSK’ya satılmasıyla ortaya çıkan zarara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/3439)

24.- Denizli Milletvekili Haşim ORAL’ın, Irak’taki Türk rehinelere ve kurtarma girişimlerine ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/3454)

25.- Mersin Milletvekili Hüseyin ÖZCAN’ın, Irak’ta öldürülen Türk vatandaşlarına ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/3455)

26.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, Hatay Antlaşmalarının gizli maddeleriyle ilgili yerel bir gazetede çıkan iddialara ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/3457)

27.- Iğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR’in, 4916 sayılı Kanun çerçevesinde yabancıların taşınmaz alımının doğuracağı sorunlara ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/3459)

28.- Tunceli Milletvekili Sinan YERLİKAYA’nın, Türkiye Futbol Federasyonu hakkındaki bazı iddialara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali ŞAHİN) yazılı soru önergesi (7/3472)

29.- Ankara Milletvekili Yakup KEPENEK’in, yap-işlet-devret santrallerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/3485)

30.- Muğla Milletvekili Fahrettin ÜSTÜN’ün, Güllük Dinlenme Tesislerinin kiraya verilmesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/3486)

31.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Orhaneli Termik Santrali bacagazı kükürt arıtma tesisine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/3490)

32.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, Vatan Gazetesindeki bir ropörtajın içerdiği bazı iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3495)

33.- Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat MELİK’in, Bartın İnkumu girişinde araçlardan, bir spor kulübüne para toplanmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3498)

34.- İstanbul Milletvekili Kemal KILIÇDAROĞLU’nun, Kızılay ile ilgili bir yargı kararının uygulanmadığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3499)

35.- Iğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR’in, köy ve mahalle muhtarlarının aldıkları ödeneğin yetersizliğine ve prim borçlarını ödeyememelerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3500)

36.- Iğdır Milletvekili Yücel ARTANTAŞ’ın, Kızılay Kayyum Heyeti hakkındaki iddialar ve Afyon maden sodası fabrikasının kiralanmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3503)

37.- Konya Milletvekili Atilla KART’ın, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ve Seydişehir Eti Alüminyum A.Ş. yetkilileri ile Kızılören Belediye Başkanı hakkındaki bazı iddiaların soruşturulup soruşturulmayacağına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3504)

38.- Ankara Milletvekili Ersönmez YARBAY’ın, İranlı bir rejim muhalifinin Ankara’da öldürüldüğü iddiası ile Türkiye’de öldürülen İranlılara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3505)

39.- Ankara Milletvekili Ersönmez YARBAY’ın, Türkiye’ye göç eden Bulgar Türklerinin isimlerinin Bulgarca olarak değiştirilerek Bulgaristan Nüfus Kayıtlarına kaydedildiği iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3506)

40.- Afyon Milletvekili Halil ÜNLÜTEPE’nin, Erzurum-Aşkale İlçesi polis karakolunda yaşandığı iddia edilen olaylara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3508)

41.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, Muğla-Datça-Kargı Koyundaki Rum kilisesini restore eden işadamına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3509)

42.- Antalya Milletvekili Nail KAMACI’nın, sağlık ve sosyal güvenlik konularındaki bazı uygulamalara ve SSK’nın bazı ilaçları pahalıya satın aldığı iddialarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/3519)

43.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, bankalarda 1 trilyon TL.’sının üzerinde mevduatı bulunan kişilerin ödedikleri stopaj ile vergilerin tadadi dökümüne ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/3520)

44.- Yozgat Milletvekili Emin KOǒun, yurtdışına çıkan T.C. vatandaşlarından alınan Konut Fonundan sağlanan gelire ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/3521)

45.- Hatay Milletvekili Züheyir AMBER’in, elmas ve mücevheratta KDV uygulamasına son verilmesine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/3526)

46.- Iğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR’in, okullarda kullanılan bilgisayar sayısı ve kalitesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3531)

47.- İzmir Milletvekili Erdal KARADEMİR’in, İzmir-Konak’ta görevli bir öğretmene verilen disiplin cezası ve bir mahkeme kararına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3533)

48.- İstanbul Milletvekili Bihlun TAMAYLIGİL’in, yurtdışı görevine atama ile ilgili iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3534)

