BIM Normal t 2 8 2005-06-22T06:20:00Z 2005-06-23T11:07:00Z 2005-06-23T11:07:00Z 14 7882 44933 TBMM 374 89 55180 9.2812 21

 Dönem: 22

                                                                                                                            Yasama Yılı:  3

                                                                                                                                  No: 161

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

 22 Haziran 2005 Çarşamba

 

 

Tasarı

 

1.-   Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı (1/1057) (Milli Savunma ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.06.2005)

 

Teklif

 

1.-   Kırşehir Milletvekili Hacı Turan’ın; Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu İle 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/547) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.06.2005)

 

Rapor

 

1.-   Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanun Tasarısı ve Iğdır Milletvekili Dursun Akdemir ile Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan ve Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş ile 12 Milletvekilinin, Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanun Teklifleri ve Adalet Komisyonu Raporu (1/994, 2/321, 2/474) (S. Sayısı: 952) (Dağıtma tarihi: 22.6.2005) (GÜNDEME)

 

Sözlü Soru Önergeleri

 

1.- İzmir Milletvekili Vezir AKDEMİR’in, halıcılık sektörü hakkındaki açıklamalarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1561) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/6/2005)

2.- Mersin Milletvekili Ersoy BULUT’un, Rusya’nın ülkemizden yaş sebze ve meyve ithalatını durdurmasıyla yaşanan sorunlara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1562) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/6/2005)

3.- Ağrı Milletvekili Naci ASLAN’ın, Ağrı-Patnos Kaymakamı hakkındaki bir şikayete ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1563) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/6/2005)

4.- İstanbul Milletvekili Ahmet Güryüz KETENCİ’nin, İstanbul tüpgeçit projesi ve Boğaz köprülerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1564) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/6/2005)

 

 

Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- Konya Milletvekili Atilla KART’ın, MİT’in telefonları dinlediği iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6711) (Başkanlığa geliş tarihi: 3/6/2005)

2.- Yozgat Milletvekili Emin KOǒun, reklam sektörüne ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6712) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/6/2005)

3.- Tekirdağ Milletvekili Enis TÜTÜNCܒnün, Tekirdağ-Çerkezköy Belediyesinin yaptırdığı bazı binalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6713) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/6/2005)

4.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, TSE Başkanının yönettiği kuruma yönelik yolsuzluk suçlamalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6714) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/6/2005)

5.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, personel atamalarına ve açılan idari davalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6715) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/6/2005)

6.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, Kars-Digor Hisarönü Köyünün köprü ihtiyacına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6716) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/6/2005)

7.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, Antalya-Elmalı’ya kaymakam atanmasına ve bazı görevlerin vekaleten yürütülmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6717) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/6/2005)

8.- İstanbul Milletvekili Berhan ŞİMŞEK’in, ABD ziyaretinde bir televizyon programındaki beyanına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6718) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/6/2005)

9.- İstanbul Milletvekili Bihlun TAMAYLIGİL’in, engellilerin istihdamına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6719) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/6/2005)

10.- Adana Milletvekili Tacidar SEYHAN’ın, İstanbul-Esentepe’de yaptırılan bir inşaata ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/6720) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/6/2005)

11.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bakanlık ve bağlı kuruluşlarındaki personel sayısına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/6721) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/6/2005)

12.- Manisa Milletvekili Nuri ÇİLİNGİR’in, Manisa-Saruhanlı-İshakçelebi Beldesinde meydana gelen sel felaketine ve alınacak önlemlere ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/6722) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/6/2005)

13.- Manisa Milletvekili Ufuk ÖZKAN’ın, Manisa-Gördes Barajına ve sulama projelerine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/6723) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/6/2005)

14.- Isparta Milletvekili Mevlüt COŞKUNER’in, Isparta-Sütçüler-Çandır Köyünün yeni yerleşim yerinin haritada yer almayışına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/6724) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/6/2005)

15.- Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR’un, iş kazalarını azaltmak amacıyla yapılan çalışmalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/6725) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/6/2005)

16.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bakanlık ve bağlı kuruluşlarındaki personel sayısına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/6726) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/6/2005)

