BIM Normal t 2 18 2005-06-28T15:22:00Z 2005-06-29T07:20:00Z 2005-06-29T07:20:00Z 5 2678 15269 TBMM 127 30 18751 9.2812 21

 Dönem: 22

                                                                                                                            Yasama Yılı:  3

                                                                                                                                  No: 166

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

 28 Haziran 2005 Salı 

 

Raporlar

 

1.      Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Sözleşmeli Sağlık Personeli Çalıştırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu ve Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/1040) (S. Sayısı: 959) (Dağıtma tarihi: 28.6.2005) (GÜNDEME)

2.      Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Milli Savunma Komisyonu Raporu (1/1056) (S. Sayısı: 960) (Dağıtma tarihi: 28.6.2005) (GÜNDEME)

3.      Bursa Milletvekili M. Altan Karapaşaoğlu’nun; 3359 Sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununa Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/540) (S. Sayısı: 961) (Dağıtma tarihi: 28.6.2005) (GÜNDEME)

4.      Yalova Milletvekili Şükrü Önder’in; Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile İçişleri Komisyonu Raporu (2/546) (S. Sayısı: 962) (Dağıtma tarihi: 28.6.2005) (GÜNDEME)

 

Sözlü Soru Önergeleri

 

1.- Ağrı Milletvekili Naci ASLAN’ın, Erzurum Atatürk Üniversitesince düzenlenen mezuniyet töreninde bir velinin salona alınmamasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1566) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/6/2005)

2.- Balıkesir Milletvekili Sedat PEKEL’in, okullarda rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin yürütülmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1567) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/6/2005)

 

Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- Tekirdağ Milletvekili Enis TÜTÜNCܒnün, Kuzey Irak’ta yaşanan olaylara ve Kerkük’teki Türkmenlerin durumuna ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7088) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/6/2005)

2.- İzmir Milletvekili Muharrem TOPRAK’ın, Üniversiade Oyunları organizasyonunda kurumlar arası koordinasyona ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7089) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/6/2005)

3.- Hatay Milletvekili Mehmet ERASLAN’ın, emlak fiyatlarındaki artışa ve konut açığına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7090) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/6/2005)

4.- Hatay Milletvekili Mehmet ERASLAN’ın, özel hizmet tazminatı alan teknik personele ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7091) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/6/2005)

5.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, İstanbul Bağımsız Türk-Ortodoks Patrikhanesi Vakfının statüsüne ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali ŞAHİN) yazılı soru önergesi (7/7092) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/6/2005)

6.- İzmir Milletvekili Muharrem TOPRAK’ın, Üniversiade Oyunları için yapılan koordinasyon çalışmalarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali ŞAHİN) yazılı soru önergesi (7/7093) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/6/2005)

7.- İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM’in, TRT’nin kiraladığı araçlara ilişkin Devlet Bakanından (Beşir ATALAY) yazılı soru önergesi (7/7094) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/6/2005)

8.- İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM’in, TRT Berlin bürosunda görevlendirilen kişilere ilişkin Devlet Bakanından (Beşir ATALAY) yazılı soru önergesi (7/7095) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/6/2005)

9.- İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM’in, TRT’nin dizi çektirdiği bir şirkete ilişkin Devlet Bakanından (Beşir ATALAY) yazılı soru önergesi (7/7096) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/6/2005)

10.- İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM’in, TRT’nin özel bir şirkete çektirdiği dizide TRT personeli veya yakınlarına görev verildiği iddiasına ilişkin Devlet Bakanından (Beşir ATALAY) yazılı soru önergesi (7/7097) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/6/2005)

11.- İzmir Milletvekili Muharrem TOPRAK’ın, Üniversiade Oyunlarının görüntülü olarak yayınlanmasına ilişkin Devlet Bakanından (Beşir ATALAY) yazılı soru önergesi (7/7098) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/6/2005)

12.- Hatay Milletvekili Mehmet ERASLAN’ın, 2002-2005 yılları itibariyle kişi başına düşen iç ve dış borç miktarına ilişkin Devlet Bakanından (Beşir ATALAY) yazılı soru önergesi (7/7099) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/6/2005)

13.- Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR’un, bir uluslararası anlaşmadaki çekincenin kaldırılmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7100) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/6/2005)

14.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, kapkaç olaylarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7101) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/6/2005)

15.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlindeki bir köy yoluna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7102) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/6/2005)

16.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlindeki bir köy yoluna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7103) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/6/2005)

17.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlindeki bir köy yoluna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7104) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/6/2005)

