BİM Normal t 2 28 2005-06-27T11:54:00Z 2005-06-28T07:14:00Z 2005-06-28T07:14:00Z 6 2963 16892 TBMM 140 33 20744 9.2812 21

Dönem: 22

                                                                                                                            Yasama Yılı:  3

                                                                                                                                  No: 165

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

 27 Haziran 2005 Pazartesi 

 

 

Tasarılar

 

1.-   Güneydoğu Avrupa Sivil-Asker Acil Durum Planlama Konseyi Kurulması Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/1058) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm; Milli Savunma ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.06.2005)

2.-   Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Mısır Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/1059) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.06.2005)

3.-   Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Afganistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gümrük Konularında İşbirliği ve Karşılıklı Yardımlaşma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/1060) (Plan ve Bütçe ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.06.2005)

4.-   Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Yüksek ve Orta Dereceli Okullar Öğretmenleri ile İlkokul Öğretmenlerinin Haftalık Ders Saatleri ile Ek Ders Ücretleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/1061) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.06.2005)

 

 

Teklifler

 

1.-   Erzurum Milletvekili Muzaffer Gülyurt’un; Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/563) (Tarım, Orman ve Köyişleri ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.06.2005)

2.-   Osmaniye Milletvekili Durdu Mehmet Kastal ile 11 Milletvekilinin; Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/564) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.06.2005)

3.-   Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılması Hakkında İçtüzük Teklifi (2/565) (Anayasa Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.06.2005)

4.-   İzmir Milletvekili Nükhet Hotar Göksel ile Bursa Milletvekili Faruk Çelik’in; Serbest Bölgeler Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/566) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.06.2005)

5.-   Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan ile Hatay Milletvekili Mehmet Eraslan’ın; Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanuna Ek ve Geçici Maddeler Eklenmesi ve 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/567) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.06.2005)

 

Sözlü Soru Önergeleri

 

1.- Balıkesir Milletvekili Sedat PEKEL’in, kira artışlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1565) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/6/2005)

 

Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlindeki bir köy okuluna ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6994) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/6/2005)

2.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlindeki bir köy okuluna ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6995) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/6/2005)

3.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlindeki bir köy okuluna ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6996) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/6/2005)

4.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlindeki bir köy okuluna ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6997) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/6/2005)

5.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlindeki bir köy okuluna ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6998) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/6/2005)

6.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlindeki bir köy okuluna ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6999) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/6/2005)

7.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlindeki bir köy okuluna ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7000) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/6/2005)

8.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlindeki bir köy okuluna ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7001) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/6/2005)

9.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlindeki bir köy okuluna ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7002) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/6/2005)

10.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlindeki bir köy okuluna ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7003) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/6/2005)

11.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlindeki bir köy okuluna ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7004) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/6/2005)

12.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlindeki bir köy okuluna ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7005) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/6/2005)

13.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlindeki bir köy okuluna ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7006) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/6/2005)

14.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlindeki bir köy okuluna ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7007) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/6/2005)

15.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlindeki bir köy okuluna ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7008) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/6/2005)

16.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlindeki bir köy yoluna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7009) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/6/2005)

17.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlindeki bir köy yoluna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7010) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/6/2005)

18.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlindeki bir köy yoluna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7011) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/6/2005)

19.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlindeki bir köy yoluna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7012) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/6/2005)

20.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlindeki bir köy yoluna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7013) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/6/2005)

21.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlindeki bir köy yoluna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7014) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/6/2005)

22.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlindeki bir köy yoluna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7015) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/6/2005)

23.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlindeki bir köy yoluna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7016) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/6/2005)

24.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlindeki bir köy yoluna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7017) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/6/2005)

25.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlindeki bir köy yoluna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7018) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/6/2005)

26.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlindeki bir köy yoluna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7019) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/6/2005)

27.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlindeki bir köy yoluna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7020) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/6/2005)

28.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlindeki bir köy yoluna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7021) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/6/2005)

29.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlindeki bir köy yoluna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7022) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/6/2005)