17.- Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR’un, Merkez Av Komisyonunun yaban hayvanlarının avlanmasıyla ilgili kararına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/6727) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/6/2005)

18.- Mersin Milletvekili Hüseyin ÖZCAN’ın, otomatik istasyon alımı ihalesine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/6728) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/6/2005)

19.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bakanlık ve bağlı kuruluşlarındaki personel sayısına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/6729) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/6/2005)

20.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bakanlık ve bağlı kuruluşlarındaki personel sayısına ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/6730) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/6/2005)

21.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, Ankara’da bazı ilan panolarında yer alan ilanlara ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/6731) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/6/2005)

22.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bakanlık ve bağlı kuruluşlarındaki personel sayısına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif ŞENER) yazılı soru önergesi (7/6732) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/6/2005)

23.- Kırklareli Milletvekili Mehmet S. KESİMOĞLU’nun, TMSF’ye devredilen İmar Bankasındaki mevduat sahiplerine ödeme yapılıp yapılmayacağına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif ŞENER) yazılı soru önergesi (7/6733) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/6/2005)

24.- Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR’un, kadınlara yönelik şiddet uygulanmasının önlenmesi çalışmalarına ilişkin Devlet Bakanından (Nimet ÇUBUKÇU) yazılı soru önergesi (7/6734) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/6/2005)

25.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bakanlık ve bağlı kuruluşlarındaki personel sayısına ilişkin Devlet Bakanından (Nimet ÇUBUKÇU) yazılı soru önergesi (7/6735) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/6/2005)

26.- Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR’un, Enerji Topluluğu kurulmasını öngören mutabakat zaptına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/6736) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/6/2005)

27.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bakanlık ve bağlı kuruluşlarındaki personel sayısına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/6737) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/6/2005)

28.- Manisa Milletvekili Nuri ÇİLİNGİR’in, Manisa-Saruhanlı-İshakçelebi Beldesinde meydana gelen sel felaketine ve alınacak önlemlere ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/6738) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/6/2005)

29.- Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR’un, Adana-Havutlu Belediye Başkanı hakkındaki iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6739) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/6/2005)

30.- Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR’un, Adana-Sofulu’da yer alan çöplüğe ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6740) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/6/2005)

31.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, 2005 yılında Erzurum İlinde yapılan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6741) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/6/2005)

32.- Konya Milletvekili Atilla KART’ın, Konya-Doğanhisar Devlet Hastanesinin yatak sayısının artırılmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6742) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/6/2005)

33.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, Ankara-Çankaya İlçesindeki bir çarşının onarımına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6743) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/6/2005)

34.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, İstanbul’daki taksicilere yönelik bir açıklamasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/6744) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/6/2005)

35.- Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR’un, Anavarza Antik Kentinin restorasyonuna ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/6745) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/6/2005)

36.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bakanlık ve bağlı kuruluşlarındaki personel sayısına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/6746) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/6/2005)

37.- Isparta Milletvekili Mevlüt COŞKUNER’in, Isparta İlindeki bazı belediyelerin yardımlardan yararlanamamasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/6747) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/6/2005)

38.- Isparta Milletvekili Mevlüt COŞKUNER’in, Isparta’nın Yenişehirbademli İlçesindeki Pınargözü yer altı gölünün tanıtımına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/6748) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/6/2005)

39.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bakanlık ve bağlı kuruluşlarındaki personel sayısına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/6749) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/6/2005)

40.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, ilaç bedellerinin ödenmesindeki uygulamalara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/6750) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/6/2005)

41.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, makam araçlarının kullanımının sınırlanmasına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/6751) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/6/2005)

42.- İstanbul Milletvekili Berhan ŞİMŞEK’in, bazı ilköğretim okullarında yapıldığı iddia edilen ankete ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6752) (Başkanlığa geliş tarihi: 3/6/2005)

43.- Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR’un, çocuklar ve gençler arasında bilgisayarın eğitim-araştırma amaçlı kullanımının yaygınlaştırılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6753) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/6/2005)

44.- Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR’un, ilköğretim müfettişlerinin ücret ve emekliliklerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6754) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/6/2005)

45.- Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR’un, öğretmenlerin sosyal ve ekonomik durumlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6755) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/6/2005)

