BIM Normal tbmm 2 978 2005-06-30T06:20:00Z 2005-07-01T09:17:00Z 2005-07-01T09:17:00Z 1 391 2230 TBMM 18 5 2616 10.2625 Clean Clean 21 MicrosoftInternetExplorer4

 Dönem: 22

                                                                                                               Yasama Yılı:  3

                                                                                                                                No: 167

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

 29 Haziran 2005 Çarşamba 

 

Raporlar

 

1.      Çocukları Koruma Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/991) (S. Sayısı: 963) (Dağıtma tarihi: 29.06.2005) (GÜNDEME)

2.      Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Eğitim Enstitüsü Kurucu Belgesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor İle Dışişleri Komisyonları Raporları (1/1026) (S. Sayısı: 965) (Dağıtma tarihi: 29.06.2005) (GÜNDEME)

3.      Karaman Milletvekili Mevlüt Akgün ile 10 Milletvekilinin ve Samsun Milletvekili İlyas Sezai Önder ile 6 Milletvekilinin; Avukatlık Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifleri ile Adalet Komisyonu Raporu (2/480, 2/483) (S. Sayısı: 968) (Dağıtma tarihi: 29.06.2005) (GÜNDEME)

4.      Özürlüler Hakkında ve Bazı Kanunlar ile Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı; Tekirdağ Milletvekili Mehmet Nuri Saygun’un Özürlüler İdaresi Başkanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi; İstanbul Milletvekili Lokman Ayva’nın Özürlüler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekilleri İstanbul Milletvekili Ali Topuz, İzmir Milletvekili Kemal Anadol, Samsun Milletvekili Haluk Koç ile 46 Milletvekilinin Özürlüler Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler  ile Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/1029, 2/215, 2/424, 2/437) (S. Sayısı: 969) (Dağıtma tarihi: 29.6.2005) (GÜNDEME)

5.      Bursa Milletvekili Şevket Orhan ile Balıkesir Milletvekili Ali Osman Sali’nin; 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (2/461) (S. Sayısı: 970) (Dağıtma tarihi: 29.06.2005) (GÜNDEME)

6.      Eskişehir Milletvekilleri Mehmet Ali Arıkan, Cevdet Selvi ile Mehmet Yücesan ve Muharrem Tozçöken ile Fahri Keskin’in; Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifleri ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (2/543, 2/562) (S. Sayısı: 971) (Dağıtma tarihi: 29.06.2005) (GÜNDEME)

 

Yazılı Soru Önergesi

 

1.- Adana Milletvekili Tacidar SEYHAN’ın, Manisa Mesir Macunu Şenliklerine düzenlenen geziye ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/5524) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/4/2005)