BIM Normal t 2 17 2005-07-01T12:42:00Z 2005-07-03T06:46:00Z 2005-07-03T06:46:00Z 11 6170 35172 TBMM 293 70 43193 9.2812 21

 Dönem: 22

                                                                                                                            Yasama Yılı:  3

                                                                                                                                  No: 170

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

 2 Temmuz 2005 Cumartesi

 

Tasarılar

 

1.-   Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Afganistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/1062) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.6.2005)

2.-   Türkiye Cumhuriyeti ile Arjantin Cumhuriyeti Arasında Bitki Koruma Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/1063) (Tarım, Orman ve Köyişleri ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.6.2005)

3.-   Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Afganistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık Alanında İşbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/1064) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.6.2005)

4.-   Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Güney Afrika Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/1065) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.6.2005)

 

Teklifler

 

1.-   Düzce Milletvekilleri Metin Kaşıkoğlu, Fahri Çakır ve Yaşar Yakış’ın; Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/568) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.6.2005)

2.-   Mardin Milletvekili Muharrem Doğan ile 11 Milletvekilinin; İl Özel İdaresi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/569) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.6.2005)

3.-   İstanbul Milletvekili Berhan Şimşek ile 52 Milletvekilinin; Sivas Madımak Otelinin “Barış, Kültür ve Sanat Müzesi” Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/570) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.6.2005)

 

Raporlar

 

            1.- Bankacılık Kanunu Tasarısı ve Avrupa Birliği Uyum ile Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/1007) (S. Sayısı: 972) (Dağıtma tarihi: 2.7.2005) (GÜNDEME)

            2.- Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ile Milli Savunma ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/1057) (S. Sayısı: 974) (Dağıtma tarihi: 2.7.2005) (GÜNDEME)

 

 

Sözlü Soru Önergeleri

 

1.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, Bitlis-Güroymak İlçesinde bir tiyatro oyununun sahnelenmesinin engellendiği iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1568) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/6/2005)

2.- Muğla Milletvekili Fahrettin ÜSTÜN’ün, teşvik uygulaması kapsamındaki illerde yapılan yatırımlara ilişkin Devlet Bakanından (Ali BABACAN) sözlü soru önergesi (6/1569) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/6/2005)

3.- Muğla Milletvekili Fahrettin ÜSTÜN’ün, 58 ve 59 uncu Hükümetler dönemindeki öğrenim kredilerinin miktarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1570) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/6/2005)

 

Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- Iğdır Milletvekili Yücel ARTANTAŞ’ın, Başbakanlık Takip Kuruluna ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7155) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/6/2005)

2.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, Kayseri Et Kombinasının özelleştirilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7156) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/6/2005)

3.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, engelli vatandaşların araç edinmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7157) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/6/2005)

4.- Şanlıurfa Milletvekili Turan TÜYSÜZ’ün, AİHM’nde Türkiye aleyhine açılan davalara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/7158) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/6/2005)

5.- Konya Milletvekili Atilla KART’ın, İdari Yargı ve Adli Yargı hakim adaylığı sınavlarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/7159) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/6/2005)

6.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, özelleştirme sonrasında işçilerle yapılan geçici hizmet sözleşmesine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/7160) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/6/2005)

7.- Şanlıurfa Milletvekili Turan TÜYSÜZ’ün, SSK ve BAĞ-KUR prim tahsilatına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/7161) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/6/2005)

8.- Ankara Milletvekili Yakup KEPENEK’in, bir BAĞ-KUR müfettişiyle ilgili basında yer alan habere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/7162) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/6/2005)

9.- İzmir Milletvekili Ali Rıza BODUR’un, sigorta hastanelerinden alınan heyet raporlarının geçersiz sayılmasına ve eczacı odalarının başvurusuna ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/7163) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/6/2005)

10.- Şanlıurfa Milletvekili Turan TÜYSÜZ’ün, Şanlıurfa İlinde polis meslek yüksekokulu açılmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7164) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/6/2005)

11.- Malatya Milletvekili Muharrem KILIǒın, Almanya’da yaşayan Türklerin çifte vatandaşlığına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7165) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/6/2005)

