BIM Normal t 2 205 2005-07-01T12:42:00Z 2005-09-26T06:32:00Z 2005-09-26T06:32:00Z 7 2155 12288 TBMM 102 24 15090 9.2812 21

 Dönem: 22

                                                                                                                            Yasama Yılı:  3

                                                                                                                                  No: 173

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

 19 Eylül 2005 Pazartesi (Olağanüstü)

 

Cumhurbaşkanınca Geri Gönderilen Kanunlar

 

            1.- 24.06.2005 Tarihli ve 5372 Sayılı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ve Anayasanın 89 uncu ve 104 üncü Maddeleri Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi (1/1066) (Anayasa ile  Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.7.2005)

            2.- 29.06.2005 Tarihli ve 5375 Sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ve Anayasanın  89 uncu ve 104 üncü  Maddeleri Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi (1/1067) (Anayasa ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.7.2005)

            3.- 02.07.2005 Tarihli ve 5382 Sayılı Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Sözleşmeli Sağlık Personeli Çalıştırılması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ve Anayasanın 89 uncu ve 104 üncü Maddeleri Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi (1/1068) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.7.2005)

            4.- 02.07.2005 Tarihli ve 5387 Sayılı Bankacılık Kanunu ve Anayasanın 89 uncu ve 104 üncü Maddeleri Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi (1/1069) (Anayasa İle Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.7.2005)

            5.- 03.07.2005 Tarihli ve 5394 Sayılı Türkiye İstatistik Kanunu ve Anayasanın 89 uncu ve 104 üncü Maddeleri Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi (1/1070) (Anayasa İle Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.7.2005)

Tasarılar

           

1.- Çocuklarla Kişisel İlişki Kurulmasına Dair Avrupa Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/1071) (Adalet İle Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005)

2.- Birleşmiş Milletler Yolsuzlukla Mücadele Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/1072) (Adalet İle Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.7.2005)

3.- Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Hakkında Kanun Tasarısı (1/1073) ) (Adalet; Avrupa Birliği Uyum; Çevre  İle Tarım Orman ve Köyişleri  Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.7.2005)

4.- Elektrik Piyasası Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/1074) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji; Avrupa Birliği Uyum; Adalet İle  Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.7.2005)

5.- Avrupa Patentlerinin Verilmesi İle İlgili Sözleşmenin (Avrupa Patent Sözleşmesi) Değiştirilmesine İlişkin Anlaşmaya Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/1075) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji İle Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.7.2005)

6.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Fas Krallığı Hükümeti Arasında Bitki Karantina ve Bitki Koruma Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/1076) (Tarım, Orman ve Köyişleri İle Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.7.2005)

7.- Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Transit Taşıma Çerçeve Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/1077) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm İle Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.7.2005)

8.- Türkiye Cumhuriyeti Jandarma Genel Komutanlığı İle Ukrayna İçişleri Bakanlığı İç Birlikler Ana Departmanı Arasında Güvenlik Alanında Personel Eğitimi ve Öğretimi İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/1078) (İçişleri İle Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.7.2005)

9.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Fas Krallığı Hükümeti Arasında Sağlık Alanında İşbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun  Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı (1/1079) (Sağlık, Aile,Çalışma ve Sosyal İşler İle Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.7.2005)

10.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Suudi Arabistan Krallığı Hükümeti Arasında Güvenlik, Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerle Mücadele Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/1080) (İçişleri İle Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.7.2005)

11.- Avrupa Bölgesinde Yükseköğretimle İlgili Belgelerin Tanınmasına İlişkin Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/1081) (Milli Eğitim, Kültür,  Gençlik ve Spor İle Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.7.2005)

12.- Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/1082) (Plan ve Bütçe İle İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.7.2005)

13.- Kadroları İl Özel İdarelerine Ait Bulunan Kütüphane ve Müze Personelinin Aylıklarının Genel Bütçeden Ödenmesi Hakkında Kanunun Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/1083) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor; İçişleri İle Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.7.2005)

14.- 2004 Mali Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı (1/1084) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.7.2005)

15.-  2004 Mali Yılı Katma Bütçeli İdareler Kesinhesap Kanunu Tasarısı (1/1085) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.7.2005)

16.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kendi Toprakları Arası ve Ötesinde Hava Hizmetlerine İlişkin Hava Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/1086) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm İle Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.8.2005)

17.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti  Arasında Uluslararası Terörizm, Organize Suçlar, Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerle Bunların Katkı Maddeleri ve Benzerlerinin Kaçakçılığı ve Diğer Tiplerdeki Suçlarla Mücadelede İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/1087) (İçişleri İle Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.8.2005)

18.- Türkiye Cumhuriyeti Devlet İstatistik Enstitüsü İle Kazakistan Cumhuriyeti İstatistik Ajansı Arasında İstatistik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/1088) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji İle Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.8.2005)

19.- Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı (1/1089) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor İle Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.8.2005)

20.- Uluslararası Karayolu Yolcu ve Eşya Taşımacılığına İlişkin Türkiye Cumhuriyeti ve Portekiz Cumhuriyeti Arasında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna  Kanun Tasarısı (1/1090) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm İle Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.8.2005)

