BIM Normal deneme 2 125 2004-11-03T11:32:00Z 2004-11-04T07:33:00Z 2004-11-04T07:33:00Z 2 536 3060 TBMM 25 6 3757 9.2812 21

 Dönem: 22

                                                                                                                            Yasama Yılı:  3

                                                                                                                                  No: 17

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

03 Kasım 2004 Çarşamba

 

Teklif

 

1.-  Yalova Milletvekili Şükrü Önder’in; Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/330) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa Geliş Tarihi: 03.11.2004)

Raporlar

 

1.-  Kütahya Milletvekili Soner Aksoy’un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/283) (S. Sayısı: 530) (Dağıtma tarihi: 03.11.2004) (GÜNDEME)

2.-  Kocaeli Milletvekilleri Mehmet Vecdi Gönül, Osman Pepe ve Nevzat Doğan’ın Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporları (3/284) (S. Sayısı: 531) (Dağıtma tarihi: 03.11.2004) (GÜNDEME)

3.-  Kocaeli Milletvekili Nevzat Doğan’ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/285) (S. Sayısı: 532) (Dağıtma tarihi: 03.11.2004) (GÜNDEME)

4.-  Kocaeli Milletvekilleri Nevzat Doğan ve Nihat Ergün’ün Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporları (3/286) (S. Sayısı: 533) (Dağıtma tarihi: 03.11.2004) (GÜNDEME)

5.-  Kocaeli Milletvekilleri Nihat Ergün ve Muzaffer Baştopçu’nun Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporları (3/287) (S. Sayısı: 534) (Dağıtma tarihi: 03.11.2004) (GÜNDEME)

6.-  Kocaeli Milletvekilleri Nevzat Doğan ve Nihat Ergün’ün Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporları (3/288) (S. Sayısı: 535) (Dağıtma tarihi: 03.11.2004) (GÜNDEME)

7.-  Kocaeli Milletvekilleri Osman Pepe, Mehmet Vecdi Gönül, Nevzat Doğan ve Muzaffer Baştopçu’nun Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporları (3/289) (S. Sayısı: 536) (Dağıtma tarihi: 03.11.2004) (GÜNDEME)

8.-  Zonguldak Milletvekili Polat Türkmen’in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/299) (S. Sayısı: 537) (Dağıtma tarihi: 03.11.2004) (GÜNDEME)

9.-  Tokat Milletvekili Feramus Şahin’in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/305) (S. Sayısı: 538) (Dağıtma tarihi: 03.11.2004) (GÜNDEME)

10.-         Mardin Milletvekili Süleyman Bölünmez’in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/306) (S. Sayısı: 540) (Dağıtma tarihi: 03.11.2004) (GÜNDEME)

 

 

 

 

 

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

1.- Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt ASLANOĞLU ve 39 Milletvekilinin, şeker pancarı ve Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. ile ilgili sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/221) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.10.2004)

2.- İzmir Milletvekili Hakkı ÜLKÜ ve 37 Milletvekilinin, Küçük Menderes Irmağındaki kirliliğin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/222) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.10.2004)