12.- Ankara Milletvekili Zekeriya AKINCI’nın, 2004-2005 ders yılında üniversitelerde yaşanan öğrenci olaylarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7166) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/6/2005)

13.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, Bitlis Valisinin başkanlığında yapılan bir toplantıda muhtarlara ve diğer vatandaşlara kötü muamelede bulunulduğu iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7167) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/6/2005)

14.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlindeki bir köy yoluna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7168) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/6/2005)

15.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlindeki bir köy yoluna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7169) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/6/2005)

16.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlindeki bir köy yoluna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7170) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/6/2005)

17.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlindeki bir köy yoluna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7171) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/6/2005)

18.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlindeki bir köy yoluna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7172) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/6/2005)

19.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlindeki bir köy yoluna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7173) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/6/2005)

20.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlindeki bir köy yoluna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7174) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/6/2005)

21.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlindeki bir köy yoluna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7175) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/6/2005)

22.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlindeki bir köy yoluna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7176) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/6/2005)

23.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlindeki bir köy yoluna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7177) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/6/2005)

24.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlindeki bir köy yoluna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7178) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/6/2005)

25.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlindeki bir köy yoluna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/71679) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/6/2005)

26.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlindeki bir köy yoluna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7180) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/6/2005)

27.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlindeki bir köy yoluna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7181) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/6/2005)

28.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlindeki bir köy yoluna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7182) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/6/2005)

29.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlindeki bir köy yoluna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7183) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/6/2005)

30.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlindeki bir köy yoluna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7184) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/6/2005)

31.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlindeki bir köy yoluna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7185) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/6/2005)

32.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlindeki bir köy yoluna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7186) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/6/2005)

33.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlindeki bir köy yoluna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7187) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/6/2005)

34.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlindeki bir köy yoluna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7188) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/6/2005)

35.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlindeki bir köy yoluna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7189) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/6/2005)

36.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlindeki bir köy yoluna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7190) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/6/2005)

37.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlindeki bir köy yoluna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7191) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/6/2005)

38.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlindeki bir köy yoluna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7192) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/6/2005)

39.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlindeki bir köy yoluna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7193) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/6/2005)

40.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlindeki bir köy yoluna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7194) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/6/2005)

41.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlindeki bir köy yoluna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7195) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/6/2005)

42.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlindeki bir köy yoluna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7196) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/6/2005)

43.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlindeki bir köy yoluna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7197) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/6/2005)

44.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlindeki bir köy yoluna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7198) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/6/2005)

45.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlindeki bir köy yoluna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7199) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/6/2005)

46.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlindeki bir köy yoluna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7200) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/6/2005)

47.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlindeki bir köy yoluna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7201) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/6/2005)

48.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlindeki bir köy yoluna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7202) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/6/2005)

49.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, Bakanlığın çeşitli uygulamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7203) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/6/2005)

50.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, okuma-yazma oranlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7204) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/6/2005)

51.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlindeki bir köy okuluna ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7205) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/6/2005)

52.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlindeki bir köy okuluna ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7206) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/6/2005)

53.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlindeki bir köy okuluna ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7207) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/6/2005)

54.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlindeki bir köy okuluna ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7208) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/6/2005)

55.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlindeki bir köy okuluna ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7209) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/6/2005)

56.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlindeki bir köy okuluna ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7210) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/6/2005)

57.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlindeki bir köy okuluna ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7211) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/6/2005)

58.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlindeki bir köy okuluna ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7212) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/6/2005)

59.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlindeki bir köy okuluna ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7213) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/6/2005)

60.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlindeki bir köy okuluna ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7214) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/6/2005)

61.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlindeki bir köy okuluna ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7215) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/6/2005)

62.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlindeki bir köy okuluna ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7216) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/6/2005)

63.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlindeki bir köy okuluna ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7217) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/6/2005)

64.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlindeki bir köy okuluna ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7218) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/6/2005)

65.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlindeki bir köy okuluna ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7219) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/6/2005)

66.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlindeki bir köy okuluna ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7220) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/6/2005)

