BIM Normal t 2 8 2005-06-23T15:11:00Z 2005-06-24T06:47:00Z 2005-06-24T06:47:00Z 1 200 1141 TBMM 9 2 1401 9.2812 21

 Dönem: 22

                                                                                                                            Yasama Yılı:  3

                                                                                                                                  No: 162

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

 23 Haziran 2005 Perşembe

 

Teklif

 

1.-   Ankara Milletvekili Salih Kapusuz’un; Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/548) (Anayasa Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.06.2005)

 

Rapor

 

            1.-  Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezleri ile Koruma Kurulları Kanunu Tasarısı İle Avrupa Birliği Uyum ve Adalet Komisyonları Raporları (1/992) (S. Sayısı: 953) (Dağıtma tarihi: 23.6.2005) (GÜNDEME)

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

1.- Adana Milletvekili Atilla BAŞOĞLU ve 22 Milletvekilinin, ülkemizdeki su kaynaklarının tespiti ile etkin idare ve koruma yöntemlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/292) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/6/2005)

2.- Erzurum Milletvekili Mustafa ILICALI ve 22 Milletvekilinin, Erzurum Atatürk Üniversitesi 2004-2005 öğretim yılı mezuniyet töreninde bir velinin salona alınmaması olayının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/293) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/6/2005)