18.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlindeki bir köy yoluna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7105) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/6/2005)

19.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlindeki bir köy yoluna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7106) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/6/2005)

20.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlindeki bir köy yoluna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7107) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/6/2005)

21.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlindeki bir köy yoluna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7108) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/6/2005)

22.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlindeki bir köy yoluna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7109) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/6/2005)

23.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlindeki bir köy yoluna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7110) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/6/2005)

24.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlindeki bir köy yoluna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7111) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/6/2005)

25.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlindeki bir köy yoluna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7112) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/6/2005)

26.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlindeki bir köy yoluna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7113) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/6/2005)

27.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlindeki bir köy yoluna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7114) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/6/2005)

28.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlindeki bir köy yoluna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7115) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/6/2005)

29.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlindeki bir köy yoluna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7116) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/6/2005)

30.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlindeki bir köy yoluna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7117) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/6/2005)

31.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlindeki bir köy yoluna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7118) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/6/2005)

32.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlindeki bir köy yoluna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7119) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/6/2005)

33.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlindeki bir köy yoluna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7120) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/6/2005)

34.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlindeki bir köy yoluna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7121) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/6/2005)

35.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlindeki bir köy yoluna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7122) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/6/2005)

36.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlindeki bir köy yoluna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7123) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/6/2005)

37.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlindeki bir köy yoluna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7124) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/6/2005)

38.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlindeki bir köy yoluna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7125) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/6/2005)

39.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlindeki bir köy yoluna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7126) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/6/2005)

40.- İzmir Milletvekili Muharrem TOPRAK’ın, Üniversiade Oyunları organizasyonunda asayişin sağlanmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7127) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/6/2005)

41.- İzmir Milletvekili Muharrem TOPRAK’ın, Üniversiade Oyunlarında kültürümüzün tanıtılması için yapılacak etkinliklere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/7128) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/6/2005)

42.- Muğla Milletvekili Ali ARSLAN’ın, paket tur turizm sisteminin turizme etkilerine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/7129) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/6/2005)

43.- Adana Milletvekili Kemal SAĞ’ın, THY’nin çalıştığı bankalar ve finans kuruluşlarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/7130) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/6/2005)

44.- İzmir Milletvekili Sedat UZUNBAY’ın, konut yapı kooperatiflerine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/7131) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/6/2005)

45.- Tekirdağ Milletvekili Enis TÜTÜNCܒnün, TREDAŞ’a elektrik borcu olan abonelere ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/7132) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/6/2005)

46.- İzmir Milletvekili Muharrem TOPRAK’ın, Üniversiade Oyunları için ayrılan ödenek miktarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/7133) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/6/2005)

47.- İzmir Milletvekili Hakkı ÜLKܒnün, Aliağa’da Tüpraş A.Ş.’ye ait bir taşınmazın kiralanmasına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/7134) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/6/2005)

48.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, vergi mükellefi sayısına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/7135) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/6/2005)

49.- Hatay Milletvekili Mehmet ERASLAN’ın, ülkemizdeki konut yapı kooperatiflerine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/7136) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/6/2005)

50.- Denizli Milletvekili Mustafa GAZALCI’nın, ders programlarının hazırlanmasına ve maliyetine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7137) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/6/2005)

51.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, mesleki ve teknik eğitim okullarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7138) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/6/2005)

52.- Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR’un, psikolojik destek ve ruh sağlığına yönelik merkezlerin artırılmasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7139) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/6/2005)

53.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlindeki bir köy sağlık ocağına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7140) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/6/2005)

54.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlindeki bir köy sağlık ocağına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7141) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/6/2005)

55.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlindeki bir köy sağlık ocağına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7142) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/6/2005)

56.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlindeki bir köy sağlık ocağına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7143) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/6/2005)

57.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlindeki bir köy sağlık ocağına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7144) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/6/2005)

58.- İzmir Milletvekili Muharrem TOPRAK’ın, Üniversiade Oyunlarıyla ilgili sağlık çalışmalarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7145) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/6/2005)

59.- Eskişehir Milletvekili Mehmet Vedat YÜCESAN’ın, imam kadrosunda çalışan bir şahsın devlet hastanesinde müdür yardımcılığına getirildiği iddialarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7146) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/6/2005)

60.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, ülkemizdeki hekim ve yatak sayısına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7147) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/6/2005)

61.- Tekirdağ Milletvekili Enis TÜTÜNCܒnün, hayvancılık sektörünün sorunlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7148) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/6/2005)