67.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlindeki bir köy okuluna ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7221) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/6/2005)

68.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlindeki bir köy okuluna ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7222) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/6/2005)

69.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlindeki bir köy okuluna ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7223) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/6/2005)

70.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlindeki bir köy sağlık ocağına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7224) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/6/2005)

71.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlindeki bir köy sağlık ocağına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7225) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/6/2005)

72.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlindeki bir köy sağlık ocağına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7226) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/6/2005)

73.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlindeki bir köy sağlık ocağına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7227) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/6/2005)

74.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlindeki bir köy sağlık ocağına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7228) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/6/2005)

75.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlindeki bir köy sağlık ocağına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7229) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/6/2005)

76.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlindeki bir köy sağlık ocağına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7230) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/6/2005)

77.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlindeki bir köy sağlık ocağına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7231) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/6/2005)

78.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlindeki bir köy sağlık ocağına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7232) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/6/2005)

79.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlindeki bir köy sağlık ocağına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7233) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/6/2005)

80.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlindeki bir köy sağlık ocağına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7234) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/6/2005)

81.- Konya Milletvekili Atilla KART’ın, Konya İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğündeki usulsüzlük iddialarına ilişkin Devlet Bakanından (Nimet ÇUBUKÇU) yazılı soru önergesi (7/7235) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/6/2005)

82.- Muğla Milletvekili Fahrettin ÜSTÜN’ün, ikinci Dünya Savaşında Nazi kamplarına alınan ve öldürülen Türk vatandaşlarına ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/7236) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/6/2005)

83.- İzmir Milletvekili Erdal KARADEMİR’in, yurtdışı seyahatlerine ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet AYDIN) yazılı soru önergesi (7/7237) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/6/2005)

84.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, Bitlis-Güroymak İlçesinde bir tiyatro oyununun sahnelenmesinin engellendiği iddialarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/7238) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/6/2005)

85.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, vergi gelirlerine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/7239) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/6/2005)

86.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, dış ticaret müşavirliklerine ilişkin Devlet Bakanından (Kürşad TÜZMEN) yazılı soru önergesi (7/7240) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/6/2005)

87.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, gıda üretimi ve denetimine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7241) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/6/2005)

88.- İstanbul Milletvekili Kemal KILIÇDAROĞLU’nun, Mavi Akım Sözleşmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7243) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/6/2005)

89.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Kayseri İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/7244) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/6/2005)

90.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Kayseri İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/7245) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/6/2005)

91.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, duble yol yapılması çalışmalarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/7246) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/6/2005)

92.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Kayseri İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/7247) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/6/2005)

93.- Bartın Milletvekili Hacı İbrahim KABARIK’ın, Bartın İline 2001-2004 yıllarında ayrılan ödenek miktarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/7248) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/6/2005)

94.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Kayseri İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/7249) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/6/2005)

95.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Kayseri İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/7250) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/6/2005)

96.- Bartın Milletvekili Hacı İbrahim KABARIK’ın, Bartın İline 2001-2004 yıllarında ayrılan ödenek miktarına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/7251) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/6/2005)

97.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Kayseri İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali ŞAHİN) yazılı soru önergesi (7/7252) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/6/2005)

98.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Kayseri İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali ŞAHİN) yazılı soru önergesi (7/7253) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/6/2005)

99.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Kayseri İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/7254) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/6/2005)

100.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Kayseri İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/7255) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/6/2005)

101.- Zonguldak Milletvekili Harun AKIN’ın, Türkiye Taşkömürü Kurumunda iş kazalarını önlemeye yönelik tedbirlere ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/7256) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/6/2005)

102.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Kayseri İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7257) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/6/2005)

103.- Bartın Milletvekili Hacı İbrahim KABARIK’ın, Bartın İline 2001-2004 yıllarında ayrılan ödenek miktarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7258) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/6/2005)

104.- Adana Milletvekili Atilla BAŞOĞLU’nun, dolmuşlarda muavin bulundurulmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7259) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/6/2005)

105.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Kayseri İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/7260) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/6/2005)

