BIM Normal t 2 4 2005-07-01T12:42:00Z 2005-07-02T07:15:00Z 2005-07-02T07:15:00Z 1 172 983 TBMM 8 1 1207 9.2812 21

 Dönem: 22

                                                                                                                            Yasama Yılı:  3

                                                                                                                                  No: 169

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

 1 Temmuz 2005 Cuma  

 

Rapor

 

            1.- Ankara Milletvekili Salih Kapusuz’un; Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Raporu (2/560) (S. Sayısı: 973) (Dağıtma tarihi: 1.7.2005) (GÜNDEME)

 

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

1.- Adana Milletvekili Kemal SAĞ ve 25 Milletvekilinin, buğday ve şeker satışlarından doğacak görev zararlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/303) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/6/2005)

2.- Kütahya Milletvekili Abdullah Erdem CANTİMUR ve 27 Milletvekilinin, dahilde işleme rejimi kapsamında yapılan buğday ve şeker satışlarıyla ilgili sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/304) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/6/2005)