46.- Yalova Milletvekili Muharrem İNCE’nin, görevlendirme yoluyla çalıştırılan personele ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6756) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/6/2005)

47.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bakanlık ve bağlı kuruluşlarındaki personel sayısına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6757) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/6/2005)

48.- Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR’un, Adana Yumurtalık Devlet Hastanesinin uzman doktor ve personel ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6758) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/6/2005)

49.- Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR’un, üreme sağlığına yönelik çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6759) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/6/2005)

50.- Ankara Milletvekili İsmail DEĞERLİ’nin, Ankara İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan sağlık malzemeleri alımı ihalesine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6760) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/6/2005)

51.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bakanlık ve bağlı kuruluşlarındaki personel sayısına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6761) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/6/2005)

52.- İzmir Milletvekili Hakkı AKALIN’ın, bakanlığa devredilen sağlık personeline ve ücretlerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6762) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/6/2005)

53.- Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR’un, Kemerhisar-Pozantı otoyolunun yapımına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/6763) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/6/2005)

54.- Mersin Milletvekili Hüseyin ÖZCAN’ın, Mersin İlindeki PTT’ye ait eğitim tesislerine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/6764) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/6/2005)

55.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bakanlık ve bağlı kuruluşlarındaki personel sayısına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/6765) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/6/2005)

56.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bakanlık ve bağlı kuruluşlarındaki personel sayısına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/6766) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/6/2005)

57.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bakanlık ve bağlı kuruluşlarındaki personel sayısına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6767) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/6/2005)

58.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bakanlık ve bağlı kuruluşlarındaki personel sayısına ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/6768) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/6/2005)

59.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bakanlık ve bağlı kuruluşlarındaki personel sayısına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/6769) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/6/2005)

60.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bakanlık ve bağlı kuruluşlarındaki personel sayısına ilişkin Devlet Bakanından (Kürşad TÜZMEN) yazılı soru önergesi (7/6770) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/6/2005)

61.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bakanlık ve bağlı kuruluşlarındaki personel sayısına ilişkin Devlet Bakanından (Beşir ATALAY) yazılı soru önergesi (7/6771) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/6/2005)

62.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bakanlık ve bağlı kuruluşlarındaki personel sayısına ilişkin Devlet Bakanından (Ali BABACAN) yazılı soru önergesi (7/6772) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/6/2005)

63.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bakanlık ve bağlı kuruluşlarındaki personel sayısına ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet AYDIN) yazılı soru önergesi (7/6773) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/6/2005)

64.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bakanlık ve bağlı kuruluşlarındaki personel sayısına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali ŞAHİN) yazılı soru önergesi (7/6774) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/6/2005)

65.- Diyarbakır Milletvekili Muhsin KOÇYİĞİT’in, kamulaştırma bedellerine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/6777) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/6/2005)

66.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, Köykent Projesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6778) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/6/2005)

67.- Antalya Milletvekili Osman KAPTAN’ın, yabancı kaynaklardan finanse edilen projelere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6779) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/6/2005)

68.- İstanbul Milletvekili Berhan ŞİMŞEK’in, Başbakanlık tarafından yayınlanan bir kitaba ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6780) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/6/2005)

69.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, bazı ülkelerle sınır kapılarına ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/6781) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/6/2005)

70.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, uluslar arası alanda Türk bestekarlarının fikri haklarının korunmasına ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/6782) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/6/2005)

71.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, bir siyasi parti genel başkan yardımcısının BDDK ile ilgili iddialarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif ŞENER) yazılı soru önergesi (7/6783) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/6/2005)

72.- Iğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR’in, TMSF’ye devredilen Pamukbank’taki personel istihdamına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif ŞENER) yazılı soru önergesi (7/6784) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/6/2005)

73.- Yozgat Milletvekili Emin KOǒun, TMSF’ye devredilen Star Grubunun kiraladığı araçlara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif ŞENER) yazılı soru önergesi (7/6785) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/6/2005)

74.- Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat MELİK’in, bazı trafik kuralları ihlallerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6786) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/6/2005)