106.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Kayseri İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/7261) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/6/2005)

107.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Kayseri İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7262) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/6/2005)

108.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Kayseri İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7263) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/6/2005)

109.- Adana Milletvekili Atilla BAŞOĞLU’nun, öğretmenlerin hayat standardına ve çalışma şartlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7264) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/6/2005)

110.- Mardin Milletvekili Muharrem DOĞAN’ın, Mardin İl Milli Eğitim Müdürünün görevden alınmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7265) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/6/2005)

111.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Kayseri İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7266) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/6/2005)

112.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Kayseri İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7267) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/6/2005)

113.- Bartın Milletvekili Hacı İbrahim KABARIK’ın, Bartın İline 2001-2004 yıllarında ayrılan ödenek miktarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7268) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/6/2005)

114.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Kayseri İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/7269) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/6/2005)

115.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Kayseri İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/7270) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/6/2005)

116.- Ordu Milletvekili Kazım TÜRKMEN’in, fındık üreticisinin yaşadığı doğal afete ve uğradığı zarara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7271) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/6/2005)

117.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Kayseri İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7272) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/6/2005)

118.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Kayseri İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7273) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/6/2005)

119.- Bartın Milletvekili Hacı İbrahim KABARIK’ın, Bartın İline 2001-2004 yıllarında ayrılan ödenek miktarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7274) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/6/2005)

120.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Kayseri İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/7275) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/6/2005)

121.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Kayseri İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/7276) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/6/2005)

122.- Manisa Milletvekili Ufuk ÖZKAN’ın, ülkemizdeki özel havayolu taşımacılığına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/7277) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/6/2005)

123.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Kayseri İlinde 2005 yılı için planlanan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Devlet Bakanından (Nimet ÇUBUKÇU) yazılı soru önergesi (7/7278) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/6/2005)

124.- Bartın Milletvekili Hacı İbrahim KABARIK’ın, Bartın İline 2001-2004 yıllarında ayrılan ödenek miktarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/7279) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/6/2005)

125.- Bartın Milletvekili Hacı İbrahim KABARIK’ın, Bartın İline 2001-2004 yıllarında ayrılan ödenek miktarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/7280) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/6/2005)

126.- Konya Milletvekili Atilla KART’ın, Maliye Bakanı ile ilgili bazı iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7281) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/6/2005)

127.- Tokat Milletvekili Resul TOSUN’un, Büyük Ortadoğu Projesine ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/7282) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/6/2005)

128.- İzmir Milletvekili Vezir AKDEMİR’in, Almanya’da yaşayan Türklerin çifte vatandaşlığına ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/7283) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/6/2005)

129.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlindeki bir köye cemevi yapılmasına ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet AYDIN) yazılı soru önergesi (7/7284) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/6/2005)

130.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlindeki bir köye cemevi yapılmasına ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet AYDIN) yazılı soru önergesi (7/7285) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/6/2005)

131.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlindeki bir köye cemevi yapılmasına ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet AYDIN) yazılı soru önergesi (7/7286) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/6/2005)

132.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlindeki bir köye cemevi yapılmasına ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet AYDIN) yazılı soru önergesi (7/7287) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/6/2005)

133.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlindeki bir köye cemevi yapılmasına ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet AYDIN) yazılı soru önergesi (7/7288) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/6/2005)

134.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlindeki bir köye cemevi yapılmasına ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet AYDIN) yazılı soru önergesi (7/7289) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/6/2005)

135.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlindeki bir köye cemevi yapılmasına ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet AYDIN) yazılı soru önergesi (7/7290) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/6/2005)

136.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlindeki bir köye cemevi yapılmasına ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet AYDIN) yazılı soru önergesi (7/7291) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/6/2005)

137.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlindeki bir köye cemevi yapılmasına ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet AYDIN) yazılı soru önergesi (7/7292) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/6/2005)

138.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlindeki bir köye cemevi yapılmasına ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet AYDIN) yazılı soru önergesi (7/7293) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/6/2005)