62.- Denizli Milletvekili Mustafa GAZALCI’nın, Denizli İli Bozkurt ve Çardak bölgelerinde yaşanan kuraklığa ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7149) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/6/2005)

63.- İzmir Milletvekili Muharrem TOPRAK’ın, Üniversiade oyunlarıyla ilgili karayolu ulaşım çalışmalarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/7150) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/6/2005)

64.- İstanbul Milletvekili Onur ÖYMEN’in, Irak’ta yaşanan gelişmelere ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/7151) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/6/2005)

65.- İstanbul Milletvekili Onur ÖYMEN’in, ekonomik krizlerden etkilenen şirketlere ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif ŞENER) yazılı soru önergesi (7/7152) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/6/2005)

66.- İstanbul Milletvekili Kemal KILIÇDAROĞLU’nun, SSK’lıların özel sağlık kuruluşlarından faydalanmalarına ve katkı payı ödemelerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/7153) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/6/2005)

 

Meclis Araştırması Önergeleri

        

1.- Van Milletvekili Cüneyit KARABIYIK ve 44 Milletvekilinin, Van Kedisinin neslinin korunması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın      98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/299) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/6/2005)

2.- Diyarbakır Milletvekili İrfan Riza YAZICIOĞLU ve 20 Milletvekilinin, uyuşturucu ve bağımlılık yapıcı madde kullanımının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın      98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/300) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/6/2005)

 

Süresi İçinde Cevaplandırılmayan Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER’in, Diyarbakır için planlanan konut projelerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6296)

2.- Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER’in, Diyarbakır Temsan A.Ş.’ye ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6297)

3.- İzmir Milletvekili Türkan MİÇOOĞULLARI’nın, İzmir İlinde devam eden kamu yatırımlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6300)

4.- Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER’in, Doğu ve Güneydoğuda terör ve çeşitli sebeplerden dolayı boşaltılan köy ve mezralara ve kapalı okul sayısına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6301)

5.- Antalya Milletvekili Atila EMEK’in, İmar Bankasının Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna devrinden sonra mudilere ödenen mevduata ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6303)

6.- Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER’in, İran ve Irak’tan gelen Doğalgaz Projesi kapsamına Diyarbakır’ın alınıp alınmayacağına ve yarım kalmış projelerin tamamlanmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6304)

7.- İzmir Milletvekili Ahmet ERSİN’in, pirinç ithalatı tahsislerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6306)

8.- Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER’in, Diyarbakır Temsan A.Ş.’nin tam kapasiteli olarak tekrar hizmete açılmasına yönelik çalışmalara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/6308)

9.- Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER’in, Diyarbakır Temsan A.Ş.’ye ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/6309)

10.- Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER’in, Diyarbakır Temsan A.Ş.’ye ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/6310)

11.- Şanlıurfa Milletvekili Turan TÜYSÜZ’ün, akaryakıt kaçakçılığına ve ithal edilen akaryakıtın sevkiyatına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/6312)

12.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Gümüşhane İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/6313)

13.- Kırklareli Milletvekili Mehmet S. KESİMOĞLU’nun, PKK terör örgütünün büyük kentlerde ve turistik yörelerde eylem hazırlığında olduğu iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6315)

14.- Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER’in, köye dönüş projesi ile köy korucularına ve faili meçhul cinayetlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6317)

15.- Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER’in, Diyarbakır’daki bir yüzme havuzu ve atletizm sahası inşaatına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6330)

16.- Ordu Milletvekili İdris Sami TANDOĞDU’nun, okullarda yaşanan zehirlenme olaylarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6331)

17.- Aydın Milletvekili Özlem ÇERÇİOĞLU’nun, Atatürk Havalimanıyla ilgili bazı ihalelere ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/6336)

18.- Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER’in, Diyarbakır’daki sağlık merkezlerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6344)

19.- Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER’in, şoförlerin sosyal güvenliği ile ilgili çalışmalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/6346)

20.- İstanbul Milletvekili Ali Rıza GÜLÇİÇEK’in, yurt dışında çalışan vatandaşların Türkiye’de emekli olabilmek için ödedikleri emeklilik primlerinin arttırılmasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/6347)

21.- Aydın Milletvekili Özlem ÇERÇİOĞLU’nun, 2004 yılındaki büyümenin ve cari açığın finansmanına ilişkin Devlet Bakanından (Ali BABACAN) yazılı soru önergesi (7/6351)

22.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Gümüşhane İlinde 2003-2004 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali ŞAHİN) yazılı soru önergesi (7/6352)