49.- Iğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR’in, öğrenci kayıtları sırasında velilerden herhangi bir para alınıp alınmayacağına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3535)

50.- Diyarbakır Milletvekili Muhsin KOÇYİĞİT’in, Diyarbakır-Ergani İlçesinin tam teşekküllü hastane ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/3538)

51.- İstanbul Milletvekili Kemal KILIÇDAROĞLU’nun, ilaç fiyatlarının saptanmasına ve jenerik biyotek ilaç üretimine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/3543)

52.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, demiryolları için ayrılan ödeneğe ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/3570)

53.- Afyon Milletvekili Halil ÜNLÜTEPE’nin, Tavşancıl’daki tren kazasında ölenlerin cenaze törenine ve Afyon-Kızılören’deki yük treni kazasına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/3573)

54.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Eskişehir Demiryolu Meslek Okulunun kapatılmasına ve tekrar açılıp açılmayacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/3574)

55.- Hatay Milletvekili Züheyir AMBER’in, İskenderun Limanı’nda batan gemi ile ilgili iddialara ve sorumlulara ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/3575)

56.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, İskenderun Körfezinde batan gemi hakkındaki iddialara ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/3577)

57.- İzmir Milletvekili Ahmet ERSİN’in, Milli Eğitim Bakanlığı ile İMKB arasındaki protokole göre yapılan okul inşaatı ihalelerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3593)

58.- Mersin Milletvekili Mustafa ÖZYÜREK’in, TMSF’nin el koyduğu mallar üzerindeki tasarrufuna ve bazı iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3594)

59.- Mersin Milletvekili Mustafa ÖZYÜREK’in, Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanlığına yapılan atamaya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3595)

60.- İstanbul Milletvekili Berhan ŞİMŞEK’in, bir gruba ait araçların TMSF tarafından satışına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3597)

61.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, yoksulluğun ve işsizliğin azaltılması yönünde yapılan çalışmalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3600)

62.- İzmir Milletvekili Ahmet ERSİN’in, Milli Eğitim Bakanlığı ile İMKB arasındaki protokole göre yapılacak okul inşaatı ihalelerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3601)

63.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, bir demecinin finans sektöründeki etkilerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3603)

64.- Iğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR’in, milli gelirdeki artışa ve kamu çalışanlarına 2005 yılı için öngörülen zamma ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3604)

 65.- Denizli Milletvekili Mehmet U. NEŞŞAR’ın, Denizli Belediyesinde iki sendika arasındaki ihtilafa müdahil olan bakanlığa ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3605)

66.- Niğde Milletvekili Orhan ERASLAN’ın, zina tartışmalarının ekonomiye verdiği zarara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3607)

67.- Niğde Milletvekili Orhan ERASLAN’ın, zina tartışmalarının ekonomiye verdiği zarara ve bazı iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3608)

68.- İzmir Milletvekili Erdal KARADEMİR’in, ABD’nin askeri amaçlı olarak bazı liman ve havaalanlarımızı kullanabilmesini öngören bir tebliğe ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3610)

69.- Antalya Milletvekili Nail KAMACI’nın, 4876 sayılı Kanun kapsamında tarım üreticilerinin borçlarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3611)

70.- Hatay Milletvekili Fuat ÇAY’ın, Irak’ta Türklere yönelik saldırılara ve alınan tedbirlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3612)

71.- Samsun Milletvekili İlyas Sezai ÖNDER’in, Samsun Büyükşehir Belediyesinin başlattığı iddia edilen bir uygulamaya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3615)

72.- Osmaniye Milletvekili Necati UZDİL’in, yurtdışına çıkan kamyon şoförlerinin tümünün sosyal güvenceye kavuşturulup kavuşturulmayacağına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3616)

73.- İstanbul Milletvekili Onur ÖYMEN’in, Irak’ta Türk vatandaşlarının can güvenliğinin sağlanması için öngörülen tedbirlere ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/3630)

74.- İstanbul Milletvekili Onur ÖYMEN’in, bir terör örgütü tarafından Kuzey Irak’a kaçırılan vatandaşlarımıza ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/3631)

75.- İstanbul Milletvekili Onur ÖYMEN’in, Irak’taki Türkmen soydaşlarımızın korunması için hükümetin girişimlerine ve sonuçlarına ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/3632)