139.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlindeki bir köye cemevi yapılmasına ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet AYDIN) yazılı soru önergesi (7/7294) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/6/2005)

140.- Hatay Milletvekili Züheyir AMBER’in, Çankaya Belediye Başkanlığı ile ilgili usulsüzlük iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7295) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/6/2005)

141.- Aydın Milletvekili Mehmet Mesut ÖZAKCAN’ın, Kuşadası Belediyesinin bazı uygulamalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7296) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/6/2005)

142.- Bartın Milletvekili Hacı İbrahim KABARIK’ın, Bartın İline 2001-2004 yıllarında ayrılan ödenek miktarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/7297) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/6/2005)

143.- Kastamonu Milletvekili Musa SIVACIOĞLU’nun, Kastamonu Kalesindeki düzenleme çalışmalarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/7298) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/6/2005)

144.- Adana Milletvekili Atilla BAŞOĞLU’nun, Şırnak İlinde rödavans usulü kiraya verilen maden sahalarını işletenlerin vergi yükümlülüklerine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/7299) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/6/2005)

145.- İzmir Milletvekili Vezir AKDEMİR’in, özelleştirme uygulamalarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/7300) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/6/2005)

146.- Karaman Milletvekili Mevlüt AKGÜN’ün, bulgurdaki KDV oranına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/7301) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/6/2005)

147.- İstanbul Milletvekili Mehmet SEVİGEN’in, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde yaşanan bebek ölümlerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7302) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/6/2005)

148.- Muğla Milletvekili Fahrettin ÜSTÜN’ün, Kırım Kongo Ateşli Humma hastalığına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7303) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/6/2005)

149.- Bartın Milletvekili Hacı İbrahim KABARIK’ın, Bartın İline 2001-2004 yıllarında ayrılan ödenek miktarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/7304) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/6/2005)

150.- Aydın Milletvekili Mehmet Mesut ÖZAKCAN’ın, havayolu taşımacılığına ve İstanbul’a yeni havaalanı yapılmasına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/7305) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/6/2005)

151.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, İŞ-TİM ve Türk Telekoma ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/7306) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/6/2005)

152.- Muğla Milletvekili Fahrettin ÜSTÜN’ün, THY’nın Ankara’dan Milas-Bodrum ve Dalaman uçuşlarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/7307) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/6/2005)

153.- Bilecik Milletvekili Yaşar TÜZÜN’ün, Köy Hizmetleri çalışanları tarafından kurulduğu belirtilen bir şirkete ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/7308) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/6/2005)

154.- Hatay Milletvekili Züheyir AMBER’in, Çankaya Belediye Başkanlığı ile ilgili usulsüzlük iddialarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/7309) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/6/2005)

155.- Bartın Milletvekili Hacı İbrahim KABARIK’ın, 1991-2004 yıllarında Bartın İline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7310) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/6/2005)

156.- Bartın Milletvekili Hacı İbrahim KABARIK’ın, Bartın İline 2001-2004 yıllarında ayrılan ödenek miktarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/7311) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/6/2005)

157.- Bartın Milletvekili Hacı İbrahim KABARIK’ın, Bartın İline 2001-2004 yıllarında ayrılan ödenek miktarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/7312) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/6/2005)

158.- Muğla Milletvekili Fahrettin ÜSTÜN’ün, eğitim durumlarına göre işsizlik oranlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/7313) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/6/2005)

159.- Muğla Milletvekili Fahrettin ÜSTÜN’ün, Merkez Av Komisyonu kararlarının uygulanmasına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/7314) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/6/2005)

160.- İzmir Milletvekili Hakkı ÜLKܒnün, çocuk yuvaları ve yetiştirme yurtlarındaki çocukların durumlarına ilişkin Devlet Bakanından (Nimet ÇUBUKÇU) yazılı soru önergesi (7/7315) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/6/2005)

161.- Karaman Milletvekili Mevlüt AKGÜN’ün, serbest bölgelerdeki fiktif depolardan yurda kaçak bakliyat sokulduğu iddialarına ilişkin Devlet Bakanından (Kürşad TÜZMEN) yazılı soru önergesi (7/7316) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/6/2005)

