BIM serap 2 30 2005-06-25T09:29:00Z 2005-06-25T09:55:00Z 2005-06-25T09:55:00Z 2 672 3832 TBMM 31 7 4705 9.3821 21

 Dönem: 22

                                                                                                                            Yasama Yılı:  3

                                                                                                                                  No: 163

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

 24 Haziran 2005 Cuma

 

Teklifler

 

1.-   Kocaeli Milletvekili Sefa Sirmen ile 11 Milletvekilinin; Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/549) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.6.2005)

2.-   Kayseri Milletvekili Adem Baştürk ile 2 Milletvekilinin; Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/550) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.6.2005)

 

Raporlar

 

1.-   Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (1/1047) (S. Sayısı: 954) (Dağıtma tarihi: 24.6.2005) (GÜNDEME)

2.-   Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekili Bursa Milletvekili Faruk Çelik’in; Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/538) (S. Sayısı: 955) (Dağıtma tarihi: 24.6.2005) (GÜNDEME)

3.-   Ankara Milletvekili Salih Kapusuz’un; Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Anayasa Komisyonu Raporu (2/548) (S. Sayısı: 957) (Dağıtma tarihi: 24.6.2005) (GÜNDEME)

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

         1.- Şanlıurfa Milletvekili Yahya AKMAN ve 22 Milletvekilinin, GAP bölgesinde aşırı ve bilinçsiz sulamadan kaynaklanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/294) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/6/2005)

 

Süresi İçinde Cevaplandırılmayan Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- İstanbul Milletvekili Kemal KILIÇDAROĞLU’nun Türk Telekomünikasyon A.Ş.’nin özelleştirilmeden önce borçlandırılarak hisse değerlerinin düşürüleceği iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6125)

2.- Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR’un, AB sürecinde doğrudan yabancı yatırım teşviki için yapılacak değişikliklere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6130)

3.- Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR’un, AB ile müzakere sürecini yönetecek idari bir kadro oluşturulup oluşturulmayacağına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6131)

4.- Rize Milletvekili İlyas ÇAKIR’ın, BOTAŞ’ın doğalgaz ithalat lisansındaki bir şarta ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/6142)

5.- Adana Milletvekili Atilla BAŞOĞLU’nun, yabancılara verilen madencilik ruhsatlarının sürelerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/6143)

6.- Adana Milletvekili Atilla BAŞOĞLU’nun, ATAŞ Rafinerisi yangınına ve bazı rafinerilerdeki hırsızlık iddialarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/6144)

7.- Antalya Milletvekili Osman ÖZCAN’ın, akaryakıt bayilerinin lisans sorununa ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/6146)

8.- Kırşehir Milletvekili Mikail ARSLAN’ın, Kütahya-Gediz-Gökler Beldesinde meydana gelen grizu patlamasına ve ülkemizdeki kömür ocaklarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/6149)

9.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce yapımı planlanan Kura Nehri Projesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/6150)

10.- Trabzon Milletvekili Asım AYKAN’ın, bir futbol maçında yaşanan hakem hatalarıyla ilgili bazı iddialara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali ŞAHİN) yazılı soru önergesi (7/6159)

11.- İzmir Milletvekili Ahmet ERSİN’in, Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu seçimlerinin iptaline ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali ŞAHİN) yazılı soru önergesi (7/6164)

12.- Sinop Milletvekili Engin ALTAY’ın, eğitime katkı payı gelirlerine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/6166)

13.- Iğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR’in, İstanbul, Ankara ve İzmir’de bulunan doktor ve hasta sayısı ile ebe bulunmayan sağlık ocaklarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6173)

14.- Çanakkale Milletvekili Ahmet KÜÇÜK’ün, sağlık personelinin döner sermayeden aldığı paya ve sağlık personeli ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6174)

15.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, Almanya Başbakanının Fener Rum Patrikhanesine ziyaretine ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/6192)

16.- İstanbul Milletvekili Onur ÖYMEN’in, Amerika’nın İncirlik Üssünü kullanımıyla ilgili kararnameye ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/6193)