30.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlindeki bir köy yoluna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7023) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/6/2005)

31.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlindeki bir köy yoluna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7024) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/6/2005)

32.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlindeki bir köy yoluna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7025) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/6/2005)

33.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlindeki bir köy yoluna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7026) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/6/2005)

34.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlindeki bir köy yoluna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7027) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/6/2005)

35.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlindeki bir köy yoluna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7028) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/6/2005)

36.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlindeki bir köy yoluna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7029) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/6/2005)

37.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlindeki bir köy yoluna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7030) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/6/2005)

38.­- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlindeki bir köy yoluna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7031) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/6/2005)

39.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlindeki bir köy okuluna ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7032) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/6/2005)

40.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlindeki bir köy okuluna ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7033) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/6/2005)

41.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlindeki bir köy okuluna ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7034) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/6/2005)

42.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlindeki bir köy okuluna ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7035) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/6/2005)

43.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlindeki bir köy okuluna ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7036) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/6/2005)

44.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlindeki bir köy okuluna ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7037) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/6/2005)

45.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlindeki bir köy okuluna ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7038) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/6/2005)

46.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlindeki bir köy okuluna ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7039) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/6/2005)

47.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlindeki bir köy okuluna ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7040) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/6/2005)

48.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlindeki bir köy okuluna ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7041) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/6/2005)

49.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlindeki bir köy okuluna ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7042) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/6/2005)

50.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlindeki bir köy okuluna ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7043) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/6/2005)

51.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlindeki bir köy okuluna ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7044) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/6/2005)

52.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlindeki bir köy okuluna ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7045) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/6/2005)

53.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlindeki bir köy okuluna ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7046) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/6/2005)

54.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlindeki bir köy okuluna ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7047) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/6/2005)

55.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlindeki bir köy okuluna ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7048) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/6/2005)

56.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlindeki bir köy okuluna ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7049) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/6/2005)

57.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlindeki bir köy okuluna ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7050) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/6/2005)

58.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlindeki bir köy okuluna ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7051) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/6/2005)

59.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlindeki bir köy okuluna ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7052) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/6/2005)

60.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlindeki bir sağlık ocağına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7053) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/6/2005)

61.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlindeki bir sağlık ocağına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7054) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/6/2005)

62.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlindeki bir sağlık ocağına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7055) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/6/2005)

63.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlindeki bir sağlık ocağına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7056) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/6/2005)

64.- Mardin Milletvekili Muharrem DOĞAN’ın, Hasankeyf’e yapılması planlanan Ilısu Barajının yol açacağı sorunlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7057) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/6/2005)

65.- Mersin Milletvekili Mustafa ÖZYÜREK’in, Türkiye’nin Büyük Ortadoğu Projesindeki rolüne ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7058) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/6/2005)

66.- Antalya Milletvekili Hüseyin EKMEKÇİOĞLU’nun, Akdeniz Üniversitesi Sağlık Yüksek Okulunun bina sorununa ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7059) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/6/2005)

67.- İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM’in, İzmir’in bazı köylerinde yaşanan sel felaketine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7060) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/6/2005)

68.-Diyarbakır Milletvekili Muhsin KOÇYİĞİT’in, THY Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7061) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/6/2005)

69.- Hatay Milletvekili Züheyir AMBER’in, özel kalem müdürünün havalimanında VİP salonunu kullandığı iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7062) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/6/2005)

70.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, Anamur-Girne arasındaki yolcu taşıma seferlerinin kaldırılma nedenine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7063) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/6/2005)

71.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bursa SSK İl Müdürlüğüne ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/7064) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/6/2005)

72.- İstanbul Milletvekili Mehmet Ali ÖZPOLAT’ın, SSK’ya ait gayrimenkullere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/7065) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/6/2005)

73.- Niğde Milletvekili Orhan ERASLAN’ın, işçi emekli maaşlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/7066) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/6/2005)