162.- Iğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR’in, bazı kadrolara yapılan atamalara ve üniversitelere verilen akademik kadro sayısına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7318) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/6/2005)

163.- Iğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR’in, kamudaki personel sayısına ve yapılan atamalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7319) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/6/2005)

164.- Hatay Milletvekili Mehmet ERASLAN’ın, maaş ödemeleri ile ilgili olarak bankalarla sözleşme yapılıp yapılmadığına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7320) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/6/2005)

165.- Konya Milletvekili Atilla KART’ın, Mercedes Benz Türk A.Ş. Firmasının gümrük işlemlerinin denetimine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7321) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/6/2005)

166.- Manisa Milletvekili Ufuk ÖZKAN’ın, Başbakanlıktaki mevcut ve alınacak otomobillere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7322) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/6/2005)

167.- İzmir Milletvekili Bülent BARATALI’nın, belediyelerin iç ve dış borçlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7323) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/6/2005)

168.- Hatay Milletvekili Mehmet ERASLAN’ın, maaş ödemeleri ile ilgili olarak bankalarla sözleşme yapılıp yapılmadığına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/7324) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/6/2005)

169.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bursa-Harmancık İlçesinde depremden hasar gören binalara ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/7325) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/6/2005)

170.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, Diyanet İşleri Başkanlığının ASAM eski Başkanına danışmanlık ücreti ödeyip ödemediğine ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet AYDIN) yazılı soru önergesi (7/7326) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/6/2005)

171.- Hatay Milletvekili Mehmet ERASLAN’ın, maaş ödemeleri ile ilgili olarak bankalarla sözleşme yapılıp yapılmadığına ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet AYDIN) yazılı soru önergesi (7/7327) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/6/2005)

172.- Adana Milletvekili Tacidar SEYHAN’ın, Samsun’da bir cami imamı hakkındaki bir iddiaya ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet AYDIN) yazılı soru önergesi (7/7328) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/6/2005)

173.- Hatay Milletvekili Mehmet ERASLAN’ın, maaş ödemeleri ile ilgili olarak bankalarla sözleşme yapılıp yapılmadığına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7329) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/6/2005)

174.- Manisa Milletvekili Nuri ÇİLİNGİR’in, Manisa-Salihli Kaymakamının bir uygulamasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7330) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/6/2005)

175.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bursa-Harmancık İlçesine kaymakam atanmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7331) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/6/2005)

176.- Hatay Milletvekili Mehmet ERASLAN’ın, maaş ödemeleri ile ilgili olarak bankalarla sözleşme yapılıp yapılmadığına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/7332) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/6/2005)

177.- Adana Milletvekili Tacidar SEYHAN’ın, Batman-Hasankeyf kazılarına ve kültürel varlıkların korunmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/7333) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/6/2005)

178.- Iğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR’in, Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünde gerçekleşen bir soruşturma olayına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/7334) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/6/2005)

179.- İstanbul Milletvekili Bihlun TAMAYLIGİL’in, özelleştirme kapsamındaki şirketlerin denetimine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/7335) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/6/2005)

180.- İzmir Milletvekili Türkan MİÇOOĞULLARI’nın, Dünya Bankası Başkanına mektup gönderilip gönderilmediğine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/7336) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/6/2005)

181.- Hatay Milletvekili Mehmet ERASLAN’ın, maaş ödemeleri ile ilgili olarak bankalarla sözleşme yapılıp yapılmadığına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7337) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/6/2005)

182.- İzmir Milletvekili Erdal KARADEMİR’in, İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğündeki çeşitli uygulamalara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7338) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/6/2005)

183.- Sinop Milletvekili Engin ALTAY’ın, ek ders ücretlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7339) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/6/2005)

184.- Hatay Milletvekili Mehmet ERASLAN’ın, maaş ödemeleri ile ilgili olarak bankalarla sözleşme yapılıp yapılmadığına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7340) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/6/2005)