76.- Hatay Milletvekili İnal BATU’nun, son büyükelçiler kararnamesine ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/3633)

77.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, Ziraat Bankasının değişen bilgisayar sistemine ilişkin Devlet Bakanından (Ali BABACAN) yazılı soru önergesi (7/3642)

78.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, TMSF tarafından yürütülen döviz kredisi alacaklarına ilişkin Devlet Bakanından (Ali BABACAN) yazılı soru önergesi (7/3643)

79.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, kamu bankalarının yeniden yapılandırılması için verilen Hazine desteğine ilişkin Devlet Bakanından (Ali BABACAN) yazılı soru önergesi (7/3644)

80.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, Ziraat Bankasındaki kamuya ait hesaplara ilişkin Devlet Bakanından (Ali BABACAN) yazılı soru önergesi (7/3645)

81.- Konya Milletvekili Nezir BÜYÜKCENGİZ’in, Isparta-Konya Doğalgaz Hattının Tuzlukçu İlçesindeki bölümünde kamulaştırma işlemlerinin ne zaman tamamlanacağına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/3648)

82.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, vazife malulü emniyet personeline ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3653)

83.- İstanbul Milletvekili Bihlun TAMAYLIGİL’in, halk ekmek fabrikası ekmek kuponlarının sahtelerinin basıldığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3655)

84.- Kırklareli Milletvekili Mehmet S. KESİMOĞLU’nun, muhtarların kayıt yenileme işlemlerine ve ücret alınıp alınmadığına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3659)

85.- Niğde Milletvekili Orhan ERASLAN’ın, Emniyet teşkilatından bazı personelin idareyle mahkemelik olmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3660)

86.- Ordu Milletvekili İdris Sami TANDOĞDU’nun, Samsun Büyükşehir Belediyesinin başlattığı iddia edilen bir uygulamaya ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3661)

87.- Kırklareli Milletvekili Mehmet S. KESİMOĞLU’nun, polis memurluğundan komiser yardımcılığına terfi sınavlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3662)

88.- Iğdır Milletvekili Yücel ARTANTAŞ’ın, mülkiyeti Emekli Sandığına ait bazı otellere ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/3665)

89.- Yalova Milletvekili Muharrem İNCE’nin, öğretmen ve yöneticilerin ders ve ek ders ücretlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3668)

90.- İstanbul Milletvekili Kemal KILIÇDAROĞLU’nun, Osmangazi Üniversitesinde verilen bir akademik ünvanla ilgili iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3669)

91.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan’daki öğretmen açığı ve bazı sorunlara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3670)

92.- Antalya Milletvekili Osman KAPTAN’ın, ilköğretim okulları ihaleleri ile ilgili bazı iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3671)

93.- Yalova Milletvekili Muharrem İNCE’nin, eğitim çalışanlarına sağlanan sosyal yardımlar ve bazı sorunlara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3672)

94.- İstanbul Milletvekili Algan HACALOĞLU’nun, İMKB ile imzalanan protokole göre açılan okul binaları inşaatı ihalelerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3676)

95.- Samsun Milletvekili İlyas Sezai ÖNDER’in, Samsun-Vezirköprü İlçesindeki Zübeyde Hanım Kız Öğrenci Yurdunun Milli Eğitim Müdürlüğüne devredilmek üzere kapatılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3678)

96.- Niğde Milletvekili Orhan ERASLAN’ın, teknik öğretmen atamalarına ve teknik öğretmen yetiştiren okullarda sınırlama yapılıp yapılmayacağına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3679)

97.- İzmir Milletvekili Sedat UZUNBAY’ın, hemzemin geçitlerdeki bariyer ve sinyalizasyon eksikliklerine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/3695)

98.- Aydın Milletvekili Özlem ÇERÇİOĞLU’nun, İzmir Limanındaki altyapı ve organizasyon eksikliği nedeniyle ihracatta yaşanan sorunlara ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/3696)

99.- Diyarbakır Milletvekili Muhsin KOÇYİĞİT’in, Kayseri-Sivas ve Erzincan-Erzurum demiryolları güzergahındaki kavak ve söğüt ağaçlarının kesim ihalesine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/3697)