75.- Antalya Milletvekili Osman ÖZCAN’ın, bir şahısa usulsüz olarak yeşil kart verildiği iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6787) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/6/2005)

76.- Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR’un, Ankara’da bazı ilköğretim okullarında yapıldığı iddia edilen bir ankete ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6788) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/6/2005)

77.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan-Samanbeyli Köyünün sorunlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6789) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/6/2005)

78.- İstanbul Milletvekili Şükrü Mustafa ELEKDAĞ’ın, ÖSS’ye hazırlık için öğrencilerce rapor alınmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6790) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/6/2005)

79.- Antalya Milletvekili Osman ÖZCAN’ın, istihbarat birimlerince hazırlandığı belirtilen bir rapora ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet AYDIN) yazılı soru önergesi (7/6791) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/6/2005)

80.- Ordu Milletvekili Kazım TÜRKMEN’in, Ordu İlindeki kadın doğum ve çocuk hastanelerinin birleştirileceği iddialarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6792) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/6/2005)

81.- Ordu Milletvekili İdris Sami TANDOĞDU’nun, aile hekimliği pilot uygulamasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6793) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/6/2005)

82.- Ordu Milletvekili İdris Sami TANDOĞDU’nun, Ordu İlindeki bir SSK hastanesinin Bakanlığa devrine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6794) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/6/2005)

83.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Sağlık personeline mecburi hizmet yükümlülüğü getirilmesine ve büyük hastane projelerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6795) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/6/2005)

84.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan Merkez Samanbeyli Köyünün sağlık ocağı ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6796) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/6/2005)

85.- Ordu Milletvekili İdris Sami TANDOĞDU’nun, Ordu-Korgan Devlet Hastanesine personel alımına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6797) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/6/2005)

86.- Ordu Milletvekili İdris Sami TANDOĞDU’nun, Ordu-Ünye’deki bazı hastanelere ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6798) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/6/2005)

87.- İstanbul Milletvekili Berhan ŞİMŞEK’in, bir şahsın Türk Telekom’a olan borçlarına ve ödeme usulüne ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/6799) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/6/2005)

88.- Antalya Milletvekili Osman ÖZCAN’ın, bir şahsın Türk Telekom’a olan borçlarına ve ödeme usulüne ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/6800) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/6/2005)

89.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, İstanbul’da yapılması planlanan yeni havaalanına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/6801) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/6/2005)

90.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, zarar eden havaalanlarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/6802) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/6/2005)

91.- Mardin Milletvekili Muharrem DOĞAN’ın, Mardin-Mazıdağı fosfat tesislerine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/6803) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/6/2005)

92.- Ordu Milletvekili İdris Sami TANDOĞDU’nun, Ordu sahil yolu yapımına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/6804) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/6/2005)

93.- Ordu Milletvekili İdris Sami TANDOĞDU’nun, Ordu sahil yolu yapımı için ödenek gönderip göndermediğine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/6805) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/6/2005)

94.- İzmir Milletvekili Canan ARITMAN’ın, İzmir Arkeoloji Müzesinde yolsuzluk yapıldığı iddialarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/6806) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/6/2005)

95.- Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR’un, pamuk üretiminde kirlenmeyi önleyici tedbirlere ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6807) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/6/2005)

96.- İzmir Milletvekili Hakkı ÜLKܒnün, belediyecilik hizmetleri yürüten uluslar arası şirketlere ve üstlendikleri projelere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6808) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/6/2005)

97.- İzmir Milletvekili Hakkı ÜLKܒnün, çocuk yuvaları ve yetiştirme yurtlarındaki eğitime ilişkin Devlet Bakanından (Nimet ÇUBUKÇU) yazılı soru önergesi (7/6809) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/6/2005)

98.- İzmir Milletvekili Hakkı ÜLKܒnün, İzmir İlindeki hava kirliliğine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/6810) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/6/2005)

99.- Muğla Milletvekili Ali ARSLAN’ın, bazı fatura ve reçetelerin kaybolduğu iddialarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/6811) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/6/2005)

100.- Denizli Milletvekili V. Haşim ORAL’ın, son ABD gezisinde ABD Başkanı ile yapılan görüşmelere ve sonuçlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6812) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/6/2005)