74.- Adana Milletvekili Atilla BAŞOĞLU’nun, TÜPRAŞ’ın, aldığı ve işlediği petrol ürünlerine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/7067) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/6/2005)

75.- Niğde Milletvekili Orhan ERASLAN’ın, TEDAŞ tarafından Niğde İlindeki elektrik sayaçlarının değiştirilmesine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/7068) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/6/2005)

76.- Niğde Milletvekili Orhan ERASLAN’ın, Niğde İlindeki Cemil Meriç Görme Engelliler Okuluna ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7069) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/6/2005)

77.- Niğde Milletvekili Orhan ERASLAN’ın, Niğde Milli Eğitim İl Müdürlüğünde Atatürk resmi ve bayrak olmadığı iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7070) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/6/2005)

78.- Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat MELİK’in, Ceylanpınar’da hayvancılıkla uğraşan, göçer vatandaşların sorunlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7071) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/6/2005)

79.- Adana Milletvekili Atilla BAŞOĞLU’nun, sahte bal ve gıda üretimi yapanlara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7072) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/6/2005)

80.- Muğla Milletvekili Ali ARSLAN’ın, süt üreticilerinin sorunlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7073) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/6/2005)

81.- Niğde Milletvekili Orhan ERASLAN’ın, süt üreticilerinin sorunlarına ve alınacak önlemlere ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7074) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/6/2005)

82.- Niğde Milletvekili Orhan ERASLAN’ın, yem fiyatlarına ve hayvancılık sektörünün desteklenmesine yönelik çalışmalara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7075) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/6/2005)

83.- Niğde Milletvekili Orhan ERASLAN’ın, Niğde İlindeki süt üreticilerinin sorunlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7076) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/6/2005)

84.- Niğde Milletvekili Orhan ERASLAN’ın, Niğde’de çiftçilerin Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7077) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/6/2005)

85.- Mersin Milletvekili Vahit ÇEKMEZ’in, Mersin-Mut İlçesine bağlı bazı köylerde dolu afetinden zarar gören kayısı üreticilerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7078) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/6/2005)

86.- Tekirdağ Milletvekili Erdoğan KAPLAN’ın, Tekirdağ ve civarında elektrik tahsilatındaki sorunlara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/7079) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/6/2005)

87.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bursa İline düzenleyeceği ziyarete ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/7080) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/6/2005)

88.- Niğde Milletvekili Orhan ERASLAN’ın, yetiştirme yurdundan ayrılan çocukların sorunlarına ilişkin Devlet Bakanından (Nimet ÇUBUKÇU) yazılı soru önergesi (7/7081) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/6/2005)

89.- Hatay Milletvekili Abdulaziz YAZAR’ın, İskenderun-Arsuz karayolu projesine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/7082) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/6/2005)

90.- İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM’in, İzmir Körfezindeki kirliliğin nedenlerine ve alınacak önlemlere ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/7083) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/6/2005)

91.- Mersin Milletvekili Vahit ÇEKMEZ’in, PTT Enis Öksüz Eğitim Tesislerine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/7084) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/6/2005)

92.- Hatay Milletvekili Züheyir AMBER’in, havaalanlarındaki VİP salonlarının kullanımına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/7085) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/6/2005)

93.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, bazı spor tesislerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali ŞAHİN) yazılı soru önergesi (7/7086) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/6/2005)

94.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, solvent ithal eden şirketlere ilişkin Devlet Bakanından (Kürşad TÜZMEN) yazılı soru önergesi (7/7087) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/6/2005)

 

Meclis Araştırması Önergeleri

        

1.- İzmir Milletvekili Hakkı ÜLKÜ ve 27 Milletvekilinin, seracılık sektörünün sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın      98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/297) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/6/2005)

2.- Adıyaman Milletvekili Şevket GÜRSOY ve 21 Milletvekilinin, Adıyaman ve Bingöl illerinde yaşanabilecek depremden doğabilecek kayıpları asgariye indirmek için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın      98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/298) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/6/2005)