BIM Normal deneme 2 26 2004-11-04T14:21:00Z 2004-11-05T07:42:00Z 2004-11-05T07:42:00Z 1 315 1799 TBMM 14 3 2209 9.2812 21

 Dönem: 22

                                                                                                                            Yasama Yılı:  3

                                                                                                                                  No: 18

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

04 Kasım 2004 Perşembe

 

Tasarı

 

1.-  Uluslararası Yasal Meteoroloji Örgütü Kuruluş Sözleşmesine Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/916) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ve Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa Geliş Tarihi: 01.11.2004)

 

Raporlar

 

1.-  Samsun Milletvekili Haluk Koç ve 55 Milletvekilinin, Karadeniz Sahil Yolu İşlerinin İhalesinde Müteahhit Firmaların Önceden Anlaştıklarının Bilinmesine Rağmen, Fiyatları Ayarlayarak ve Rekabete Meydan Vermeyerek Devleti Büyük Ölçüde Zarara Uğrattığı ve Bu Eyleminin Türk Ceza Kanununun 205 İnci Maddesine Uyduğu İddiasıyla Bayındırlık ve İskan Eski Bakanı Yaşar Topçu Hakkında Anayasanın 100 üncü ve İçtüzüğün 107 nci Maddeleri Uyarınca Bir Meclis Soruşturması Açılmasına İlişkin Önergesi ve Meclis Soruşturması Komisyonu Raporu (9/9) (S.Sayısı: 672) (Dağıtma tarihi: 04.11.2004) (GÜNDEME)

2.-  Türk Ticaret Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Raporu (1/882) (S. Sayısı: 674) (Dağıtma Tarihi: 04.11.2004) (GÜNDEME)

3.-  Türk Ceza Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/592) (S. Sayısı: 675) (Dağıtma Tarihi: 04.11.2004) (GÜNDEME)

4.-  Şanlıurfa Milletvekili A. Müfit Yetkin ve 13 Milletvekilinin; Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri Hakkında 6 Kasım 1989 Tarih ve 388 Sayılı  Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile Mardin Milletvekili Muharrem Doğan ve 35 Milletvekilinin; Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/324, 2/299) (S. Sayısı: 677) (Dağıtma Tarihi: 04.11.2004) (GÜNDEME)

5.-  İzmir Kentinde Yapılacak Dünya Üniversitelerarası Spor Oyunları (Universiade) Kanunu Tasarısı İle Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (1/899) (S. Sayısı: 678) (Dağıtma Tarihi: 04.11.2004) (GÜNDEME)