101.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, TÜBİTAK Kanununda Bilim Kurulu üyelerinin belirlenme şekline ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6813) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/6/2005)

102.- Iğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR’in, Kamu Personel Seçme Sınavına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6814) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/6/2005)

103.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Kars İliyle ilgili yatırımlara ve ödeneklere ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/6815) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/6/2005)

104.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Kars İliyle ilgili yatırımlara ve ödeneklere ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/6816) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/6/2005)

105.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Kars İliyle ilgili yatırımlara ve ödeneklere ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/6817) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/6/2005)

106.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Kars İliyle ilgili yatırımlara ve ödeneklere ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/6818) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/6/2005)

107.- Ankara Milletvekili Ersönmez YARBAY’ın, 2004-2005 futbol sezonunda spor kulüplerinin gelirlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali ŞAHİN) yazılı soru önergesi (7/6819) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/6/2005)

108.- Hatay Milletvekili Mehmet ERASLAN’ın, Hatay merkez, ilçe, kasaba ve köylerindeki spor kulübü, tesisi ve sporculara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali ŞAHİN) yazılı soru önergesi (7/6820) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/6/2005)

109.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Kars İliyle ilgili yatırımlara ve ödeneklere ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali ŞAHİN) yazılı soru önergesi (7/6821) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/6/2005)

110.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Kars İliyle ilgili yatırımlara ve ödeneklere ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali ŞAHİN) yazılı soru önergesi (7/6822) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/6/2005)

111.- Iğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR’in, kamuda çalışan personelin dağılımına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali ŞAHİN) yazılı soru önergesi (7/6823) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/6/2005)

112.- Iğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR’in, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlardaki atamalara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali ŞAHİN) yazılı soru önergesi (7/6824) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/6/2005)

113.- Hatay Milletvekili Mehmet ERASLAN’ın, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonundan yapılan yardımlara ilişkin Devlet Bakanından (Nimet ÇUBUKÇU) yazılı soru önergesi (7/6825) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/6/2005)

114.- Hatay Milletvekili Mehmet ERASLAN’ın, muhtaç ailelere yapılan yardımlara ilişkin Devlet Bakanından (Nimet ÇUBUKÇU) yazılı soru önergesi (7/6826) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/6/2005)

115.- Hatay Milletvekili Mehmet ERASLAN’ın, sokakta yaşayan uyuşturucu madde kullanımına açık durumdaki çocuklara ilişkin Devlet Bakanından (Nimet ÇUBUKÇU) yazılı soru önergesi (7/6827) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/6/2005)

116.- Hatay Milletvekili Mehmet ERASLAN’ın, SHÇEK’nin yaptığı hizmetlere  ilişkin Devlet Bakanından (Nimet ÇUBUKÇU) yazılı soru önergesi (7/6828) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/6/2005)

117.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Kars İliyle ilgili yatırımlara ve ödeneklere ilişkin Devlet Bakanından (Nimet ÇUBUKÇU) yazılı soru önergesi (7/6829) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/6/2005)

118.- Ordu Milletvekili İdris Sami TANDOĞDU’nun, 2002 yılından itibaren SHÇEK’e atanan idari personele ilişkin Devlet Bakanından (Nimet ÇUBUKÇU) yazılı soru önergesi (7/6830) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/6/2005)

119.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Kars İliyle ilgili yatırımlara ve ödeneklere ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/6831) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/6/2005)

120.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Kars İliyle ilgili yatırımlara ve ödeneklere ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/6832) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/6/2005)

121.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, Beykoz Belediyesince asılan bir afişe ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6833) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/6/2005)

122.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Kars İliyle ilgili yatırımlara ve ödeneklere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6834) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/6/2005)

123.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Kars İliyle ilgili yatırımlara ve ödeneklere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/6835) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/6/2005)

124.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Kars İliyle ilgili yatırımlara ve ödeneklere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/6836) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/6/2005)

125.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Kars İliyle ilgili yatırımlara ve ödeneklere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6837) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/6/2005)

126.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Kars İliyle ilgili yatırımlara ve ödeneklere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6838) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/6/2005)