21.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Ukrayna Bakanlar Kurulu Arasında Demiryolu Taşımacılığı Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin Kanun Tasarısı (1/1091) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm İle Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.8.2005)

22.- Türkiye Cumhuriyeti İle Bosna-Hersek Arasında Hukuki ve Ticari Konularda Adli İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/1092) (Adalet İle Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.8.2005)

23.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Katar Devleti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/1093) (Plan ve Bütçe İle Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.8.2005)

24.- Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/1094) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor İle Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.8.2005)

25.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Pakistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Tarım Alanında Teknik-Bilimsel ve Ek Ekonomik İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/1095) (Tarım, Orman ve Köyişleri İle Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.8.2005)

26.- Türkiye Cumhuriyeti İle Tunus Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sanayi İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/1096) ) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji İle Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.8.2005)

27.- Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağa Adam Hizmetleri Tazminat Kanunu ve 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/1097) (Milli Savunma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.8.2005)

28.- Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/1098) (Milli Savunma İle Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.8.2005)

29.- Türkiye Cumhuriyeti İle Güney Afrika Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/1099) (Plan ve Bütçe İle Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.9.2005)

30.- Dışişleri Bakanlığı Tarafından Temsil Edilen Türkiye Cumhuriyeti İle Fransız Kalkınma Ajansı Arasında Kuruluş Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/1100) (Plan ve Bütçe İle Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.9.2005)

31.- Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukuki Veçhelerine Dair Kanun Tasarısı (1/1101) (Dışişleri İle Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.9.2005)

 

Teklifler

 

1.- İzmir Milletvekili Bülent Baratalı’nın; Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda ve Sosyal Güvenlikle İlgili Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Temsil Tazminatı Ödenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi  (2/572) (Milli Savunma İle Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.6.2005)

2.- Karabük Milletvekilleri Mehmet Ceylan, Hasan Bilir ile Ali Öğüten’in; Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 2809 Sayılı Kanun İle 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi  (2/573) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor İle Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.6.2005)

3.- Tekirdağ Milletvekilleri T. Ziyaeddin Akbulut İle Ahmet Kambur’un; Balıkesir İline Bağlı Marmara İlçesinin Tekirdağ İline Bağlanması Hakkında Kanun Teklifi (2/574) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.7.2005)

4.- Trabzon Milletvekili Asım Aykan’ın; 2560 Sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/575) (Çevre İle İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.7.2005)

5.- Kırklareli Milletvekili Mehmet S. Kesimoğlu’nun; Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/576) (Adalet İle İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.8.2005)

6.- Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu’nun; 5084 ve 5350 Sayılı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/577) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.8.2005)

7.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun; Telgraf ve Telefon Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/578) (Milli Savunma İle Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.8.2005)

8.- Denizli Milletvekili Mehmet Yüksektepe’nin; Jeotermal Kaynakları ve Mineralli Sular Kanunu Teklifi (2/579) (Adalet; Plan ve Bütçe İle Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.8.2005)

9.- Çankırı Milletvekili Hikmet Özdemir’in; Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/580) (Milli Eğitim. Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.8.2005)

10.- Karaman Milletvekili Mevlüt Akgün’ün; Yolsuzluklarla Mücadele Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/581) (Adalet İle İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.8.2005)

11.- Şanlıurfa Milletvekili Turan Tüysüz ve 10 Milletvekilinin;  6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkındaki Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/582) (Adalet İle İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.8.2005)

Tezkereler

 

            1.- Çanakkale Milletvekili İbrahim Köşdere’nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/877) Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.7.2005)

            2.- Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık’ın; Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/878) Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.7.2005)

            3.- İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü’nün; Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/879) Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.9.2005)

 

Yazılı Soru Önergeleri

 

1.– Samsun Milletvekili Haluk KOǒun, Koruma Müdürlüğü personeline ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/7698) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/7/2005)

2.– Kırklareli Milletvekili Mehmet S. KESİMOĞLU’nun, 85 inci yıl kutlamaları için yapılan harcamalara ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/7699) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/7/2005)

3.– Denizli Milletvekili Mehmet U. NEŞŞAR’ın, sağlık harcamalarına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/7154) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/6/2005)

4.–Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, Milli Saraylar Daire Başkanlığınca düzenlenen rehberlik sınavına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/7834) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/7/2005)

 

 

 

 

 

 

 

 

Genel Görüşme Önergesi

 

1.- Cumhuriyet Halk Partisi Grubu Adına, Grup Başkanı Antalya Milletvekili Deniz BAYKAL ile Grup Başkanvekilleri İstanbul Milletvekili Ali TOPUZ, İzmir Milletvekili K. Kemal ANADOL ve Samsun Milletvekili Haluk KOǒun, son zamanlarda yaşanan terör olayları ve bu süreçte Türkiye’nin sürüklenmeye çalışıldığı tehlikeli çatışma ortamı  konusunda Anayasa’nın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/23) (Başkanlığa geliş tarihi:15.9.2005)