185.- Tokat Milletvekili Feramus ŞAHİN’in, Kırım-Kongo Hemorojik Humması hastalığı için alınan önlemlere ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7341) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/6/2005)

186.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bursa-Harmancık İlçesinde meydana gelen deprem sonrası sağlık hizmetlerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7342) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/6/2005)

187.- Hatay Milletvekili Mehmet ERASLAN’ın, maaş ödemeleri ile ilgili olarak bankalarla sözleşme yapılıp yapılmadığına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7343) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/6/2005)

188.- Tokat Milletvekili Feramus ŞAHİN’in, Kırım-Kongo Hemorojik Humması hastalığıyla mücadeleye ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7344) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/6/2005)

189.- Adana Milletvekili Tacidar SEYHAN’ın, buğday fiyatlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7345) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/6/2005)

190.- Hatay Milletvekili Mehmet ERASLAN’ın, maaş ödemeleri ile ilgili olarak bankalarla sözleşme yapılıp yapılmadığına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/7346) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/6/2005)

191.- Hatay Milletvekili Mehmet ERASLAN’ın, maaş ödemeleri ile ilgili olarak bankalarla sözleşme yapılıp yapılmadığına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/7347) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/6/2005)

192.- Hatay Milletvekili Mehmet ERASLAN’ın, maaş ödemeleri ile ilgili olarak bankalarla sözleşme yapılıp yapılmadığına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/7348) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/6/2005)

193.- Hatay Milletvekili Mehmet ERASLAN’ın, maaş ödemeleri ile ilgili olarak bankalarla sözleşme yapılıp yapılmadığına ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/7349) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/6/2005)

194.- Hatay Milletvekili Mehmet ERASLAN’ın, maaş ödemeleri ile ilgili olarak bankalarla sözleşme yapılıp yapılmadığına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif ŞENER) yazılı soru önergesi (7/7350) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/6/2005)

195.- Hatay Milletvekili Mehmet ERASLAN’ın, maaş ödemeleri ile ilgili olarak bankalarla sözleşme yapılıp yapılmadığına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali ŞAHİN) yazılı soru önergesi (7/7351) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/6/2005)

196.- Hatay Milletvekili Mehmet ERASLAN’ın, maaş ödemeleri ile ilgili olarak bankalarla sözleşme yapılıp yapılmadığına ilişkin Devlet Bakanından (Beşir ATALAY) yazılı soru önergesi (7/7352) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/6/2005)

197.- Hatay Milletvekili Mehmet ERASLAN’ın, maaş ödemeleri ile ilgili olarak bankalarla sözleşme yapılıp yapılmadığına ilişkin Devlet Bakanından (Ali BABACAN) yazılı soru önergesi (7/7353) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/6/2005)

198.- Hatay Milletvekili Mehmet ERASLAN’ın, maaş ödemeleri ile ilgili olarak bankalarla sözleşme yapılıp yapılmadığına ilişkin Devlet Bakanından (Kürşad TÜZMEN) yazılı soru önergesi (7/7354) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/6/2005)

199.- Hatay Milletvekili Mehmet ERASLAN’ın, maaş ödemeleri ile ilgili olarak bankalarla sözleşme yapılıp yapılmadığına ilişkin Devlet Bakanından (Nimet ÇUBUKÇU) yazılı soru önergesi (7/7355) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/6/2005)

200.- Hatay Milletvekili Mehmet ERASLAN’ın, maaş ödemeleri ile ilgili olarak bankalarla sözleşme yapılıp yapılmadığına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/7356) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/6/2005)

201.- Hatay Milletvekili Mehmet ERASLAN’ın, maaş ödemeleri ile ilgili olarak bankalarla sözleşme yapılıp yapılmadığına ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/7357) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/6/2005)

202.- Hatay Milletvekili Mehmet ERASLAN’ın, maaş ödemeleri ile ilgili olarak bankalarla sözleşme yapılıp yapılmadığına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/7358) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/6/2005)

203.- Hatay Milletvekili Mehmet ERASLAN’ın, maaş ödemeleri ile ilgili olarak bankalarla sözleşme yapılıp yapılmadığına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/7359) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/6/2005)