127.- Tekirdağ Milletvekili Enis TÜTÜNCܒnün, Tekirdağ Fen Lisesi Müdürü hakkındaki bazı iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6839) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/6/2005)

128.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, okul yöneticilerine ve sendikalı eğitimcilere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6840) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/6/2005)

129.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, Anadolu İmam Hatip Liseleri Yönetmeliğine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6841) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/6/2005)

130.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, liselerin dört yıla çıkarılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6842) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/6/2005)

131.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Kars İliyle ilgili yatırımlara ve ödeneklere ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/6843) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/6/2005)

132.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Kars İliyle ilgili yatırımlara ve ödeneklere ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/6844) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/6/2005)

133.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Kars İliyle ilgili yatırımlara ve ödeneklere ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6845) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/6/2005)

134.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Kars İliyle ilgili yatırımlara ve ödeneklere ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6846) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/6/2005)

135.- Ordu Milletvekili İdris Sami TANDOĞDU’nun, sağlık harcamalarının artışına ve nedenlerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6847) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/6/2005)

136.- Ordu Milletvekili İdris Sami TANDOĞDU’nun, Bakanlığa ve bağlı kuruluşlara 2002 yılından itibaren atanan idari personele ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6848) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/6/2005)

137.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Kars İliyle ilgili yatırımlara ve ödeneklere ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6849) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/6/2005)

138.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Kars İliyle ilgili yatırımlara ve ödeneklere ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6850) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/6/2005)

139.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Kars İliyle ilgili yatırımlara ve ödeneklere ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/6851) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/6/2005)

140.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Kars İliyle ilgili yatırımlara ve ödeneklere ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/6852) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/6/2005)

141.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Kars İliyle ilgili yatırımlara ve ödeneklere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/6853) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/6/2005)

142.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, Fener Rum Patrikhanesinin Ekümenlik statüsünün tanınmasına yönelik alınan tavsiye kararına ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/6854) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/6/2005)

143.- Samsun Milletvekili Cemal Yılmaz DEMİR’in, Cumhurbaşkanı tarafından affedilen mahkumlara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/6855) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/6/2005)

144.- İstanbul Milletvekili Bülent TANLA’nın, TRT’nin reklam gelirlerine ve bazı iddialara ilişkin Devlet Bakanından (Beşir ATALAY) yazılı soru önergesi (7/6856) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/6/2005)

 

145.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlindeki bir köy yoluna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6857) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/6/2005)

146.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlindeki bir köy yoluna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6858) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/6/2005)

147.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlindeki bir köy yoluna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6859) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/6/2005)

148.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlindeki bir köy yoluna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6860) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/6/2005)

149.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlindeki bir köy yoluna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6861) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/6/2005)

150.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlindeki bir köy yoluna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6862) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/6/2005)

151.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlindeki bir köy yoluna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6863) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/6/2005)

152.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlindeki bir köy yoluna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6864) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/6/2005)

153.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlindeki bir köy yoluna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6865) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/6/2005)

154.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlindeki bir köy yoluna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6866) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/6/2005)

155.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlindeki bir köy yoluna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6867) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/6/2005)

156.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlindeki bir köy yoluna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6868) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/6/2005)

157.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlindeki bir köy yoluna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6869) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/6/2005)

158.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlindeki bir köy yoluna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6870) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/6/2005)

159.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlindeki bir köy yoluna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6871) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/6/2005)

160.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlindeki bir köy yoluna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6872) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/6/2005)

161.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlindeki bir köy yoluna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6873) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/6/2005)

162.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlindeki bir köy yoluna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6874) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/6/2005)

163.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlindeki bir köy yoluna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6875) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/6/2005)

164.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlindeki bir köy yoluna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6876) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/6/2005)

165.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlindeki bir köy yoluna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6877) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/6/2005)

166.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlindeki bir köy yoluna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6878) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/6/2005)

167.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlindeki bir köy yoluna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6879) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/6/2005)

168.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlindeki bir köy yoluna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6880) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/6/2005)

169.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlindeki bir köy yoluna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6881) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/6/2005)

170.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlindeki bir köy yoluna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6882) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/6/2005)

171.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlindeki bir köy okuluna ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6883) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/6/2005)

172.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlindeki bir köy okuluna ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6884) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/6/2005)

173.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlindeki bir köy okuluna ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6885) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/6/2005)

174.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlindeki bir köy yoluna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6886) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/6/2005)

175.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlindeki bir köy yoluna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6887) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/6/2005)

176.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlindeki bir köy yoluna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6888) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/6/2005)

177.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlindeki bir köy yoluna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6889) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/6/2005)

178.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlindeki bir köy yoluna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6890) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/6/2005)

179.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlindeki bir köy yoluna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6891) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/6/2005)

180.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlindeki bir köy yoluna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6892) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/6/2005)

181.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlindeki bir köy yoluna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6893) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/6/2005)

182.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlindeki bir köy yoluna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6894) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/6/2005)

183.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlindeki bir köy yoluna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6895) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/6/2005)

184.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlindeki bir köy yoluna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6896) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/6/2005)

185.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlindeki bir köy yoluna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6897) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/6/2005)

186.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlindeki bir köy yoluna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6898) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/6/2005)

187.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlindeki bir köy yoluna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6899) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/6/2005)

188.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlindeki bir köy yoluna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6900) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/6/2005)

189.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, İstanbul-Sarıyer’deki bir hazine arazisine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6901) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/6/2005)

190.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlindeki bir köy sağlık ocağına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6902) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/6/2005)

191.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlindeki bir köy sağlık ocağına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6903) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/6/2005)

192.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlindeki bir köy sağlık ocağına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6904) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/6/2005)

193.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlindeki bir köy sağlık ocağına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6905) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/6/2005)

194.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlindeki bir köy sağlık ocağına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6906) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/6/2005)

195.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlindeki bir köy sağlık ocağına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6907) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/6/2005)

196.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlindeki bir köy sağlık ocağına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6908) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/6/2005)

197.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlindeki bir köy sağlık ocağına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6909) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/6/2005)

198.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlindeki bir köy sağlık ocağına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6910) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/6/2005)

199.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlindeki bir köy sağlık ocağına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6911) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/6/2005)

200.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlindeki bir köy sağlık ocağına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6912) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/6/2005)

201.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlindeki bir köy sağlık ocağına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6913) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/6/2005)

202.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlindeki bir köy sağlık ocağına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6914) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/6/2005)

203.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlindeki bir köy sağlık ocağına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6915) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/6/2005)

204.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlindeki bir köy sağlık ocağına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6916) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/6/2005)

205.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlindeki bir köy sağlık ocağına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6917) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/6/2005)

206.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlindeki bir köy sağlık ocağına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6918) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/6/2005)

207.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlindeki bir köy sağlık ocağına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6919) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/6/2005)

208.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlindeki bir köy sağlık ocağına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6920) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/6/2005)

209.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlindeki bir köy yoluna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6921) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/6/2005)

210.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlindeki bir köy yoluna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6922) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/6/2005)

211.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlindeki bir köy yoluna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6923) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/6/2005)

212.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlindeki bir köy yoluna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6924) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/6/2005)

213.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlindeki bir köy yoluna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6925) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/6/2005)

214.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlindeki bir köy yoluna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6926) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/6/2005)

215.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlindeki bir köy yoluna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6927) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/6/2005)

216.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlindeki bir köy yoluna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6928) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/6/2005)

217.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlindeki bir köy yoluna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6929) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/6/2005)

218.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlindeki bir köy yoluna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6930) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/6/2005)

219.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlindeki bir köy yoluna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6931) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/6/2005)

220.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlindeki bir köy yoluna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6932) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/6/2005)

221.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlindeki bir köy yoluna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6933) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/6/2005)

222.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlindeki bir köy yoluna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6934) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/6/2005)

223.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlindeki bir köy yoluna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6935) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/6/2005)

224.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlindeki bir köy yoluna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6936) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/6/2005)

225.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlindeki bir köy yoluna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6937) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/6/2005)

226.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlindeki bir köy yoluna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6938) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/6/2005)

227.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlindeki bir köy yoluna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/6939) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/6/2005)

228.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlindeki bir köy okuluna ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6940) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/6/2005)

229.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlindeki bir köy okuluna ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6941) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/6/2005)

230.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlindeki bir köy okuluna ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6942) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/6/2005)

231.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlindeki bir köy okuluna ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6943) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/6/2005)

232.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlindeki bir köy okuluna ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6944) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/6/2005)

233.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlindeki bir köy okuluna ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6945) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/6/2005)

234.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlindeki bir köy okuluna ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6946) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/6/2005)

235.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlindeki bir köy okuluna ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6947) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/6/2005)

236.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlindeki bir köy okuluna ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6948) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/6/2005)

237.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlindeki bir köy okuluna ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6949) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/6/2005)

238.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlindeki bir köy okuluna ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6950) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/6/2005)

239.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlindeki bir köy okuluna ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6951) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/6/2005)

240.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlindeki bir köy okuluna ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6952) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/6/2005)

241.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlindeki bir köy okuluna ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6953) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/6/2005)

242.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlindeki bir köy okuluna ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6954) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/6/2005)

243.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlindeki bir köy okuluna ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6955) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/6/2005)

244.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlindeki bir köy okuluna ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6956) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/6/2005)

245.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlindeki bir köy okuluna ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6957) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/6/2005)

246.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlindeki bir köy okuluna ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6958) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/6/2005)

247.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlindeki bir köy okuluna ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6959) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/6/2005)

248.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlindeki bir köy okuluna ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6960) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/6/2005)

249.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlindeki bir köy okuluna ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6961) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/6/2005)

250.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlindeki bir köy okuluna ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6962) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/6/2005)

251.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlindeki bir köy okuluna ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6963) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/6/2005)

252.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlindeki bir köy okuluna ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6964) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/6/2005)

253.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlindeki bir köy okuluna ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6965) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/6/2005)

254.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlindeki bir köy okuluna ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6966) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/6/2005)

255.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlindeki bir köy okuluna ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6967) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/6/2005)

256.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlindeki bir köy okuluna ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6968) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/6/2005)

257.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlindeki bir köy okuluna ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6969) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/6/2005)

258.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlindeki bir köy okuluna ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6970) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/6/2005)

259.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlindeki bir köy okuluna ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6971) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/6/2005)

260.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlindeki bir köy okuluna ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6972) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/6/2005)

261.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlindeki bir köy okuluna ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6973) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/6/2005)

262.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlindeki bir köy okuluna ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6974) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/6/2005)

263.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlindeki bir köy okuluna ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6975) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/6/2005)

264.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlindeki bir köy okuluna ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6976) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/6/2005)

265.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlindeki bir köy okuluna ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6977) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/6/2005)

266.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlindeki bir köy okuluna ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6978) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/6/2005)

267.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlindeki bir köy okuluna ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6979) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/6/2005)

268.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlindeki bir köy okuluna ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6980) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/6/2005)

269.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlindeki bir köy okuluna ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6981) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/6/2005)

270.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlindeki bir köy okuluna ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6982) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/6/2005)

271.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlindeki bir köy okuluna ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6983) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/6/2005)

272.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlindeki bir köy okuluna ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6984) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/6/2005)

273.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlindeki bir köy okuluna ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6985) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/6/2005)

274.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlindeki bir köy okuluna ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6986) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/6/2005)

275.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlindeki bir köy okuluna ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6987) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/6/2005)

276.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlindeki bir köy sağlık ocağına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6988) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/6/2005)

277.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlindeki bir köy sağlık ocağına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6989) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/6/2005)

278.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlindeki bir köy sağlık ocağına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6990) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/6/2005)

279.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlindeki bir köy sağlık ocağına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6991) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/6/2005)

280.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlindeki bir köy sağlık ocağına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6992) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/6/2005)

281.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Ardahan İlindeki bir köy okuluna ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/6993) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/6/2005)

 

Meclis Araştırması Önergesi

 

1.- Konya Milletvekili Atilla KART ve 25 Milletvekilinin, Mercedes Benz Türk A.Ş.’nin “Travego” adıyla ürettiği yolcu otobüslerinde teknik kusurların bulunup bulunmadığı konularının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/288) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/6/2005)